Asatro

Forn sed är asatro. Asatro är forn sed.
Vi blotar till asar, men också till vaner och andra äldre makterna och väsen. Att kalla vår sed bara för asatro är lite för snävt.

Den sed vi följer, forn sed, har sina rötter i den nordiska hedendomen. Det första folk brukar tänka på när de hör ”nordisk hedendom” är just ”asatro”. Ordet asatro har ingen gammal historia utan härstammar från slutet av 1800-talet då Sverige och övriga nordiska länder kände ett behov av att styrka sin identitet som nationer. Den asatro som beskrevs då har med största sannolikhet aldrig funnits. 

Vi ska också minnas att den verkliga tid då tron på asarna var som den beskrivs i Eddan och andra äldre skrifter, var en ganska kort period i vår historia. Innan dess hyllades vaner och andra makter som vi fortfarande skymtar i gamla sagor, seder, myter och ortsnamn.
  
Uttrycket ”forn sed” vilket verkar ha använts under slutet av järnåldern för att skilja på den vanliga seden och den nya seden som de kristna introducerade.
 
Våra medlemmar kallar sig bland annat fornsedare, asatroende, sedare, sedvandrare, vanatroende eller kort och gott hedningar.