loading...

SENASTE NYHETERNA

Vi är många som längtar efter att återigen få träffas och umgås på ett naturligt och avslappnat sätt. Tyvärr blev International Asatru Summer Camp (IASC) som skulle hållts i sommar inställt pga pandemin.
 
Därför ordnar Samfundet Forn Sed ett tältläger på Fjärdlång i Stockholms skärgård helgen fredag 6-lördag 8 augusti 2021.

 
Vi samlas på ön Fjärdlång i Stockholms södra skärgård för att tillsammans umgås, ha gemensamma måltider, bada, spela kubb, genomför mjödprovning och på lördag kväll hålla ett gemensamt blot.
 
På Fjärdlång finns det en stor tältplats med dricksvatten, dass, diskmöjligheter, bastu, klippbad, duschar, grillplats och fästingar. Du kan antingen komma fredag eftermiddag eller lördag förmiddag och vi avslutar på söndagen.
 
Principen för lägret är självhushållning, var och en får själv ordna resa (direktbåt från Strömkajen), mat, boende (eget tält eller bo på vandrarhemmet), matlagningsutrustning, myggmedel, fästingvaccinering osv. 
 
Anmälan
Ingen föranmälan till lägret krävs, kom när det passar, vi är där från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. Men det är ändå tacksamt om du anmäler ditt intresse i detta formulär så vi vet hur många vi blir:
https://forms.gle/Qkx78ym6RUrsgZYZ7
 
Boende
Antingen tar du med eget tält och det kostar 50 kronor per natt att tälta på tältplatsen. Du betalar i kiosken vid ankomst. Ingen förbokning behövs. Tältplatsen ligger direkt efter ångbåtsbryggan och kiosken.
Vill du hellre bo på vandrarhemmet eller i stugorna så bokar och betalar du det själv: http://www.fjardlang.com/vandrarhem
 
Faciliteter
På tältplatsen finns utedass, diskplats med rinnande vatten, soptunnor, grillplats. Duschar finns på andra sidan vandrarhemmet, så ta med egen tvål, handduk osv. Strax efter ångbåtsbryggan ligger kiosken där du betalar för tältningen eller hämtar nyckel till vandrarhemmet. I kiosken finns fika, lättare måltider, snacks, godis, öl osv. Ingen annan servering finns på ön.
 
Rekreation
Det finns ingen sandstrand, men fina klippor att bada på. Bokningsbar bastu som ligger bakom kiosken där du även bokar bastun.
 
Aktiviteter
Obs! Alla aktiviteter är frivilliga.
Utmana varandra på kubb, vem blir sunnamotsmästare på kubb? Bilda egna lag.
Ta med ditt eget mjöd du själv gjort så provar vi tillsammans och ger varnadra tips och goda råd.
Vi håller ett gemensamt blot på lördag kväll och tackar gudar och makter för den givmilda sommaren och platsens rådare som låter oss vara där.
 

Viktigt!

Att ta sig till Fjärdlång
Till Fjärdlång tar du dig med Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar. Åk med linje 18 från Strömkajen i Stockholm eller Saltsjöbaden; med linje 19 från Dalarö eller linje 40 från Stavsnäs, Dalarö eller Nynäshamn. Ingen förbokning krävs, men du köper själv biljett på båten. Tidtabeller finns på www.waxholmsbolaget.se
 
Naturreservat
Observera att Fjärdlång är ett naturreservat där särskilda regler gäller. Läs mer på Skärgårdsstiftelsens hemsida.
 
Hänsyn
Vi är inte ensamma på Fjärdlång. Det finns andra människor som tältar, bor på vandrarhemmet, har lagt till med sin båt osv. Visa hänsyns och respekt för människor, gudar, makter, djur och natur. Stör inte, förstör inte, skräpa inte ned. Tystnad ska råda mellan klockan 23:00 och 07:00.
 
Barn och djur
Med hänsyn och respekt till våra medmänniskor tar vi inte med små barn och husdjur, utan låter dessa stanna hemma.
 
Tillgänglighet
Vi kommer vara på en skärgårdsö utan vägar, vattentoaletter eller eluttag (finns dock i kiosken och vandrarhemmet). Välj praktiska kläder och skor för gräsmattor, ängar, grusvägar och stigar i skogen.
 
