Samfundet i media

Samfundet Forn Sed förekommer ofta i media av olika slag, tidningar, radio, tv, bloggar osv. Här har vi sammanställt en lista med länkar där vi medverkat.

Tidningar

Observera att en del artiklar kan vara bakom betalväggar.

Blot utan offer men på fullt allvar
Upsala Nya Tidning, 29 mars 2005
https://unt.se/uppsala/blot-utan-offer-men-pa-fullt-allvar-666685.aspx

Gudarna åkallades vid vårblot
Upsala Nya Tidning, 9 april 2007
https://unt.se/nyheter/uppsala/gudarna-akallades-vid-varblot-424594.aspx

Det bor en tomte i min lägenhet
Svenska Dagbladet, 23 december 2007
https://www.svd.se/det-bor-en-tomte-i-min-lagenhet

Vårblot i Gamlis
Uppsala Nya Tidning, 23 mars 2008
https://unt.se/uppsala/varblot-i-gamlis-301984.aspx

Tro på asagudarna
Forskning.se, 28 januari 2009
https://www.forskning.se/2009/01/28/tro-pa-asagudarna/

Asatron växer i landet
Uppsala Nya Tidning, 10 april 2009
https://unt.se/uppsala/asatron-vaxer-i-landet-308332.aspx

Homofolk tar plats i nyhedendomen
Svenska Dagbladet, 4 november 2009
https://www.svd.se/homofolk-tar-plats-i-nyhedendomen

Vårblot vid Kungshögarna
Upsala Nya Tidning, 4 april 2010
https://unt.se/uppsala/varblot-vid-kungshogarna-890708.aspx

Ett kraftfullt blot avslutade eldfesten
Norrbotten Kuriren, 30 januari 2012
https://kuriren.nu/nyheter/ett-kraftfullt-blot-avslutade-eldfesten-6283593.aspx

Aftonbladet, 1 augusti 2015
Asatroende slår upp läger i Småland
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRadE4/asatroende-slar-upp-lager-i-smaland
 
Därför går vi hedningar i prideparaden
Tidningen Syre, 9 juni 2016 (debattartikel)
https://tidningensyre.se/2016/nummer-71/darfor-gar-vi-hedningar-prideparaden/

Hedendomens alternativa advent allt mer populär
Hallandsposten, december 2016
https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/hedendomens-alternativa-advent-allt-mer-popul%C3%A4r-1.20356717

Midsomamrblot tar tillvara på sommarens ljus
Fria Tidningen, 22 juni 2017
http://www.fria.nu/artikel/129376

Här offrar han blod – till asaguden
Upsala Nya Tidning, 16 april 2017
https://unt.se/nyheter/uppsala/har-offrar-han-blod-till-asaguden-4619564.aspx

Tyrrunan är inte en nazistisk symbol
Svenska Dagbladet, 29 september 2017 (debattartikel)
https://www.svd.se/tyrrunan-ar-inte-en-nazistisk-symbol

I skogen blotas det till Frej
Bohuslänningen, november 2017
https://www.bohuslaningen.se/nyheter/dalsland/i-skogen-blotas-det-till-frej-1.4802932

Asatron växer i Sverige: "Vill ses som andra religioner"
Dagens Nyheter, 25 februari 2018
https://www.dn.se/nyheter/sverige/asatron-vaxer-i-sverige-vill-ses-som-andra-religioner/

Asaprästen Räv: Därför håller vi blot
Aftonbladet, 2018
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kv9x1o/asaprasten-rav-darfor-haller-vi-blot--2018/

Bråken om Lucia har blivit en egen tradition
Göteborgs-Posten, 13 december 2018
https://www.gp.se/debatt/bråken-om-lucia-har-blivit-en-egen-tradition-1.11695334

Anders delar bröd och mjöd med gudarna
Upsala Nya Tidning, 20 december 2018
https://unt.se/nyheter/uppsala/anders-delar-brod-och-mjod-med-gudarna-5168794.aspx

Julen – en hednisk sed som ännu lever kvar (debattartikel)
Aftonbladet, 21 december 2018
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KvxlAM/julen--en-hednisk-sed-som-annu-lever-kvar

Hedendom är inte vidskepelse
Dagen, 23 januari 2019 (debattartikel)
https://www.dagen.se/debatt/2019/01/23/hedendom-ar-inte-vidskepelse/
 
