Asatru-EU - hedniskt nätverk i Europa

Samfundet Forn Sed Sverige ingår i ett nätverk av tydligt inkluderande hedniska/asatru organisationer i Europa - Asatru- EU. 

På engelska används oftare ordet asatru som är detsamma som asatro på svenska. De flesta hedningar känner till forn sed som mer eller mindre samma som asatro/asatru. 

Samarbetet inom Asatru-Europa bygger på vänskapsband mellan individer i de olika organisationerna. Dessa band knyts oftast på det internationella asatro sommar lägret. 
 

International Asatru Summer camp

Nätverket Asatru-EU organiserar Internationellt Asatro sommarläger. Kommande läger är planerat att vara juli/augusti 2025. 

Läs mer på https://www.asatru-summercamp.org/

Här hittar du länkar till organisationernas till hemsidor eller socialmedia.

Het Rad - Holland

Eldaring - Tyskland

Asatru UK

Gotland Forn Sed - Spanien

Nóatún Asatru Catalunya - Katalonien

Asatru Schweiz

 Åsatrufellesskapet Bifrost - Norge

Verein für Germanisches Heidentum e.V. (VfGH) - Tyskland

Förening för Germansk Hedendom i Tyskland. 

VfGH

The Kith and the Tree and the Well - UK

de Negen Werelden - Holland

de Nio Världarna

de Negen Werelden
 

Les Enfants d’Yggdrasill - Frankrike


Yggdrasills barn


Les Enfants d’Yggdrasill