Samfundet Forn Sed Sverige ställer sig bakom idén om naturens rättigheter. Detta beslutades vid Samfundets årsting den 12:e april i år, 2020. Därmed blir vårt hedniska samfund det första trossamfund i Sverige som gör detta ställningstagande.

Samfundet Forn Sed Sverige kommer enligt beslutet aktivt verka för att sprida information om hur en hednisk livssyn hänger samman med idén om naturens rättigheter och varför naturens rättigheter behöver erkännas i vårt juridiska system. 

Henrik Hallgren, riksgode i Samfundet och en av dem som lagt fram motionen till årstinget, var nöjd med beslutet.
– Jag är mycket glad att motionen antogs. Inom forn sed ses naturen som helig. Det är ett synsätt som helt enkelt inte går ihop med dagens juridiska system, vilket bygger på idén att naturen är ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja. Det är hög tid för ett skifte!

Samfundet beslutade också att undersöka om det finns behov av och möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för våra heliga platser i landskapet. Här hämtar samfundet inspiration från utvecklingar på den afrikanska kontinenten där dessa frågor uppmärksammas allt mer. 2017 uppmanade ”African Commission on Human and Peoples’ Rights” i en resolution Afrikas stater att ”erkänna och respektera det inneboende värdet hos heliga platser och territorier i naturen”. Detta erkännade inkluderar även de traditionella seder och ceremonier som hör till de heliga platserna. Våld mot heliga platser kan nu komma upp som fall inför den Afrikanska Kommissionen. 

– Det är en väldigt spännande utveckling vi ser i Afrika nu och även på många andra håll i världen, säger Henrik Hallgren. Genom att vi börjar arbeta med frågan om stärkt skydd för heliga platser så sällar vi oss till en rörelse som blir alltmer global. Det är tydligt att trots århundraden av industrialisering och monoteistisk mission finns det ändå kvar livskraftiga naturreligioner runt om i världen som får en alltmer ökad aktualitet i dessa tider av ekologisk kris. Det kan mycket väl vara så att animistiska och hedniska traditioner – varav vår forna sed är en – kommer kunna spela en nyckelroll när det gäller att hitta fram till en mer respektfull relation till naturen. 

Visa hela nyheten »

Vi nås av det tragiska beskedet att Erik ryckts ifrån oss för tidigt.

Erik var länge medlem i Samfundet och hann med att vara ordförande, gode i goderingen och redaktör för medlemstidningen Mimers Källa. Våra tankar går till de anhöriga. Erik, må makterna vägleda dig på din fortsatta resa.

Erik blev 41 år.
 

Visa hela nyheten »

Boken "Jordens ande: Om nordisk naturreligion" av Samfundets riksgode Henrik Hallgren finns nu som ljudbok! Kan hittas på Storytel.

Den tryckta boken är utgiven av Samfundets eget förlag, Mimers Källas Förlag.

Visa hela nyheten »

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Läsa hela dikten i vår blogg Urds väv.

 

Visa hela nyheten »

God jul och god solvända önskar vi Samfundet Forn Sed. Hela julhälsningen finns i vår blogg.

Från oss alla, till er alla, en riktigt god jul och solvända!

Visa hela nyheten »
Blotboken del 1: Vet du, hur du blota skall?

Äntligen är den här!
Allt du velat veta om blot, men aldrig vågat fråga!

Finns nu att köpa i Samfundsboden för 100 kr/st + frakt 27 kr (= 127 kr). 

Denna skrift berättar om grunderna i blotandet. Vi hoppas att detta blothäfte skall kunna ge läsaren en bra grund – både teoretiskt och praktiskt – för hur ett blot kan gå till. Att det skall fungera som inspiration, vägledning och stöd.

Visa hela nyheten »

Är du hedning, naturtroende eller asatroende? 

Passa på att bli medlem i Sveriges äldsta befintliga asatrosamfund! 

Vi är ett religiöst samfund som värnar om relationerna med naturen, gudarna, makterna och såklart om våra medlemmar. 

Samfundet vänder sig till en mångfald av norröna hedniska makter så som vaner, diser, alver och asar, rådare, naturväsen och vissa av jättesläkt. Vi uppmuntrar alla att söka sin egen andliga väg och personliga relation till makterna. 

Samfundet ser den forna seden som en levande andlig tradition som har sina rötter i norröna hedniska och folkliga seder. Vår sed utgår från naturens och tillvarons helighet och vi erkänner många olika gudar, gudinnor, makter och andliga förhållningssätt. Självklart behöver du som medlem inte vända dig till alla norröna makter, men samfundet i stort gör det. 
 
Fördelarna med att gå med i Samfundet Forn Sed är många!
Som medlem har du möjlighet att få hjälp av våra utbildade godar och gydjor. De kan hjälpa dig i andliga frågor, planering av ceremonier och blot eller med hugsvala om du behöver det. Gydjorna, godarna och rådet finns här för att stötta dig som medlem. Det finns flera fördelar med att gå med i just vårt samfund.

