Bli medlem

För att bli medlem i Samfundet Forn Sed Sverige behöver du dels fylla i ansökningsblanketten och posta till Samfundets medlemsansvarige, dels betala in inträdesavgiften till Samfundet.

Ansökan om medlemskap
Ladda ned och fyll i ansökningsblanketten som du finner på denna sidan. Innan du skriver under är det viktigt att du läst igenom Samfundets stadgar och att du ställer dig bakom Samfundets stadgar, värdegrund och ditt ansvar som medlem. 

Posta din ansökningsblankett till medlemsansvarig
Samfundet Forn Sed Sverige
c/o Elena Zetterman
Fahlgrensgatan 10B
652 19 Karlstad

Inträdesavgift
För att bli medlem i Samfundet behöver du också betala en obligatorisk inträdesavgift på 250 kronor till Samfundets plusgirokonto 51 91 25-9 eller Swish 123 219 51 54. OBS! Skriv ditt namn som avsändare så att vi att det är du som betalat! 

Det finstilta
Mycket av kommunikationen sker via digitala kanaler så det är viktigt att du fyller i din e-postadress för att du skall kunna ta del av information från samfundet. 
Angivna personuppgifter i medlemsansökan lagras i vårt medlemsregister och är endast för eget bruk. Vi lämnar inte några uppgifter ur medlemsregister till andra. 
Glöm inte att skriva under ansökan.

Blir du medlem efter 1 oktober, så ingår nästkommande års årsavgift i inträdesavgiften.

Familjemedlemmar
Om ni är flera personer i samma hushåll som blir medlemmar behöver bara en av er betala full inträdesavgift. De övriga betalar en rabatterad avgift för familjemedlemmar, på endast 50 kronor per person.

Minderåriga
För att minderåriga skall kunna bli medlemmar i Samfundet krävs att målsman skriver under ansökningsblanketten. Minderårig medlem behöver inte betala någon inträdesavgift. När medlemmen fyller 18 år måste den dock fylla i en ny blankett som den själv skrivit under och då ska inträdesavgift betalas.

Behandling
När ansökan är behandlad och inträdesavgiften betald kommer din ansökan att behandlas. Du kommer få en bekräftelse på att du blivit medlem genom ett välkomstbrev. Medlemskapet kommer sedan att gälla hela livet ut tills du aktivt meddelar oss din önskan om uträde.

Årsavgift
Samfundet ekonomi är helt beroende av medlemmarnas ekonomiska stöd i form av årsavgifter. Första året som medlem är årsavgiften inkluderad i inträdesavgiften. Efter detta första år betalar du sedan en årsavgift på 220 kronor per kalenderår.

Betald årsavgift ger dig som medlem rätt att delta i Samfundets aktiviteter, rösta på årstinget och du får tidsskriften Mimers Källa. Om du inte betalar årsavgiften kvarstår du som medlem men utan dessa rättigheter. 

Du som är medlem kan själv ta initiativ till att betala din årsavgift till vårt trossamfund. Gör det via plusgiro 51 91 25-9 eller med Swish till nummer: 123 219 51 54 

Boende i utlandet
På grund av merkostnaden för utskick av bland annat medlemstidningen Mimers Källa osv, så är årsavgiften för utlandsboende 270 SEK.

Samfundets Plusgiro 51 91 25-9
Swish nummer: 123 219 51 54 
Betalning från utlandet: BIC: NDEASESS
IBAN: SE75 9500 0099 6042 0519 1259 


Gåvor
Vårt samfund får inte till skillnad från de större trossamfunden i Sverige några ekonomiska bidrag av staten. Därför tar vi tacksamt emot gåvor så att vi kan fortsätta och utveckla vår verksamhet. Du kan stödja oss ekonomiskt genom att betala in en gåva till vårt pg.
Ett ännu lättare sätt är att trycka på donationsknappen här på hemsidan. 
Du kan också ge ditt ekonomiska stöd till Samfundet Forn Sed Sverige via Swish på nummer 123 219 51 54. 

Ändring av kontaktuppgifter
Om du ändrar adress, telefonnummer, epost-adress eller namn så att skicka ett mejl med de nya kontaktuppgifterna till medlemsansvarig. Det är ditt ansvar att se till så att vi kan nå dig som är medlem. 
Du som är medlem kan fylla i formuläret för att uppge nya kontaktuppgifter. 

Varmt välkommen som medlem!