Läs mer


Samfundet Forn Sed
Sunnamot arrangeras av Samfundet Forn Sed Sverige som är ett registrerat trossamfund för norrön hednisk tro och sed. Denna religion har många namn, ibland kallas den för asatro, många föredrar begreppet forn sed. Vi står för en demokratisk, pluralistisk och ekologisk livssyn. Vi bejakar religionsfrihet och tolerans i det mångkulturella samhället och erkänner allas lika värde oavsett kön, ursprung, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Det är en anda vi bär med oss i våra blot och gillen.

Frågor
Har du frågor, kontakta Bruse på bruse.persson@samfundetfornsed.se
 

Reseförslag till och från Fjärdlång

Båtar till och från Fjärdlång
Båtar till och från Fjärdlång
Läs hela inlägget »

Disablot hålls runt den 3:e februari då Disa har namnsdag, men i år blir det svårt att hålla ett vanligt disablot, pga restriktioner om hur många vi får träffa och hur vi ska resa. Här är ett förslag på hur du själv, eller kanske med några av dina närmaste, kan fira disa. 

Vår gydja Emma Hernejärvi har skrivit ihop ett förslag till blotordning i vår blogg.

Läs hela inlägget »

Vill du återinföra synen på jorden som helig och levande?
Känner du en närvaro av något större när du i tystnad vandrar i skogen eller vid havet?
Kallar du dig naturtroende eller hedning eller asatroende? 
Är du nyfiken på den gamla kunskapen om örtmagi, sejd eller skyddsrunor?

Du är inte ensam!

Välkommen som medlem i Sveriges äldsta befintliga asatrosamfund. Vi är ett religiöst samfund som värnar om relationerna med naturen, gudarna, makterna och såklart om våra medlemmar. 

Vi kallar den livsväg vi vandrar för forn sed, vilket är en levande andlig tradition som har sina rötter i norröna hedniska och folkliga seder. Vår sed utgår från naturens och tillvarons helighet och vi erkänner många olika gudinnor, gudar och andliga förhållningssätt. 

Samfundet vänder sig till de norröna makterna så som asar, vaner, diser, alver, rådare, naturväsen och vissa av jättesläkt. Vi uppmuntrar alla att söka sin egen andliga väg och personliga relation till makterna. 

Inom seden har du också möjlighet att närma dig sejd, den folkliga magin, örtmagi och användandet av runor i magiska syften. 

Fördelarna med att gå med i Samfundet Forn Sed är många!
Förutom att känna tryggheten av en gemenskap med människor som delar din livsåskådning, får du som medlem möjlighet till hjälp av våra utbildade godar och gydjor. De kan hjälpa dig i andliga frågor, planering av ceremonier och blot eller med hugsvala om du behöver det. Gydjorna, godarna och rådet finns här för att stötta dig som medlem. 

Under 2021 kommer nya medlemmar att erbjudas möjligheten att få en kortare introduktion i seden via Zoom, om du känner att du snabbt vill lära dig grunderna i vår gemensamma sed.

Det finns flera fördelar med att gå med i just vårt samfund:

 • Vi är ett seriöst samfund som värnar om våra medlemmar
 • Vi välkomnar alla som följer vår värdegrund
 • Vi är ett demokratiskt samfund med årsting varje år där alla medlemmar som avlagt årsavgift röstar fram det råd som ska arbeta för samfundets bästa
 • Vi har utbildade godar och gydjor som har stor erfarenhet att hålla i både blot och livsstegsceremonier. Som medlem kan du söka råd och hjälp hos dem
 • Vi har en stark värdegrund som grundar sig i heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter
 • Vi har en varm gemenskap och arbetar för att alla ska trivas och känna sig välkomna på våra träffar och blot
 • Vår verksamhet är både djupt andlig och fast förankrad i jorden och livet här och nu
 • Flera av oss har stor kunskap om myter och vi uppmuntrar alla att studera och uppleva myterna och seden själva
 • Våra medlemmar väljer själva vilka makter de vänder sig till och hur de utövar seden
 • Varje år ordnar vi det populära vårblotet vid Gamla Uppsala högar – som medlem kan du vara med och hjälpa till. Du behövs!
 • Flera av oss har lång och djup erfarenhet av både blot och sejd – som medlem har du möjlighet att lära dig av andra och möjlighet att lära ut det du själv kan
 • Vi utvecklar seden tillsammans och medlemmar hos oss har skapat nya fina traditioner, till exempel firandet av Vänt inför jul
 • Vi har nära kontakt sedan många år med andra inkluderande hedniska samfund utomlands och knyter vänskapsband över gränserna 
 • Vi är med i Sveriges Interreligiösa Råd där vi representerar vår sed och samtalar tillsammans med de andra större religionerna i Sverige
 • Vi är öppna om och stolta över vår sed och presenterar den gärna i andra sammanhang där medlemmar hos oss väljer att delta
 • Samfundet är medlemmar i IASC (International Asatru Summer Camp) där vi vart tredje år träffar medlemmar ur andra samfund i Europa. Som medlem i samfundet kan också du delta på träffarna.
 • Vi har ett eget bokförlag, Mimers källas förlag, där vi ger ut böcker som rör olika delar av sed. Inför år 2021 ger vi också ut en almanacka.
 • Samfundet uppmuntrar medlemmar att gå samman i blotlag. Blotlagen har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för sin verksamhet samt att utveckla sina egna traditioner inom forn sed


