Om Samfundet Forn Sed

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, under namnet Sveriges Asatrosamfund. (Vårt nya namn antogs på årstinget, våren 2010.) Sedan 2007 är vi ett registrerat trossamfund.

Samfundet syftar till att göra den forna seden till ett levande andligt alternativ för människor i vår egen tid. Vårt syfte är inte att återskapa en forntida religion så som den såg ut för 1000 år sedan och vi ägnar oss inte åt historisk teater. Vi lever seden i nuet och arbetar ständigt för att utveckla seden som ett andligt uttryck anpassat till dagens samhälle. Detta gör vi genom att hålla blot och andra ceremonier, genom att ge ut böcker och tidningar samt genom att skapa mötesplatser för människor med ett intresse för naturandlighet.

Till sin organisation är Samfundet öppet och demokratiskt. Varje år håller vi ett årsting dit alla medlemmar är välkomna och där de viktigaste besluten fattas. På årstinget väljs en styrelse, rådet, som leder Samfundet under det kommande året. Samfundet har även utsedda godar och gydjor, en slags andligt förtroendevalda som kan ge medlemmarna stöd i deras sedutövande.

Samfundet har inga religiösa dogmer, däremot har vi en starkt uttalad värdegrund som utgår från en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Var och en som delar denna värdegrund är välkommen som medlem i samfundet.

Samfundet Forn Sed Sverige har 2023 cirka 650 medlemmar.

Foton: Carl Johan Rehbinder