Starta och anslut blotlag

Ett blotlag är en lokal sammanslutning av personer som utövar seden tillsammans. Blotlagen bildas på frivillig basis och kan ansöka till rådet om att bli knutna till samfundet. Ett blotlag som är knutet till Samfundet är skyldigt att bedriva sin verksamhet i enlighet med samfundets stadgar. Blotlaget har rätt att söka kunskapsmässigt stöd från samfundet. De har även rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för olika verksamheter och projekt.

Starta ett blotlag
Om du vill starta ett blotlag kan du få hjälp att hitta intresserade medlemmar i ditt närområde samt råd och tips på hur ni kan göra. Kontakta gydja eller gode i ditt godeord eller någon i rådet för närmare information.

Ansluta ett blotlag
För att ansluta ett blotlag till Samfundet Forn Sed, måste blotlaget följa Samfundets stadgar och vid anslutningstillfället bestå av minst tre personer som är medlemmar i Samfundet och betalat årsavgiften.


I ett blotlag kan även personer som inte är medlemmar i samfundet ingå så länge dessa ställer sig bakom samfundets stadgar och värderingar och inte utgör en majoritet av blotlagets medlemmar.

Ansökan om anslutning
Är du medlem i ett blotlag eller håller på att bilda ett blotlag och ni som grupp vill ansluta er till Samfundet Forn Sed; ladda ner ansökningsblanketten till till höger, fyll i den och posta den till ordförande, så kommer rådet att behandla er ansökan snarast.


Skicka ansökningsblanketten till

Birka Skogsberg

 

Dans runt midsomamrstången