Urds väv- tankar om forn sed

2022 > 03

Hjärta håg och hand sträcker sig till Ukrainas land! 

Samfundet värnar om självmedvetenhet och rätten att värna och bevar, utveckla sin kultur, andlighet och religion. Vi vill visa att vi stödjer Ukrainas suveränitet till demokratiskt självstyre och eget ledarskap. 

På ett mer interpersonellt plan så har samfundet även en medlem från Ukraina. I lördags, den 26 februari hölls intern ritual för fred och för stöd till vår medlem i Kiev, Ukraina. Det kallades “Blot + Bön + Sejd.” Blotlag och många enskilda medlemmar  höll ceremoni var för sig på sina helgade platser, i sina vè/vi (ett ord som innebär helgad plats eller blotplats).

Det var även ett möte i Nätheim, digitalt via elektroniska vågors rörelser i Väven. En händelse under skärmritualen var mycket vacker. De fem kvädena lästes (läs dem nedan) och just som den sista avslutat så får Per Lundberg ett meddelande från vår medlem att hon med son och bror är trygga i Polen. Glädjerop och många suckar av lättnad som släppte på spänningar gavs från deltagarna! 

Blot + pray + seidhr Stand with Ukraine

Kväden

Linda Stiernberg, riksgydja i Samfundet
Makter vi ber
ni mäktiga vänner
vi magnar orden
för fredens megin

Visa Vanadis
låt varsamma ord
viskas i styrandes öron
väcka fred i deras hjärtan

Du starkaste bland Regin
bär fram din Krossare
bland illdådare låt det bli känt
vem som är människors Broder

Ur slumrande skog i Ukrainas land
vakna du sovande Moder Björn

Låt ditt hus skaka du Baba Yaga
Låt modern se och skydda sina barn


Edwin Österberg, sejdkarl och medlem i Samfundet
Grannens övergrepp
Griper min vrede
Må gamla gudar
Gnissla sina tänder
Må hönsfotat hus
Stampa i harm
Må skogarna skaka
Av leshins svårmod.


Per Lundberg, riksgode i Samfundet
Hjärta, håg och hand 
trumma för Ukrainas land

Trenne och en valkyria 
vi manar

Sigrun segerrunor skipar
Solbjärt för skinande hågen
Göndul förtrollad stav
spinner i Väven
Thrudr all kraft ger

Väcker värnar vakar 
Vakar Värnar Väcker
Värnar Väcker Vakar

Berehynia - härdens modergudinna
i Ukrainas folk och fä. 
Så hjälpe Sif
Så magnar Tor
Tre gånger tre
att fiendeband förgöra
frihet framskapa. 

I Ukrainas folk och fä
och suveränitet


Stefan Ottman, galdrasmed
Alla stridande,
asar o vaner,
då fred de slöt
av spott skapade
en sångare mäktig,
en vis skald,
en signad tul
med helig tunga.

Låt oss galdra
vänskap god.

Låt oss kväda
som Kvaser kvad.

Låt oss föda
fridens ord.

Även spjutets gud,
stridens herre,
en sång som häver
hatet äger.


Sofia Skans, galdrasmed medlem i Samfundet
Du mäktige Odin, bed dina korpar, 
att spana och finna,
sänd dem ut 
att varna och leda 
våra vänner och fränder, 
ut ur detta krigshärjade land.
 
Ni all himlens väsen, sök stigar och vägar
Sjung en väg, skria och kraxa,
varna och led
våra vänner och fränder, 
skaran av behövande 
ut ur detta krigshärjade land.

Ni Jords väsen, ni Jords makter, 
Ni med klövar, ni med hovar, ni med tassar; 
ni med vassaste klor och starkaste horn, 
ni med näbbar, ni med tänder,
trampa upp en stig, dana väg
för vänner och fränder, 
hjälp skaran av behövande, 
att tryggt vandra ut 
ur krigshärjat land.

Var träd, var buske, 
var gren, var rot, 
var sten och växt, 
Alla Jords väsen, dana väg 
för vänner och fränder, 
hjälp skaran av behövande
ut ur detta krigshärjade land.
 
Var träd och buske, var gren och rot, 
sten och växt, 
all Jords makter och väsen, 
dölj vänner och fränder, 
dölj skaran av behövande  
Dölj deras spår för all världens krigshärjare, 
lägg deras spår i gömsle 
för allt och alla som vill dem ont. 

Vind,
Var varsam med din styrka,
Omslut vänner och fränder
Omslut skaran av behövande

Sol,
smek milt och värmande 
Omhulda vänner och fränder
Omhulda skaran av behövande

Dag, bred ljus, skin upp en väg 
ut ur krigshärjat land.
Natt, sänk ditt skyddande mörker, 
dölj de spår 
av vänner och fränder, 
dölj skaran av behövande 
som måste ta sin flykt 
ut ur krigshärjat land.

Vår ande, vår håg
Följer er 
våra vänner och fränder, 
skaran av behövande 
som söker en väg ut 
ur krigshärjat land.
 

Podden Sedtankar


Per Lundberg, riksgode
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: blot, bön, sejd, ukraina

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv