loading...

NYHETER

Fredsblot online

14 november, kl. 19.00 
Samfundet 

Samfundet Forn Sed Sverige välkomnar dig till ett Fredsblot.

Vi samlas för att blota för fred mellan människor
Vi samlas för att blota för fred på jorden
Vi samlas för att blota för fred med jorden

För människors väl och liv
För barnens trygghet och framtid
För de gamlas rätt till en trygg ålderdom

Vi blotar för frihet
Vi blotar för läkande
Vi blotar för frid

Frid inom oss
Frid mellan oss
Frid med alla som finns här

Hovkonto

Egen gillesal med blotplats
För mer än 25 år sedan bildades vårt samfund, och ända sedan bildandet har antalet medlemmar ökat sakta och stadigt. Ännu har samfundet dock inte en egen varaktig blotplats eller gillestuga. När vi har helgträffar och liknande behöver vi hyra in oss i olika scoutstugor och skapa provisoriska blotplatser.

Nu är det dags att ta steget till en egen gillesal med blotplats. Vi har har därför startat en insamling, där alla medlemmar och andra bidragsgivare är välkomna.

För de insamlade bidragen köper vi en egen fastighet med gillesal med blotplats. 

Stora Vårblotet  april 2023

Det stora Vårblotet var välbesökt i år igen. Makterna gav oss vackert njutningfullt väder för helgad rit och blot. 
Här är en film som en gäst från Tyskland skapade under blot och gille.

Gamla utgåvor av Mimers Källa

Mimers Källa är Samfundet Forn Sed Sveriges medlemstidning som getts ut till medlemmar sedan 1996. Nya nymmer läggs till efter cirka ett år. 

Blogg

Kommande evenemang

I kalendern kan du hitta vår publika kommande evenemang som anordnas av Samfundet Forn Sed och dess blotlag, eller andra aktiviteter som samfundet rekomenderar.  
Du kan växla mellan vyn agenda, vecka och månad i flikarna i övre högra hörnet.

I SED

- Lära, mötas och samtala om den forna seden. Social närhet men med fysisk distans via Zoom.

På I SED avhandlas ett visst ämne rörande seden, hedendom och asatro som dagens värd håller ett kort föredrag om och sedan diskuterar vi ämnet tillsammans. Det kan vara ämnen om en viss runa, en gud, en makt, en högtid osv.

31 oktober, kl. 19.00-ca 21.00
Vi glädjen att presentera goden Räv Skogsberg som kommer berätta om Alvablot.
Alva är den högtid som firas i månadsskiftet oktober/november, och blotet som hör till högtiden brukar vara både stämningsfullt och betydelsefullt för medlemmarna.
I sed hålls via Zoom. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem eller inte och det är helt kostnadsfritt.
Ungefärliga tider för kvällen
kl 19:00 Riksgoden Per hälsar alla välkomna
kl 19:05 Riksgydjan Linda håller ceremoni
kl 19:15 Goden Räv föreläser om Alva och Alvablot
ca 19:40 diskussion, frågor och allmänt sedsnack (handuppräckning)
kl 21:00 tack och avslut

MÖTESUPPGIFTER
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/88940791030...
Meeting ID: 889 4079 1030
Passcode: iseden 

Denna I SED på Facebook. 

Om Forn Sed Sverige

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994, under namnet Sveriges Asatrosamfund. (Vårt nya namn antogs på årstinget, våren 2010.) Sedan 2007 är vi ett registrerat trossamfund.

Samfundet syftar till att göra den forna seden till ett levande andligt alternativ för människor i vår egen tid. Vårt syfte är inte att återskapa en forntida religion så som den såg ut för 1000 år sedan och vi ägnar oss inte åt historisk teater. Vi lever seden i nuet och arbetar ständigt för att utveckla seden som ett andligt uttryck anpassat till dagens samhälle. Detta gör vi genom att hålla blot och andra ceremonier, genom att ge ut böcker och tidningar samt genom att skapa mötesplatser för människor med ett intresse för naturandlighet.
 

Foto: Mi Gren Karinsdotter Foto: Mi Gren Karinsdotter

Till sin organisation är samfundet öppet och demokratiskt. Varje år håller vi ett årsting dit alla medlemmar är välkomna och där de viktigaste besluten fattas. På årstinget väljs en styrelse, rådet, som leder Samfundet under det kommande året. Samfundet har även utsedda godar och gydjor, en slags andligt förtroendevalda som kan ge medlemmarna stöd i deras sedutövande.

Samfundet har inga religiösa dogmer. Däremot har vi en starkt uttalad värdegrund som utgår från en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet i det mångkulturella samhället. Var och en som delar denna värdegrund är välkommen som medlem i samfundet.

Samfundet Forn Sed Sverige har 2023 cirka 648 medlemmar.

loading...