Bli medlem

Varmt välkommen som medlem!

För att bli medlem är det viktigt att du läst igenom Samfundets stadgar och att du accepterar Samfundets stadgar, värdegrund och dina skyldigheter som medlem. 

Du måste betala inträdesavgiften, som även inkluderar innevarande års årsavgift. Blir du medlem efter 1 oktober, ingår även nästkommande års årsavgift i inträdesavgiften.

Därefter betalar du den årliga årsavgiften som ger dig som medlem rätt att delta i Samfundets aktiviteter, rösta på årstinget och erhålla tidskriften Mimers Källa.   

1. Fyll i ansökningsblanketten
Ladda ned och fyll i ansökningsblanketten som du finner på denna sida. Glöm inte att skriva under blanketten och genom det accepterar du Samfundets stadgar, värdegrund och dina skyldigheter som medlem. 

2. Posta din ansökan till medlemsansvarig
Samfundet Forn Sed Sverige
c/o Elena Zetterman
Fahlgrensgatan 10B
652 19 Karlstad

3. Betala inträdesavgiften
Betala in inträdesavgift på 250 kronor till Samfundets plusgirokonto 51 91 25-9 eller Swish 123 219 51 54. OBS! Skriv ditt namn som avsändare så att vi att det är du som betalat! 

Behandling
När ansökan är behandlad och inträdesavgiften betald kommer din ansökan att behandlas. Du kommer få en bekräftelse på att du blivit medlem genom ett välkomstbrev. Som ny medlem får du skriften Forn sed i nutid.

Det finstilta
Mycket av kommunikationen sker via digitala kanaler så det är viktigt att du fyller i din e-postadress för att du skall kunna ta del av information från samfundet. 
Angivna personuppgifter i medlemsansökan lagras i vårt medlemsregister och är endast för eget bruk. Vi lämnar inte några uppgifter ur medlemsregister till andra.

Familjemedlemmar
Om ni är flera personer i samma hushåll som blir medlemmar behöver bara en av er betala full inträdesavgift. De övriga betalar en rabatterad avgift för familjemedlemmar, på endast 50 kronor per person.

Minderåriga
För att minderåriga skall kunna bli medlemmar i Samfundet krävs att målsman skriver under ansökningsblanketten. Minderårig medlem behöver inte betala någon inträdesavgift. När medlemmen fyller 18 år måste den dock fylla i en ny blankett som den själv skrivit under och då ska inträdesavgift betalas.

Boende i utlandet
På grund av merkostnaden för utskick av bland annat medlemstidningen Mimers Källa osv, så är årsavgiften för utlandsboende 270 SEK.

Samfundets Plusgiro 51 91 25-9
Swish nummer: 123 219 51 54 
Betalning från utlandet: BIC: NDEASESS
IBAN: SE75 9500 0099 6042 0519 1259 


Gåvor
Vårt samfund får inte till skillnad från de större trossamfunden i Sverige några ekonomiska bidrag av staten. Därför tar vi tacksamt emot gåvor så att vi kan fortsätta och utveckla vår verksamhet. Du kan stödja oss ekonomiskt genom att betala in en gåva till vårt pg.
Ett ännu lättare sätt är att trycka på donationsknappen här på hemsidan. 
Du kan också ge ditt ekonomiska stöd till Samfundet Forn Sed Sverige via Swish på nummer 123 219 51 54

Om du inte betalar årsavgiften kvarstår du ändå som medlem hela livet ut, tills du aktivt meddelar oss din önskan om uträde.

Inträdesavgift 2020
Medlem: 250 kronor
Familjemedlem: 50 kronor
Minderårig: 0 kronor
Utlandsmedlem: 270 kronor

Plusgiro: 51 91 25-9
Swish: 123 219 51 54 

Swisha inträdesavgiften

Inträdesavgift 2021 (fr 1/1)
Medlem: 275 kronor
Familjemedlem: 50 kronor
Minderårig: 0 kronor
Utlandsmedlem: 300 kronor

Plusgiro: 51 91 25-9
Swish: 123 219 51 54