Urds väv- tankar om forn sed

2022

Denna text var ett tal som jag framförde under Kärleksmässan i Storkyrkan i Stockholm den 7 augusti 2022. En del frågar sig om hur det kommer sig att jag i funktionen av riksgode i Samfundet Forn Sed medverkar i en mässa i en stor känd kyrka. Det första svaret är; för att synliggöra seden!

En del människor är i tankesätt och värderingar som skapar konflikt mellan människor och de religioner som de vandrar med. Värderingen som säger “det finns bara en sanning, en rätt gud eller religion” leder till sådana synsätt. Det ger mer konflikt, mer avstånd istället för anknytning.

Olika kulturer, språk och religioner har sina former, språk och karaktärsdrag. I ömsesidig respekt kan vi istället låta varandra få vara och hitta gemensamma nämnare i ömsesidig respekt. Behöver inte hålla med varandra om allt.

Historien och nutiden är ofta full av händelser som skapar mer smärta, trauma, separation i olika religioners namn. Min värdering är att ingen människa har “copyright” eller kan “trademarka” gudomlighet eller makterna.

Var hälsad mitt namn är Per Lundberg och jag bär funktionen av riksgode i Samfundet Forn sed Sverige, ett trossamfund för hedningar eller asatroende.

Världen är mångfald.
I landskapets variation möter vi mångfaldens uttryck i växtlighet, i djur, i insekter, i mikroorganism och svampmycel. En väv i marken och kommunikationskanal för våra stående syskon träden. Vår nordiska myt beskriver att allt finns i en väv, kallas Urdaväven. Allt i relation med varandra. Det levande landskapet med gudomliga makter finns ständigt nära. Vi möter vi mångfald när vi rör oss i vår omvärld.
Livets mångfald finns även i människans inre.

I självmedvetenhet om relationen till sig själv har vi alla upplevelse av jaget, av “me, myself and I” – jag, mig och jag själv.

Då vi har detta som utgångsbas i livet så skapas egocentrism, girighet och ensamhet. När vi har mod att röra oss vidare till “me, myself and us”, jag mig och oss, blir livet mer rikt och även mer komplext.

Våga vara sig själv, att bekänna färg, börjar i självmedvetenhet. Modet att låta äkthetens och kärleksfullhetens kniv skära igenom lager av värderingar och rädslor och man kan liksom falla in i hjärtat, in i livets kärna, i egen kärleksfullhet.
Att vara äkta gentemot sig själv i kärleksfull vilja kan ofta vara mindre lätt. Med stöd av mysteriets beröring kan vi öka i värme gentemot oss själva och vår omvärld. Människa är relationell i mångfald. Vår nukultur är mest pådrivande att skapa anknytning med det som är likt, det som är samma.

Det olika, det annorlunda, än det egna, skjuts lät bort, tas avstånd ifrån.
Ofta kan det vara utmanande att dana harmonisk relation med något som är annorlunda.

Hur skulle regnbågen se ut utan sitt prisma, sitt spektrum med färger?

Bifrost, regnbågen, så kallad i nordisk myt, symbol och skir bild för vägen mellan människa och gudamakter. Heimdal vid Bifrost, kraften som är hemma i alla dalar eller världar, han är väktare. Det vita ljuset är han prisman som fångar alla färgerna till vitt och sprider det vita till alla regnbågens nyanser. Där alla får plats. Spektrumet och att skapa relation från synsättet jag, mig och oss ger eko av helgad naturs mångfald som vi tvåbenta kan skapa med i alla våra relationer i heligt landskap.


Per Lundberg, riksgode

Läs hela inlägget »

Hjärta håg och hand sträcker sig till Ukrainas land! 

Samfundet värnar om självmedvetenhet och rätten att värna och bevar, utveckla sin kultur, andlighet och religion. Vi vill visa att vi stödjer Ukrainas suveränitet till demokratiskt självstyre och eget ledarskap. 

På ett mer interpersonellt plan så har samfundet även en medlem från Ukraina. I lördags, den 26 februari hölls intern ritual för fred och för stöd till vår medlem i Kiev, Ukraina. Det kallades “Blot + Bön + Sejd.” Blotlag och många enskilda medlemmar  höll ceremoni var för sig på sina helgade platser, i sina vè/vi (ett ord som innebär helgad plats eller blotplats).

Det var även ett möte i Nätheim, digitalt via elektroniska vågors rörelser i Väven. En händelse under skärmritualen var mycket vacker. De fem kvädena lästes (läs dem nedan) och just som den sista avslutat så får Per Lundberg ett meddelande från vår medlem att hon med son och bror är trygga i Polen. Glädjerop och många suckar av lättnad som släppte på spänningar gavs från deltagarna! 