 • Vi är ett seriöst samfund som värnar om våra medlemmar
 • Vi är partipolitiskt obundna och välkomnar alla som följer vår värdegrund
 • Vi är ett demokratiskt samfund med årsting varje år där alla medlemmar som avlagt årsavgift röstar fram det råd som ska arbeta för samfundets bästa.
 • Vi har utbildade godar och gydjor som har stor erfarenhet att hålla i både blot och livsstegsceremonier. Som medlem kan du söka råd och hjälp hos dem.
 • Vi har en stark värdegrund som grundar sig i heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter
 • Vi har en varm gemenskap och arbetar för att alla ska trivas och känna sig välkomna på våra träffar och blot
 • Vår verksamhet är både djupt andlig och fast förankrad i jorden och livet här och nu
 • Flera av oss har stor kunskap om myter och vi uppmuntrar alla att studera och uppleva myterna och seden själva
 • Våra medlemmar väljer själva vilka makter de vänder sig till och hur de utövar seden
 • Varje år ordnar vi det populära vårblotet vid Gamla Uppsala högar – som medlem kan du vara med och hjälpa till
 • Flera av oss har lång och djup erfarenhet av både blot och sejd – som medlem har du möjlighet att lära dig av andra och själv lära ut det du kan
 • Vi utvecklar seden tillsammans och medlemmar hos oss har skapat nya fina traditioner, till exempel firandet av Vänt inför jul
 • Vi har nära kontakt sedan många år med andra inkluderande hedniska samfund utomlands och knyter vänskapsband över gränserna 
 • Vi är med i Sveriges Interreligiösa Råd där vi representerar vår sed och samtalar tillsammans med de andra större religionerna Sverige
 • Vi är öppna om och stolta över vår sed och presenterar den gärna i andra sammanhang där medlemmar hos oss väljer att delta.
 • Vi är medlemmar i IASC (International Asatru Summer Camp) där vi vart tredje år träffar medlemmar ur andra samfund i Europa. Som medlem i samfundet kan också du delta.
 • Vi har ett eget bokförlag där vi ger ut böcker som rör olika delar av seden
 • Samfundet uppmuntrar medlemmar att gå samman i blotlag. Blotlagen har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för aktiviteter. 

 
Om du blir medlem innan sista december 2019 kommer du att:

 • räknas som betalande medlem hela år 2020 ut (så du behöver inte vänta, bli medlem redan nu!)
 • kunna köpa samfundets senaste bok ”Blotboken del 1, Vet du hur du blota skall” för endast 90 kr inklusive frakt (ordinarie pris 127 kr inkl frakt)
 

Detta får du som betalande medlem

 • En stabil gemenskap med andra hedningar
 • Möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om den forna seden och dess myter
 • Möjlighet att fortsätta, stärka och utveckla en sed som vi med heder kan överlämna till nästa generation
 • Tidningen Mimers källa som kommer ut 1-2 gånger per år
 • Informationsbladet Rune Hund som innehåller senaste nytt om vad som är på gång i samfundet
 • Skriften "Forn sed i nutid" gratis
 • Tillgång till den interna facebookgruppen vilket ger dig möjlighet att träffa andra hedningar nära dig
 • Rabatt på evenemang som samfundet anordnar
 • Rabatt på livsstegsceremonier

 
Det enda som krävs för att du ska kunna bli medlem är att du är myndig, kan ställa upp på våra stadgar och följer vår värdegrund.

Visa hela nyheten »

Nytt inlägg på Samfundets blogg!
Vilka är vi egentligen, vad är vår sed och varför har vi inte ordet asatro i vårt namn, trots att vi är det äldsta befintliga samfundet för asatro i Sverige?
Vår riksgydja Linda reder ut det hela i vår blogg.

Visa hela nyheten »

Samfundet Forn Sed är ett registrerat trossamfund. Men vad innebär det?
Ordförande Bruse reder ut det hela i bloggen.

Visa hela nyheten »

Samfundet Forn Sed har fått sitt sjunde blotlag, Halmstad blotlag. De startade denna sommaren och har nu ansökt om att bli anslutna till Samfundet, och rådet har godkänt deras ansökan. 

Blotlaget håller till i Halmstad med omnejd. Firar åtta årshögtider men håller även andra slags relaterade träffar, som till exempel utflykter till heliga platser, sångstunder, sejd eller systuga. Kontaktas via Facebooksidan eller Sandra Lindholm-Svensson.

Hör av dig till oss om du vill starta ett blotlag på din ort, så hjälper vi dig att hitta medlemmar i din närhet.

Visa hela nyheten »
Etiketter: blotlag halmstad

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv