loading...

SENASTE NYHETERNA

Vårblotet i Gamla Uppsala är inställt!

Vi har beslutat att ställa in vårblotet i Gamla Uppsala med anledning av coronaviruset. Vi kan inte i förväg förutse hur många som kommer till blotet i och vi måste alla hjälpas åt att undvika större folksamlingar eftersom det medför ökad risk för smittspridning.
 
Du kan istället blota helt på egen hand, eller tillsammans med några andra i ett "Vårblot - tillsammans var för sig".

Vårblot - tillsammans var för sig

Vårblot  tillsammans var för sig

Du kan blota helt på egen hand, eller tillsammans med några andra (t ex din familj). Förslagsvis förbereder du dagarna innan genom att öva på vårkvädet samt bekantar dig med myten om Frej och Gerd (Skírnismál / Sången om Skirner).
 
Söndag 12 april 2020 klockan 12:30

För dig som vill utforma blotet mer fritt

Klockan 12:30, tänd ett ljus eller annan eldkälla. Bjud in Frej, Gerd och Freja med dina egna ord. Ge en blotgåva du tycker känns vårig. Uttryck dina förhoppningar till makterna. Efter själva blotet, låt lågan fortsätta brinna och ät en god måltid i makternas sällskap. Efter måltiden, tacka och släck lågan. 

För dig som vill ha en detaljerad blotordning att följa

Du behöver

  • Ett frö och något att plantera det i (t ex, en kruka med jord om du är inomhus, eller en bit mark om du är i din trädgård).
  • Mat som du gillar
  • Ett horn/glas - per deltagare
  • Något gott att dricka (t ex mjöd, cider eller saft)
  • Ett ljus, eldfat eller en brasa
  • Inte obligatoriskt: edsring

 
I god tid, gå till platsen där du ska blota. Det kan vara inomhus, utomhus i naturen, eller kanske på balkong eller veranda. Städa upp platsen: t ex, om du är ute i skogen och du ser att det finns skräp på platsen, plocka upp det. Om du är inomhus, se till att städa rummet så att det är snyggt.
 
Välkomna till blotet och blotsfred
Exakt klockan 12.30, tänd ljuset/brasan. Säg:
 
Hell Heimdall, gudarnas väktare
För att du låter vägen mellan oss och gudarna vara öppen
Hell Asar, Vaner och Alver
Hell diser och rådare
Hell vättar och dvärgar
Hell förfäder och förmödrar
Hell REGIN
Vi går er tillmötes på denna heliga plats, vid denna heliga tid
HELL ER!!!
 
"Under blot och gille råder blotsfred. Jag/vi går i ed på att inte skada eller bråka med någon. Jag lyser frid över denna plats." (Om du har en edsring/armring av metall kan du lyfta den - skicka runt den bland alla deltagarna om ni är flera). 
 
Särskild inbjudan
"Jag/vi firar våren, och till detta blot bjuder jag särskilt in vissa makter.
Hell Frej, Njords son!
Hell Gerd, Gymes dotter!
Hell Freja, vackra vanadis!"
 
Sång, blot och skålar
Sjung vårkvädet medan ni planterar fröet.
https://www.youtube.com/watch?v=C6dKgvkvUJc
 
Fyll dryckesbägaren/-bägarna med dricka, tillräckligt för att skåla fyra gånger + att det bli över lite grann.
 
Skåla i tur och ordning för: Frej, Gerd, Freja och den sista skålen för vem/vad du än vill! 
 
Avslutning 
Citera från den poetiska eddan:
(Om ni är flera, dela med fördel upp det, så att en person läser första halvan och en annan läser andra halvan)
 
Barre heter,
som vi båda vet,
en lugn och stilla lund.
Efter nio nätter
skall Njords son där
njuta av Gerds älskog.
 
En natt är lång,
två nätter är längre
hur kan jag tåla mig i tre?
Ofta en månad tycktes mig mindre lång
än en halv vaknatts väntan
 
Avsluta med ett "För äring och fred, hell!" och häll de sista dropparna från dryckeskärlet/-kärlen i jorden där fröet planterades.
 
Gille 
Ät därefter något gott, fira våren med en god måltid. När måltiden är över släcker du brasan/ljuset. 
 
Under resten av våren, ta hand om fröet du planterade och se det gro och växa.

Läs hela inlägget »

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Läsa hela dikten i vår blogg Urds väv.

 

Läs hela inlägget »

Årstinget är Samfundet Forn Seds högsta beslutande organ och alla medlemmar kallas härmed till årsting 2020 som går av stapeln söndag 12 april 2020 klockan 15:30 och beräknas avslutas senast klockan 18:00. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala. Observera att vi endast har 2,5 timmar på̊ oss att hålla årstinget, så se till att ha läst igenom alla möteshandlingar som skickas med kallelsen till alla medlemmar med e-post senast 10 mars 2020.

Rösträtt
Årstinget är öppet för alla medlemmar, men endast de som betalat årsavgiften för år 2020 har rösträtt på tinget. Betala därför din årsavgift nu om du inte redan gjort det.

Årstinget genomförs som utlyst om inte myndigheters beslut sätter hinder.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation och stanna hemma om du är sjuk eller upplever symptom.

Läs mer och föranmäl dig till fikat

Läs hela inlägget »

God jul och god solvända önskar vi Samfundet Forn Sed. Hela julhälsningen finns i vår blogg.

Från oss alla, till er alla, en riktigt god jul och solvända!

Läs hela inlägget »