Goderingen

Goderingen är en grupp som består av Samfundets godar och gydjor. Goderingen träffas regelbundet för att utveckla och fördjupa samfundets andliga verksamhet.

Gydjor och godar är förtroendevalda personer inom samfundet som har till uppgift att förse medlemmarna med religiös service. Det kan vara allt från livsstegsriter (namngivning, vuxenblivande, bröllop, begravning) och årstidsblot till utbildning i religionen och själavård.

Om du vill veta vilka godar och gydjor som är ansvariga i ditt område, se godeorden.

Presentationer

Linda Stiernberg, riksgydja

Linda Stiernberg, rikgydja
Född 1980, känner sig hemma i Jämtland och Västernorrland. Kontaktperson för Frejas Blotlag. Kontaktperson för godeord Nord.
Linda nås på linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Per Lundberg

Per Lundberg, riksgode
Född 1969. Bor på gränsen mellan Stockholm och Södermanland. Varit aktiv i dåvarande Asatrosamfundet i början av 2000-talet, tagit en paus och är tillbaka som tjänstgörande för medlemmar i Forn Sed Sverige. Tycker det är viktigt med att medlemmar kan kommunicera med varandra så fler blotlag kan bildas. Håller årsblot och utövar sejd är även coach och terapeut i NLP och Neurosemantik. Gillar att trumma, snida, dansa och bada i vackra sjöar i skogen om sommaren. 
Per nås på per.lundberg@samfundetfornsed.se
 

Henrik Hallgren, riksgode

Henrik Hallgren
Född 1973 och bor i Stockholm. Henrik har utövat forn sed som en medvetet andlig livsväg sedan slutet av åttiotalet och varit aktiv i samfundet sedan 1997. Han har under en längre period varit ordförande för samfundet. Han är utbildad till arkeolog och har arbetat på ett flertal museer i landet. Han är också verksam som sagoberättare med nordisk mytologi och naturberättelser som huvudinriktning.

Sylvia Hild

Sylvia Hild 
Född 1939. Har verkat som gydja i Samfundet sedan 2007. Är redaktör till professionen och har sedan 1985 varit aktiv i det shamanska nätverket Yggdrasil och andra efterkommande grupperingar där hon utforskat sejd och runmagi bl a. Vid sidan av engagemanget i den forna seden och sejdkonsten brinner hon för Arktis och är ordförande i Föreningen Sverige-Grönland. Bor i Stockholm.

Räv Skogsberg

Räv Skogsberg
Född 1976 och boende i Marks kommun. Har varit aktiv i Samfundet av och till sedan slutet av 1990-talet och drivande i flera olika blotlag. Arrangerar tillsammans med Birka årstidsblot och andra hedniska aktiviteter för folk i Mark och Värmland med omnejd. Är särskilt engagerad i mytförståelse och fornnordisk skaldekonst. Är utöver godeskapet utbildad journalist och religionsvetare. 

Lars Goldammer

Lars Goldammer
Född 1973, jurist. Ägnar sig åt elektronisk musik, intagande av god mat och dryck, friluftsliv, språknörderier samt klappande av katter.

Beatrice Håkansson

Beatrice Håkansson
Född 1975. Bor vid berget nära Skåne och Blekinges gräns. Vandrar Valans väg, med forn nordisk sejd, shamanism samt run- och trummagi. 
Följer cykler och håller blot. Kontaktperson för Branthalla Blotlag.

Magnus Lindegren

Magnus Lindegren
Född 1988 och bor i Fjärås. Medlem sedan 2012 och har varit en drivande kraft i Forn Sed Göteborg sedan starten 2013. Är också initiativtagare och drivande i det hedniska musikprojektet "Silfwerlood" vars musik finns på Spotify mm. Teaterpedagog, skådespelare och musikalartist som tycker om att skriva musik, sagor och scenkonst. 

Birka Skogsberg
Född 1977, boende i Marks kommun. Samfundsgydja sedan 2010 och har sedan dess varit drivande i flera olika blotlag, senast i det samfundsanslutna Friggs blotlag. Är sammantvinnad med seden, initierad wiccan och ordensaktiv Thelemit. Arbetar till vardags som legitimerad psykolog.

Joel Erlend Grip
Född 1975 och bor i Göteborg med familj och katter. Utbildad formgivare och bildlärare. Gillar kreativa aktiviteter, solnedgångar och sökandet efter det heliga i vardagen. Ofrivillig kallbadare. Samfundsmedlem sedan 2011 och drivande i Forn Sed Göteborg.