I SED

I SED
- Lära, mötas och samtala om den forna seden social närhet men med fysisk distans via Zoom.

På varje I SED avhandlas ett visst ämne rörande seden, hedendom och asatron, som dagens värd håller ett kort föredrag om och sedan diskuterar vi ämnet tillsammans. Det kan vara ämnen om en viss runa, en gud, en makt, en högtid osv.

7 september, kl. 19.00-ca 21.00
Vår första gästföreläsare för höstterminen är Agneta Nyholm som kommer tala om de spår av Moderskulten och Valan som vi kan hitta i bland annat gamla ortsnamn. Sammanfattning av forskningsresultat om att hitta forntiden i landskapet.

Upplägg
- Vi välkomnas av riksgoden Per
- ceremoni
- Agneta föreläser
- Tid för alla deltagare att samtala, öppet för snack, frågor och funderingar.
21:00 Avslut (senast).

Om diskussionen kring dagens ämne känns uttömt, är det fritt för fria samtal.
Kom i tid så du inte missar de inledande 45 minuterna. Kommer du in senare till mötet så kan det eventuellt ta en stund att bli insläppt, var vänlig ha tålamod och vänta i "väntrummet" och respektera sedan pågående samtal eller diskussion och smyg in ljudlöst.

MÖTESUPPGIFTER
Du ansluter till mötet "I SED" med programmet Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/89138610850

Meeting ID: 891 3861 0850


Denna I SED på Facebook

RÅD OCH TIPS
• Ladda ned och förinstallera Zoom på din dator eller mobila enhet. Finns där appar finns.
• För bästa ljud använd headset eller hörlurar med mikrofon kopplat till din dator eller mobila enhet.
• Mjuta (stäng av) mikrofonen när du inte pratar (i Zoom håller du ned mellanslag när du vill prata).
• Ha gärna video påslagen och sitt med bra belysning. Tänk på vad du har i bakgrunden, försök att ha en lugn bakgrund.
• Sitt avskilt så övriga familjens vardagsljud inte hörs.
• Använd en stabil internetuppkoppling (nätverkskabel direkt in till datorn om du har möjlighet) för bästa ljud och bild.
• Testa gärna ljud och video innan om du är osäker.
• Ange ditt fullständiga för- och efternamn när du ansluter till mötet.

ÖVRIGT
Samfundet Forn Sed Sverige håller i sedsnack där vi varje gång diskuterar ett visst ämne om hedendom i allmänhet och seden i synnerhet. Träffen är gratis och för alla som vill, alla åldrar, oavsett medlemskap i Samfundet Forn Sed eller inte.

Vi möts i samförstånd och acceptans för varandra. Den som på något sätt beter sig illa, är hotfull, störande eller skapar annan otrygghet i mötet och så vidare, kommer att kastas ut från mötet.

Vill du vara värd en kväll och föreläsa om ett visst ämne, hör av dig till Linda Stiernberg eller Per Lundberg med önskat datum och ämne.

Välkomna!

Procession till blotplatsen i Gamla Uppsala