Kontaktpersoner

rådet

Ordförande - Bruse LF Persson - bruse.persson@samfundetfornsed.se - 070-552 18 34
Riksgydja - Linda Stiernberg - linda.stiernberg@samfundetfornsed.se - 070-238 06 72

Ritualer, ceremonier och blot

Riksgode - Henrik Hallgren - henrik.hallgren@samfundetfornsed.se 070-730 84 82
Riksgydja - Linda Stiernberg - linda.stiernberg@samfundetfornsed.se - 070-238 06 72

Mediakoordinator

Mediakontakt - Lucas Ericson - 072-221 82 57

Mimers Källa

Chefredaktör - Edward Rosén

Medlemsregister

Ansvarig - Elena Zetterman

Webfrågor

Webmaster, text och information - Bruse Persson

HBT-frågor

HBT-sakkunnig - Emma Hernejärvi

Internationell kontakt

Internationella kontakter - Per Lundberg