Intern grupp för medlemmar på Facebook

Är du medlem i Samfundet Forn Sed Sverige OCH är med på Facebook, så har vi en intern medlemsgrupp. 
Vill du kunna prata med andra medlemmar i vårt samfund i denna grupp så gör så här: 

- Skicka e-post till elena.zetterman@samfundetfornsed.se
- I mailet inkluderar du ditt namn och den e-post adress som du fyllde i på din ansökan om medlemskap. Detta för att registeransvarige skall kunna hitta dig i registret. 
- Registeransvarige kommer sicka ett mail med bekräftelse och lägga till dig i gruppen, förutsatt att du är medlem i Samfundet Forn Sed Sverige.