Blotordning

Midsommarblot 2020 Midsommarblot 2020

Samfundet Forn Sed har tagit fram en blotordning som används som grund till de blot som hålls inom Samfundet. Genom blotordningen får blotet en fast ram vilket alla deltagarna kan känns igen sig från gång till gång. Samtidigt lämnar blotordningen öppet för utveckling av blotet, så det kan anpassas till de olika högtiderna och de olika blotlagens egna seder.

Redande

Före blotet

 • Platsen förbereds
  Platsen görs i ordning för blotet, det kan göras genom att en stalle med stöttor kan ställs upp och göras fin.
 • Deltagarna samlas
  En genomgång av blotet kan hållas.

 
Blotets början

 • Startsignal
  Exempelvis blås i horn, kulning, sång, ringning eller liknande. Detta ljud markerar att blotet tar sin början.
 • Platstagning
  Detta kan göras på olika sätt för att påminna oss om platsens helighet. Platsen, som ofta har formen av en cirkel, kan märkas ut genom vandring med eld runt cirkeln eller vandring med skramlande av nycklar eller skallror. Platsen kan också märkas ut genom en hammarrit i olika riktning eller att rådarna på platsen tillfrågas och välkomnas med enklare offer. Samtidigt, eller direkt efteråt, kan deltagarvigning ske.
 • Deltagarvigning
  Deltagarna ”kliver in” i blotet, försätts i rätt sinnesstämning. Detta kan ske med tillexempel sång, mjödvigning eller stänkande av vatten på deltagarna. Ett enskilt välkommen kan sägas till var och en av blotgydjan/blotgoden.
 • Blotsfred
  Blotsfred utlyses och bekräftas av deltagarna. Detta kan göras med edsring som blotgoden/blotdyjan svär vid, eller genom att deltagarna fattar varandras händer. Under blotsfriden är det vanligt att sången ”Frid i ring” sjungs samtidigt som edsring skickas runt bland deltagarna. 

Bjuda/bedja

 • Allmän åkallan eller inbjudan av specifika makter
  En allmän åkallan görs till alla välvilliga makter att komma och deltaga i blotet. Alternativt bjuds de makter som man önskar ska delta på blotet in, med en vers som betonar just den gudens styrkor som man vill hylla under blotet.
 • Syftesförklaring
  En redogörelse inför människor och makter som förklarar blotets syfte och inriktning

Blota

 • Särskilda åkallningar
  Särskilda åkallningar till de makter som står i fokus för blotet. I samband med dessa bärs de gemensamma blotgåvorna fram av blotgoden/blotgydjan.
 • Aktiv del eller magiskt spektakel
  På vissa blot sker en så kallad aktiv eller ett magiskt spektakel. Det passar bra att lägga nu, i blotets centrala del, när vi öppnat upp för mötet med det gudomliga. Om blotet är en livstegsrit är det här den kommer in. Rituella skådespel, berättande av en myt, utförande av symbolisk handling, meditation eller liknande. I mindre blot kan det vara en bättre idé att lägga denna aktiva del efter blotet istället i samband med gillet, alternativt direkt före blotet som en förklaring till högtiden.
 • Personliga blot
  Varje deltagare erbjuds möjlighet att komma fram och göra personliga blot. Kan ske under tystnad eller till musik. Den som blotar talar eller är tyst, vad som känns rätt för den.

Sända

 • Skålar
  Deltagarna skålar gemensamt i cirkeln. Antingen förs ett gemensamt horn runt som var och en dricker ur, eller så har alla varsinna dryckeskärl. När det är deras tur kan var och en som vill säga något och hylla en eller flera makter , eller skåla i tysthet. Varje skål avslutas med ”helll” och då svarar de andra deltagarna. Antalet skålar anpassas efter deltagarantalet-

Sluta/soa

 • Allmän avtackning
  De makter som deltagit i blotet tackas och bjuds att följa med till det efterföljande gillet.
 • Platsslutning
  Platsen försänks i vila igen och rådarna tackas. Hur detta görs speglar platstagningen.
 • Slutsignal
  Markerar att blotet är avslutat. Speglar startsignalen.

Efter blotet

 • Gille
  Vi äter tillsammans. Oftast är det knytkalas, där alla delar på maten.
 • Soande av blotgåvor
  Blotgåvorna tas om hand på lämpligt vis. Jord, eld eller vatten.