Påvestenen: Polisens uttalande riskerar skapa motsättningar mellan religioner

Påvestenen bränd och sönderhackad Påvestenen bränd och sönderhackad


Påvestenen i Gamla Uppsala har i dagarna blivit vandaliserad.

Uppsala högar är en plats med en rik historia, inte minst med avseende
på religion. Högarna vittnar om hedendomens historiska närvaro i
området, liksom kyrkobyggnaden vittnar om kristendomens. Platsen har
starkt symboliskt värde för bägge våra religioner, vilket visas inte
minst av påvestenens placering och av Samfundet Forn Sed Sveriges tradition att hålla vårblot
på platsen. Att kunna dela utrymme som goda grannar på detta sätt är en stor del av det vi menar när vi i våra stadgar står upp för tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Naturligtvis tar vi starkt avstånd från alla former av vandalism, såväl mot religiösa symboler som andra föremål.

Den förstörelse som skett är beklagansvärd, men det är också beklagansvärt att se hur asatroende misstänkliggörs av polisen utifrån till synes grundlösa antaganden. I ett uttalande i Sveriges Radio menar polisens presstalesperson Lisa Sannervik att en sten med texten ”Viola” skulle kunna ”leda tankarna till viss asadyrkan”.  Vi vet inte hur polisens tankar går, men ”Viola” är knappast något som går att koppla till hedendom. Vi kan givetvis inte helt utesluta att det finns enskilda hedningar som hyser agg mot påvestenen och som kan ha orsakat vandaliseringen. Men det finns, vad vi vet, inget särskilt som pekar i den riktningen. Det är därför synd att denna ryktesspridning tagit fart.  Kanske är orsaken att det är medialt gångbart att konstruera en berättelse om hur asatroende förstör kristna monument? Men tyvärr kan konsekvensen bli att det skapas onödiga motsättningar mellan religioner och att fördomar och stereotyper om hednisk religion sprids och befästs.

Vi hoppas att påvestenen går att återställa till ett användbart skick,
inte minst inför den ekumeniska friluftsgudstjänst som vi förstår
skall hållas på platsen senare i år. Själva kommer vi som vanligt fira vårblot på platsen under påskdagen, ett glädjefullt och fridsamt firande av livets och värmens återkomst, i full respekt och tolerans för andra religiösa traditioner.

Martin Domeij, Ordförande Samfundet Forn Sed Sverige (FSS)

Henrik Hallgren, Rådsgode FSS

Per Lundberg, Rådsmedlem FSS

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln