Godeord och blotlag

Godeord

Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation och för att lättare nå ut till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i fyra administrativa regioner, godeord. Dessa är godeord Nord, Syd, Öst och Väst. Inom varje godeord finns gydjor och godar som medlemmar kan vända sig till för att få hjälp med till exempel bröllop, namngivningar och själavård. Om du behöver hjälp eller har några frågor kan du vända dig till en gydja eller gode i det godeord du tillhör.

Blotlag

Ett blotlag är en grupp människor som samlas regelbundet för att blota ihop. En sådan grupp kan vara allt från en förening med stadgar och styrelse till en lös samling vänner som beslutar allt tillsammans, det är olika. Ett blotlag inom Samfundet Forn Sed måste följa samfundets stadgar och bestå av minst tre personer som är medlemmar i Samfundet och betalat årsavgiften.
Till Samfundet finns för närvarande tolv stycken blotlag anslutna.

Starta blotlag
Om du vill starta ett blotlag kan du få hjälp att hitta intresserade medlemmar i ditt närområde samt råd och tips på hur ni kan göra. Kontakta gydja eller gode i ditt godeord för närmare information.

Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag som vill ansluta sig till Samfundet Forn Sed? Läs mer här!

Godeord Nord

​Godeord Nord innefattar Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland.

Blotlag

Frejas blotlag
Frejas Blotlag finns i Västernorrland. Välkommen att ta kontakt med blotlaget via deras hemsida eller genom att kontakta Linda Stiernberg.
Se mer på deras egen sida.
Facebook: @frejasblotlag

Godar och gydjor

Linda Stiernberg, Härnösand
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Godeord Väst

Godeord Väst innefattar Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna.

Blotlag

Forn Sed Göteborg
Ta gärna kontakt med dem genom deras Facebooksida eller genom att kontakta Joel Grip.
Facebook: @fornsedgoteborg

Fjörgyns blotlag
Blotlaget finns i Värmland och firar fyra stora blot om året: Julblot, Vårblot, Midsommarblot och Höstblot, men har ibland även andra träffar. Blotlaget har en öppen Facebooksida och kan även kontaktas genom Elena Zetterman.
Facebook: @jordfornsed

Friggs blotlag
Blotlaget finns i Sjuhäradsområdet med omnejd, inklusive Alingsås. Friggs blotlag kontaktas genom
Räv Skogsberg.

Hugin och Munins blotlag
Blotlaget finns i trestadsområdet Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. 
Kontakt med blotlaget görs till 
Emma Delija
Facebook: @HuginsochMuninsblotlag

Godar och gydjor

Räv Skogsberg, Fritsla
rav.skogsberg@samfundetfornsed.se

Magnus Lindegren, Göteborg
magnus.lindegren@samfundetfornsed.se

Birka Skogsberg, Fritsla
birka.skogsberg@samfundetfornsed.se

Godeord Syd

Godeord Syd innefattar Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Halland.

Blotlag

Halmstad blotlag
Blotlaget hållet till i Halmstad med omnejd. De firar åtta årshögtider men håller även andra slags relaterade träffar, som till exempel utflykter till heliga platser, sångstunder, sejd eller systuga. Läs mer om Halmstad blotlag på deras sida. Kontaktas via Facebooksidan eller Sandra Lindholm-Svensson.
Facebook: @halmstadblotlag
Instagram @halmstadblotlag

Branthalla blotlag
Blotlaget finns i i Bromölla i nordöstra Skåne, nära Blekinge. De kontaktas via sin Facebooksida eller genom Beatrice Håkansson.

Godar och gydjor

Beatrice Håkansson, Näsum
beatrice.hakansson@samfundetfornsed.se

Godeord Öst

Godeord Öst innefattar Uppland, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Närke, Gotland.

Blotlag

Forn Sed Stockholm
Blotlaget anordnar bland annat årstidsblot, utflykter till heliga platser, sångträffar och skapande samtal kring mytologi och sed. Blotlaget har en öppen Facebooksida och du kan även kontakta blotlaget genom
Bruse Persson
Facebook: @fornsedstockholm
Hemsida: Forn Sed Stockholm

Blotlaget Andrimner
Blotlaget som finns i Uppland, anordnar bla 4-5 årstidsblot, utövar sed och sejd. Blotlaget kontaktas genom Sandra Lindblom.

Forn Sed Närke
Blotlaget som finns i Örebro och Närke anordnar blot och rit för årshjulets olika högtider samt utflykter till lokala natur- och historieområden för aktiveter och andlig verksamhet. Blotlaget kontaktas genom Ludvig Levin.
Instagram: @forn_sed_nerke
Facebook: @fornsednerke

Blotlag Tjelvar
Blotlag Tjelvar finns på Gotland och fått sitt namn efter legenden om Tjelvar i Gutasagan. Blotlaget är nystartade 2022 och välkomnar nya medlemmar.  Blotlaget kontaktas genom Moda Maria Helgesdotter.

Forn Sed Ösergötland
Blotlaget finns i Östergötland och är startat i oktober 2023. 
Kontakt: Rasmus Udin
Facebook: @fornsedostergotland
Instagram: @forn_sed_ostergotland

Godar och gydjor

Henrik Hallgren, Stockholm
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Sylvia Hild, Stockholm
sylvia.hild@samfundetfornsed.se

Per Lundberg, Mölnbo
per.lundberg@samfundetfornsed.se

Godeord och blotlag i Sverige