Begravning

Begravningen är ett tillfälle för de levande att ta farväl av den döde, men för många hedningar är det också en ritual då de levande hjälper den döde till sin nya existens. 
Döden kan både vara smärta och glädje. Smärta i saknad och glädje över det liv som varit. 

Kapell är den vanligaste byggnader för begravningsrit. Svenska kyrkan är den organisation som har tagit hand om begravningsriter mest därav är det kapell. Det finns flexibilitet med hur och var begravningen utformas och var den hålls. Det finns orter som har kapell som kan göras religionsneutral. Det går att hålla riten utomhus. Som efterlevande är det viktigt att kunna säga hur den bortgångne önskar. Personal vid begravningsbyrå och gydjan eller goden hjälper gärna till med utformning av begravningsblot. 
 
I dagsläget har Samfundet forn Sed inte någon egen begravningsplats, men alla har rätt att begravas på allmänna begravningsplatser. Reglerna för hur aska eller kroppen hanteras gör dock att vissa begränsningar finns. Däremot så kan tillstånd att sprida kremeringsaska i havet eller naturen göras inom bestämmelserna. Spridning ansöks om hos Länsstyrelsen. Begravningsentreprenören är ofta behjälplig med information. 

Några mer hedniska skick i begravning

  • Begravningsblot kan ske utomhus speciellt då kremering har skett och då är urnan med aska med på stallen (altaret).
  • Deltagarna vid begravninsriten står i ring kring urna eller kista.
  • Att dricka minnesskål och glädjas för den bortgångne och att tala till denne skapar en ökad närhet och kan ses som ett hedniskt sätt. Att blota eller offra för den bortgångne. 
  • Deltagarna talar till den bortgångne som om denne är med och närvarande vid riten.
  • Ett kväde eller bön kan utföras under begravninsgblotet. 
  • Förmödrar och förfäder i ätten bjuds även in. 
  • En religiös symbol eller gåva kan även läggas tillsammans med urnan eller kistan. 

Att förbereda din egen begravning

Det kan kännas långt borta och knepigt att tänka och planera sin egen begravning. Är du sedvandrare, hedning eller asatroende finns det värde i det. Familjer och släkt är ofta inte själva sedvandrare och det är de som kommer att ta beslut om hur din begravning kommer att bli.

Du kan fylla i begravningsönskan så att utformning av din rit blir som du vill ha den. 

Prisuppgifter

Aktuella priser kan du läsa sidan om livsteg.