Blot + pray + seidhr Stand with Ukraine

Kväden

Linda Stiernberg, riksgydja i Samfundet
Makter vi ber
ni mäktiga vänner
vi magnar orden
för fredens megin

Visa Vanadis
låt varsamma ord
viskas i styrandes öron
väcka fred i deras hjärtan

Du starkaste bland Regin
bär fram din Krossare
bland illdådare låt det bli känt
vem som är människors Broder

Ur slumrande skog i Ukrainas land
vakna du sovande Moder Björn

Låt ditt hus skaka du Baba Yaga
Låt modern se och skydda sina barn


Edwin Österberg, sejdkarl och medlem i Samfundet
Grannens övergrepp
Griper min vrede
Må gamla gudar
Gnissla sina tänder
Må hönsfotat hus
Stampa i harm
Må skogarna skaka
Av leshins svårmod.


Per Lundberg, riksgode i Samfundet
Hjärta, håg och hand 
trumma för Ukrainas land

Trenne och en valkyria 
vi manar

Sigrun segerrunor skipar
Solbjärt för skinande hågen
Göndul förtrollad stav
spinner i Väven
Thrudr all kraft ger

Väcker värnar vakar 
Vakar Värnar Väcker
Värnar Väcker Vakar

Berehynia - härdens modergudinna
i Ukrainas folk och fä. 
Så hjälpe Sif
Så magnar Tor
Tre gånger tre
att fiendeband förgöra
frihet framskapa. 

I Ukrainas folk och fä
och suveränitet


Stefan Ottman, galdrasmed
Alla stridande,
asar o vaner,
då fred de slöt
av spott skapade
en sångare mäktig,
en vis skald,
en signad tul
med helig tunga.

Låt oss galdra
vänskap god.

Låt oss kväda
som Kvaser kvad.

Låt oss föda
fridens ord.

Även spjutets gud,
stridens herre,
en sång som häver
hatet äger.


Sofia Skans, galdrasmed medlem i Samfundet
Du mäktige Odin, bed dina korpar, 
att spana och finna,
sänd dem ut 
att varna och leda 
våra vänner och fränder, 
ut ur detta krigshärjade land.
 
Ni all himlens väsen, sök stigar och vägar
Sjung en väg, skria och kraxa,
varna och led
våra vänner och fränder, 
skaran av behövande 
ut ur detta krigshärjade land.

Ni Jords väsen, ni Jords makter, 
Ni med klövar, ni med hovar, ni med tassar; 
ni med vassaste klor och starkaste horn, 
ni med näbbar, ni med tänder,
trampa upp en stig, dana väg
för vänner och fränder, 
hjälp skaran av behövande, 
att tryggt vandra ut 
ur krigshärjat land.

Var träd, var buske, 
var gren, var rot, 
var sten och växt, 
Alla Jords väsen, dana väg 
för vänner och fränder, 
hjälp skaran av behövande
ut ur detta krigshärjade land.
 
Var träd och buske, var gren och rot, 
sten och växt, 
all Jords makter och väsen, 
dölj vänner och fränder, 
dölj skaran av behövande  
Dölj deras spår för all världens krigshärjare, 
lägg deras spår i gömsle 
för allt och alla som vill dem ont. 

Vind,
Var varsam med din styrka,
Omslut vänner och fränder
Omslut skaran av behövande

Sol,
smek milt och värmande 
Omhulda vänner och fränder
Omhulda skaran av behövande

Dag, bred ljus, skin upp en väg 
ut ur krigshärjat land.
Natt, sänk ditt skyddande mörker, 
dölj de spår 
av vänner och fränder, 
dölj skaran av behövande 
som måste ta sin flykt 
ut ur krigshärjat land.

Vår ande, vår håg
Följer er 
våra vänner och fränder, 
skaran av behövande 
som söker en väg ut 
ur krigshärjat land.
 

Podden Sedtankar


Per Lundberg, riksgode
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: blot, bön, sejd, ukraina

Idag var första dagen jag gick ut efter några dagars sjukdom och vila. En kort promenad bara, det var otroligt befriande att komma ut i ljusa dagen och andas frisk luft. Dagen är mild, solen värmer, himlen och molnen bjuder på så vackra färger, från ljusaste blå till mörkt grå med ett smalt sträck av rosa i horisonten. Det är mitten av januari, julmånaden är slut. De som vill har hållit Torreblot som markerar slutet på högtiden. Vinterfåglar i trädens snötyngda grenar har börjat sjunga i hopp om ljus, vår och god äring. Naturen har redan nu börjat förbereda sig för nästa högtid, disa. 

Disa då vi hyllar gudinnorna
Disa då vi hyllar mödrarna
Disa som bär ljus och löfte om vår

Blotlagen i Samfundet håller disablot runt den 3:e februari då Disa har namnsdag. Eftersom covidsmittan fortsätter så ger vi här förslag på hur ni kan hålla disablot tillsammans, men var för sig. 