Om du blir medlem innan sista december 2020 kommer du att:

 • räknas som betalande medlem hela år 2021 ut (så du behöver inte vänta, bli medlem redan nu!)
 • få samfundets tygmärke som välkomstgåva

 
Detta får du också som betalande medlem

 • Erbjudande om att gratis få en kortare introduktion om seden via Zoom
 • En stabil gemenskap med andra hedningar
 • Möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om den forna seden och dess myter
 • Möjlighet att fortsätta, stärka och utveckla en sed som vi med heder kan överlämna till nästa generation
 • Tidningen Mimers Källa som kommer ut 1-2 gånger per å
 • Nyhetsbrevet Rune Hund som innehåller senaste nytt om vad som är på gång i samfundet
 • Skriften "Forn sed i nutid"
 • Tillgång till den interna Facebookgruppen vilket ger dig möjlighet att träffa andra hedningar nära dig
 • Rabatt på evenemang som samfundet anordnar
 • Rabatt på livsstegsceremonier

 
Hur blir du medlem?
Det enda som krävs för att du ska kunna bli medlem är att du accepterar Samfundets stadgar och följer vår värdegrund.

Bli medlem genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten

Samfundet stadgar med värdegrunden

Vad är sed 

Läs hela inlägget »
Etiketter: medlem

Samfundet Forn Sed Sverige ställer sig bakom idén om naturens rättigheter. Detta beslutades vid Samfundets årsting den 12:e april i år, 2020. Därmed blir vårt hedniska samfund det första trossamfund i Sverige som gör detta ställningstagande.

Samfundet Forn Sed Sverige kommer enligt beslutet aktivt verka för att sprida information om hur en hednisk livssyn hänger samman med idén om naturens rättigheter och varför naturens rättigheter behöver erkännas i vårt juridiska system. 

Henrik Hallgren, riksgode i Samfundet och en av dem som lagt fram motionen till årstinget, var nöjd med beslutet.
– Jag är mycket glad att motionen antogs. Inom forn sed ses naturen som helig. Det är ett synsätt som helt enkelt inte går ihop med dagens juridiska system, vilket bygger på idén att naturen är ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja. Det är hög tid för ett skifte!

Samfundet beslutade också att undersöka om det finns behov av och möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för våra heliga platser i landskapet. Här hämtar samfundet inspiration från utvecklingar på den afrikanska kontinenten där dessa frågor uppmärksammas allt mer. 2017 uppmanade ”African Commission on Human and Peoples’ Rights” i en resolution Afrikas stater att ”erkänna och respektera det inneboende värdet hos heliga platser och territorier i naturen”. Detta erkännade inkluderar även de traditionella seder och ceremonier som hör till de heliga platserna. Våld mot heliga platser kan nu komma upp som fall inför den Afrikanska Kommissionen. 

– Det är en väldigt spännande utveckling vi ser i Afrika nu och även på många andra håll i världen, säger Henrik Hallgren. Genom att vi börjar arbeta med frågan om stärkt skydd för heliga platser så sällar vi oss till en rörelse som blir alltmer global. Det är tydligt att trots århundraden av industrialisering och monoteistisk mission finns det ändå kvar livskraftiga naturreligioner runt om i världen som får en alltmer ökad aktualitet i dessa tider av ekologisk kris. Det kan mycket väl vara så att animistiska och hedniska traditioner – varav vår forna sed är en – kommer kunna spela en nyckelroll när det gäller att hitta fram till en mer respektfull relation till naturen. 

Läs hela inlägget »