De välkomnar våren med blot
Upsala Nya Tidning, 21 april 2019
https://unt.se/nyheter/uppsala/de-valkomnar-varen-med-blot-5275010.aspx

SVT, 12 december 2019
Det finns fler sätt att fira ljuset än att fira Lucia (debattartikel)
https://www.svt.se/opinion/det-finns-fler-satt-att-fira-ljuset-an-att-fira-lucia
 
Hedningar hälsar våren välkommen med blot
Sydsvenskan, 6 april 2020
https://www.sydsvenskan.se/2020-04-06/hedningar-halsar-varen-valkommen-med-blot

Härnösandsbon ledande i modern asatro – håller blot i Ångermanlands skogar: "Vi offrar inte levande djur"
Härnösand Allehanda, 16 maj 2021
https://www.allehanda.se/artikel/harnosandsbon-ledande-i-modern-asatro-haller-blot-i-angermanlands-skogar-vi-offrar-inte-levande-djur

Här offrar de till asagudar – mitt i Slottsskogen
Göteborgs-Posten, maj 2021
https://www.gp.se/kultur/kultur/h%C3%A4r-offrar-de-till-asagudar-mitt-i-slottsskogen-1.48185946
Videoklipp: https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=477b7c01-d5a3-4690-860c-e7491c344bfd&pi=f896ca54-6c83-4956-aceb-67f2abe8c950

Kungsbackaduon skapar musik för hedningar: ”Ett kulturarv”
Kungsbacka-Posten, 12 april 2022
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/kungsbackaduon-skapar-musik-för-hedningar-ett-kulturarv-1.70478478

Anna och Bruse gifte sig framför 300 personer
Uppsala Nya Tidning, 19 april 2022
https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/r42pnnol

Radio

Vid dagens början
SR P1, 1997-2007
https://sverigesradio.se/viddagensborjan
Texterna: https://www.samfundetfornsed.se/resurser/mimers-källas-förlag/vid-dagens-början-1367605

Syrran blev pastor, brorsan schaman
Sveriges Radio, 7 mars 2009
https://sverigesradio.se/artikel/2701174

Människor och tro
Sveriges Radio, 1 mars 2017
https://sverigesradio.se/avsnitt/858559

Människor och tro
Sveriges Radion1 februari 2018
https://sverigesradio.se/avsnitt/1012265?programid=416

Den moderna hedningen
Sveriges Radio, 17 maj 2018
https://sverigesradio.se/avsnitt/1073534

Hedniskt och fromt på långfredagen
Sveriges Radio, 19 april 2019
https://sverigesradio.se/avsnitt/1272039

Hur ser din Gud ut?
Sveriges Radio, 6 maj 2021
https://sverigesradio.se/avsnitt/1702692

Med Alexander & Petra
P4 Västernorrland, 26 maj 2021 (2 timmar och 8 minuter in i programmet)
https://sverigesradio.se/avsnitt/1715483

Han lever med de fornnordiska gudarna
P3 Morgonpasset, 23 november 2022
https://sverigesradio.se/avsnitt/han-lever-med-de-fornnordiska-gudarna

Television

Från Sverige till himlen
SVT, Youtube, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=Plk-XHKOV0w

Detta är asatro
SVT, 16 juni 2017
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/detta-ar-asatro

Sorgligt att våra asagudar missbrukas i hatiskt syfte
TV4, 3 mars 2018
https://www.tv4.se/klipp/va/3959793/sorgligt-att-vara-asagudar-missbrukas-i-hatiskt-syfte

Ancient Norse Religion Today
Youtbube, 12 april 2018
https://www.youtube.com/watch?v=7jstpBIk9YY

Gud så gott, avstnitt 4 grisen
SVT, 12 november 2019 (1:07 och 7:36 in i programmet)
https://www.svtplay.se/video/24418093/gud-sa-gott/gud-sa-gott-sasong-1-grisen

Linda är riksgydja
Yippie Härnösand, 29 maj 2021 (2 minuter in i programmet)
https://www.facebook.com/watch/?v=58942112320366

Uppsatser och bloggar

Att bjuda makterna på fest
C-Uppsats, 2017
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1176012/FULLTEXT01.pdf

Siewert Öholm och asatron
Humanistbloggen, 27 januari 2010
https://humanistbloggen.blogspot.com/2010/01/siewert-oholm-och-asatron.html?m=1