Jag önskar att ni, förutom att hålla de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har, även höjer en extra skål till Eir, läkegudinnan. 

Linda Stiernberg, riksgydja Samfundet Forn Sed
 

Vad är disablot?

”Dis” är ett ord som används för många olika kvinnliga makter, exempelvis kallas ödesgudinnor, lyckogudinnor, valkyrior och döda kvinnor för diser. De mest kända diserna är Freja Vanadis och Skade Skiddis. Lokala variationer är naturligt i den forna seden, detta visar sig även i när disablot firas. På Island firas disablot under övergången till vinterhalvåret, medan i Sverige har vi sedan förkristen tid firat disablot i göjemånaden vilket är ungefär i februari/mars. Under disablotet firas alltså alla kvinnliga makter vilket i Sverige ses som särskilt passande under denna tid på året, då naturens i vila inför våren påminner om en graviditet. Fröet gömmer sig under snötäcket, kanske isen smälter och fuktar marken. Det har börjat bli ljusare, men ännu har inte dagen vunnit över natten. 

Andra seder som finns kvar i februari är exempelvis Disting vilket är en marknad i Uppsala och Eldborgs skål då vi blotar till elden för att beskydda hem och härd från farliga bränder. 

I Samfundet Forn Sed är det brukligt att fira disablot i början av februari, och höja Eldborgs skål i samband med detta. Här nedan följer ett förslag på blotordning för disablotet från gydja Emma Hernejärvi.

Du behöver:

  • Något gott att dricka (t ex mjöd, vin eller saft), och ett glas eller horn per person.
  • Blotgåva (t ex frön, ägg, kött, ull).
  • En lykta med ljus, och något att tända den med.
  • Valfritt: gudabilder eller stöttor, en brasa, edsring.


Om ni är flera, är det rekommenderat att ceremonin leds av en kvinna.
 
Att gå till blotplatsen
Tänd ljuset i lyktan, och gå till blotplatsen. Om du har en plats du brukar blota på, går du dit. Om du aldrig blotat förut, välj ut en vacker plats utomhus där andra inte stör: t ex din egen tomt, ute i skogen, vid en fornlämning, en stor sten eller dylikt. När du kommit fram, gå medsols runt själva blotplatsen med lyktan. 

Välkomna till blot
Ställ sedan ner lyktan och eventuella gudabilder på blotplatsen. Om ni är flera, välkomna varandra och lova att hålla blotsfreden under blotet. Detta kan göras genom att skicka runt en edsring, men har man ingen edsring kan man bara uttala löftet också. Om du har en brasa, tänd den.

Bjuda in makterna
Med ord, eller kanske i tanken om du är själv, bjud in diserna till platsen. Du kan välja att bjuda in diserna som ett kollektiv, ingen nämnd och ingen glömd. Eller så kan du även bjuda in specifika kvinnliga makter, genom att efter en allmän inbjudan hälsa t ex Freja, Audhumbla eller mormorsmor. 

Disernas sång
Sjung Disernas sång (denna finns i Samfundets sånghäfte). 
Alternativt kan vättesången sjungas. 
https://www.youtube.com/watch?v=E3f0tYydqo8

Blota
Ge över din blotgåva. Du kan t ex lägga den på blotplatsen, hälla ut dricka osv. Fördelaktigt är att ha biologiskt nedbrytbara och ofarliga blotgåvor, och gärna något som passar årstiden. Om du har en brasa, är det också möjligt att bränna blotgåvan, om den är gjord av ett material som lämpar sig för det.

Bedja
Uttryck din tacksamhet till diserna i ord eller tanke. Häll upp dricka åt alla deltagare. Skåla för dina eller era förhoppningar inför kommande tid. Om ni är flera, kan en i taget säga vad hen vill skåla för – och sen skålar allihopa tillsammans för detta. Fortsätt varvet runt, se till att drickan räcker under alla skålar. Om du är själv kan du välja om du vill skåla en eller flera gånger. 
I slutet höjs en särskild skål för Eldborg, för att elden skall värma och beskydda oss människor – utan att orsaka brand och skada. Om du har en brasa så häll lite dricka i elden. Annars kan du skvätta lite dricka mot det tända ljuset du har.

Dricka som blir över blotas genom att hällas ut på blotplatsen.  

Avslut
Tacka makterna som närvarat under blotet, och platsens rådare. Släck eventuell brasa ordentligt. Plocka undan eventuella prylar, men blotgåvor i form av mat eller frön kan lämnas på platsen – diserna i djurform äter dem.  

Gille
Efter blotet, ät god mat i makters sällskap! Om du firar med familjen, kan ni turas om att berätta myter eller sjunga sånger under middagen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: blot, disablot

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv