Makter och myter

Gud är ett könsneutralt ord, och används för både kvinnliga och manliga gudar. Eftersom vi hyllar inte bara gudar utan också andra krafter så talar vi ofta om makter istället för gudar. Ett äldre namn för gudarna är regin. 
Ett vanligt synsätt på makterna är att de representerar naturkrafter och krafter inom oss själva. Makterna är därmed verkliga och omtalas som personer eftersom det är lättare för oss människor att uppfatta dem så. Det är ett sätt att se på makterna, det finns flera. 

Makter vi vänder oss till

Det är upp till var och en vilka makter som man vill vända sig till. Under våra gemensamma blot är det de norröna hedniska makterna vi vänder oss till, och det finns många att välja mellan, tillexempel:

  • asar som Odin, Tor, Frigg, Siv och Sunna
  • vaner som Freja, Frej och Njord
  • vissa jättar som Jord, Loke och Skade
  • alver, diser
  • andra väsen som inte är makter som dvärgar, svartalver, rådare, tomtar, fylgior, förfäder, förmödrar.

Du känner själv vilken makt du vill blota till, vad du behöver och vilken makt du står nära. 

Myter istället för heliga skrifter

De gamla sagorna och myterna som finns kvar om makterna ger oss ett underlag att förstå makterna, naturens skiftningar och livets gång. Det är viktigt att komma ihåg att myterna inte är heliga skrifter utan de ska tolkas med tanke på vilken tid de skrevs i. De bör användas som inspiration mer än vägledning.
 
De gamla berättelserna kan absolut studeras närmare. Poesin i dem gör makterna levande för oss, de äldre namnen som nämns döljer egenskaper och krafter samtidigt som sagorna lockar oss med dold kunskap. 

Vill du studera de gamla myterna är Den Poetiska Eddan är en bra skrift att börja med. 

Forn sed är en folklig religion

Seden har vuxit fram ur människors behov i det landskap de levt i, och den fortsätter att växa och förändras för att uppfylla våra behov i det landskap och samhälle vi lever i idag. Vi har alltså inga profeter, gurus eller någon utpekad person eller gudom som har skapat seden eller styr hur vi utövar den.