Hovkontot

Egen gillesal med blotplats

För mer än 25 år sedan bildades vårt samfund, och ända sedan bildandet har antalet medlemmar ökat sakta och stadigt. Ännu har samfundet dock inte en egen varaktig blotplats eller gillestuga. När vi har helgträffar och liknande behöver vi hyra in oss i olika scoutstugor och skapa provisoriska blotplatser.

Nu är det dags att ta steget till en egen gillesal med blotplats. Vi har har därför startat en insamling, där alla medlemmar och andra bidragsgivare är välkomna.

För de insamlade bidragen köper vi en egen fastighet med gillesal med blotplats.  

När lokalen inte används, ska vi kunna hyra ut den till andra intressenter, för att kunna täcka de årliga driftskostnaderna (el, vatten, avlopp, sophämtning mm). Vi överväger vidare möjligheten att bidragsgivare som gett en större summa skall ha möjlighet att använda stugan (som t ex sommarstuga) då den inte används av Samfundet.

Önskemål
Gillessalen behöver kunna ge möjlighet till övernattning i form av bäddar för flera personer. Den bör ha el, vatten och avlopp, kök och samlingssal för trivsamt umgänge.

Vi tänker oss att den ligger på en hyfsat enskild plats med vackert läge. Önskvärt är att det finns en gräsmatta så det går att tälta på, om vi är många. I nära anslutning till gillessalen uppför vi en eller flera blotplatser med gudastöttor, harg eller liknande. En fördel är om det ingår skog i fastigheten eller en liten lund som kan göras till en offerlund. Det får gärna vara nära till en bäck, en å eller en sjö, helst inom fastigheten eller på gångavstånd. Det är en fördel om det är lätt att ta sig till platsen med kollektivtrafik. Men det är inga krav.

Insamling
Alla är välkomna att ge stora eller små bidrag, medlemmar som icke-medlemmar. De som skänker större summor får ett skriftligt intyg på att pengarna används till det som är avsett.

Mål
Vårt mål är att vi har en sådan plats inom fem år. Självklart ska vi nå dit!

Gåvonivåer

Vi premierar alla som ger en gåva - gåva ska med gåva återgälda. Om du skänker:

  • 100 kr får du ditt namn på Hovkontots sida på hemsidan
  • 3 000 kronor blir du inbjuden på invigningsgillet
  • 15 000 kr får du ditt namn på en tavla över alla gåvogivare
  • 50 000 kr får du hyra stugan en vecka per år till 50% rabatt när Samfundet inte nyttjar det (så länge medlemmen betalar sin årsavgift).
Alla gåvor ackumuleras om du skänker flera gånger. Betalar du högre nivå, erhåller du samma förmåner som de lägre gåvonivåerna.
 

Rabatten grundar sig på de driftskostnader fastigheten har, vilket vi inte vet förrän den är inköpt.

Gåvor

Givare som har skänkt mer än hundra kronor (i bokstavsordning):
Anastasiia Tishunina
Anders Olsson
Anders
Anna Vulykh
Beatrice Håkansson
Bruse Persson
Charlotte Manliusdotter
Elena Zetterman
Filip Åkerberg
Filippa Skog
Ingemar Bergqvist
Jan Sundqvist
Jay Stratton
Joel Nordh
Jörgen Gradin
Karin Engström
Karel Kremel
Linda Stiernberg
Love Kölle
Lucas Ericson
Martin Bäck
Martin Ekdahl
Nick Lundberg
Per Amberntsson
Per Lundberg
Peter Engelbrektsson
Simon Stark
Samfundet Forn Sed

samt några som vill vara anonyma.

Tack till alla!

Skänk till Hovkontot

Plusgiro: 87 45 39-0
Swish: 123 540 01 22

IBAN: SE92 9500 0099 6034 0874 5390
BIC: NDEASESS

Hittills insamlat

60 961,31 kronor

2023-04-07