Samtal och hugsvala

Alla kan behöva tala med någon ibland. Stort eller litet. Andligt eller om livet i sig.

För medlemmar erbjuds samtal med godar eller gydjor. Kontaktuppgifter finns under sidan Godeord.