Naturreligion

Naturreligion i dagens samhälle

Vi människor har alltid velat skapa en bättre värld för oss själva, våra medmänniskor och för kommande generationer. Vi har slitit hårt och åstadkommit underverk, verkligen förbättrat världen för många människor och på många områden. Hur kan det då komma sig att vi, trots all önskan om att bygga en bättre värld, har skapat de problemen som vi har idag med massutdöende och klimatförändringar?  Ett av svaren på den frågan kan vara att det samhälle som vi lever i har grundats i ett tankefel: tron att vi människor är separerade från naturen. 

Detta gamla synsätt; att naturen och jorden är något som vi kan bruka och konsumera har nu lett oss fram till det vi ser idag. Klimatförändringar som skapar naturkatastrofer som torka och översvämning, stormar och eldsvådor. Odlingsbar mark som inte längre är fruktbar. Arter som dör ut i en hast som inte har skett så länge vi människor har funnits - den ekologiska väven utarmas och försvagas. Vi människor har aldrig varit separerade från naturen, när väven försvagas kommer också vi att försvagas. 

För att klara av de förändringarna som sker i naturen och de förändringar i samhället som det kommer leda till, behöver vi ett nytt synsätt, eller kanske återgå till ett äldre synsätt. 

Om vi ser jorden som vår Mor, och naturen som helig i sig självt och med egna rättigheter, så är det större chans att vi rör oss med varsamhet, vördnad och värdighet genom livet. Att vi undviker girighet och själviskhet och istället tar det ansvar som ligger på oss för att skapa ett samhälle som vi och våra barn kan, och vill, leva i.

Tillsammans har vi möjlighet att hindra det Ragnarök som myterna varnar för.
 
Erik Brates översättning av Völuspá:

57. Solen börjar svartna,
jord sänkes i havet,
från fästet falla
flammande stjärnor;
upp ångar imma,
och elden lågar,
hettan leker högt
mot himlen själv.

Samfundet Forn Sed utövar nordisk naturreligion

Forn sed som naturreligion beskrivs vackert i Henrik Hallgrens bok Jordens Ande. Texten nedan är från inledningen i den boken.

Naturreligion är en form av andlighet som kan sägas ha tre utmärkande drag:

  • Det är en religion som ser jorden och naturen som helig och alla varelser som värda hänsyn och respekt.
  • Det är en religion där människan inte ses som separerad från resten av naturen eller som härskare över naturen, utan som en del av den ekologiska helheten.
  • Det är en religion där naturen inte ses som ett hinder för ett andligt liv, utan tvärtom som en källa till visdom, kraft och tillit. 

Inom naturreligion upplevs naturen som ett heligt rum. En naturreligiös upplevelse kan bestå i att du sitter på en klippa vid havet och erfar en känsla av helhet och vördnad. Under ett ögonblick tycks livet djupna och nyanserna i värden blir rikare och mer skimrande. Du fylls av förundran, en rusig eller stillsam extas över att vara levande.