2020

Vill du återinföra synen på jorden som helig och levande?
Känner du en närvaro av något större när du i tystnad vandrar i skogen eller vid havet?
Kallar du dig naturtroende eller hedning eller asatroende? 
Är du nyfiken på den gamla kunskapen om örtmagi, sejd eller skyddsrunor?

Du är inte ensam!

Välkommen som medlem i Sveriges äldsta befintliga asatrosamfund. Vi är ett religiöst samfund som värnar om relationerna med naturen, gudarna, makterna och såklart om våra medlemmar. 

Vi kallar den livsväg vi vandrar för forn sed, vilket är en levande andlig tradition som har sina rötter i norröna hedniska och folkliga seder. Vår sed utgår från naturens och tillvarons helighet och vi erkänner många olika gudinnor, gudar och andliga förhållningssätt. 

Samfundet vänder sig till de norröna makterna så som asar, vaner, diser, alver, rådare, naturväsen och vissa av jättesläkt. Vi uppmuntrar alla att söka sin egen andliga väg och personliga relation till makterna. 

Inom seden har du också möjlighet att närma dig sejd, den folkliga magin, örtmagi och användandet av runor i magiska syften. 

Fördelarna med att gå med i Samfundet Forn Sed är många!
Förutom att känna tryggheten av en gemenskap med människor som delar din livsåskådning, får du som medlem möjlighet till hjälp av våra utbildade godar och gydjor. De kan hjälpa dig i andliga frågor, planering av ceremonier och blot eller med hugsvala om du behöver det. Gydjorna, godarna och rådet finns här för att stötta dig som medlem. 

Under 2021 kommer nya medlemmar att erbjudas möjligheten att få en kortare introduktion i seden via Zoom, om du känner att du snabbt vill lära dig grunderna i vår gemensamma sed.

Det finns flera fördelar med att gå med i just vårt samfund:

 • Vi är ett seriöst samfund som värnar om våra medlemmar
 • Vi välkomnar alla som följer vår värdegrund
 • Vi är ett demokratiskt samfund med årsting varje år där alla medlemmar som avlagt årsavgift röstar fram det råd som ska arbeta för samfundets bästa
 • Vi har utbildade godar och gydjor som har stor erfarenhet att hålla i både blot och livsstegsceremonier. Som medlem kan du söka råd och hjälp hos dem
 • Vi har en stark värdegrund som grundar sig i heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter
 • Vi har en varm gemenskap och arbetar för att alla ska trivas och känna sig välkomna på våra träffar och blot
 • Vår verksamhet är både djupt andlig och fast förankrad i jorden och livet här och nu
 • Flera av oss har stor kunskap om myter och vi uppmuntrar alla att studera och uppleva myterna och seden själva
 • Våra medlemmar väljer själva vilka makter de vänder sig till och hur de utövar seden
 • Varje år ordnar vi det populära vårblotet vid Gamla Uppsala högar – som medlem kan du vara med och hjälpa till. Du behövs!
 • Flera av oss har lång och djup erfarenhet av både blot och sejd – som medlem har du möjlighet att lära dig av andra och möjlighet att lära ut det du själv kan
 • Vi utvecklar seden tillsammans och medlemmar hos oss har skapat nya fina traditioner, till exempel firandet av Vänt inför jul
 • Vi har nära kontakt sedan många år med andra inkluderande hedniska samfund utomlands och knyter vänskapsband över gränserna 
 • Vi är med i Sveriges Interreligiösa Råd där vi representerar vår sed och samtalar tillsammans med de andra större religionerna i Sverige
 • Vi är öppna om och stolta över vår sed och presenterar den gärna i andra sammanhang där medlemmar hos oss väljer att delta
 • Samfundet är medlemmar i IASC (International Asatru Summer Camp) där vi vart tredje år träffar medlemmar ur andra samfund i Europa. Som medlem i samfundet kan också du delta på träffarna.
 • Vi har ett eget bokförlag, Mimers källas förlag, där vi ger ut böcker som rör olika delar av sed. Inför år 2021 ger vi också ut en almanacka.
 • Samfundet uppmuntrar medlemmar att gå samman i blotlag. Blotlagen har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för sin verksamhet samt att utveckla sina egna traditioner inom forn sed


Om du blir medlem innan sista december 2020 kommer du att:

 • räknas som betalande medlem hela år 2021 ut (så du behöver inte vänta, bli medlem redan nu!)
 • få samfundets tygmärke som välkomstgåva

 
Detta får du också som betalande medlem

 • Erbjudande om att gratis få en kortare introduktion om seden via Zoom
 • En stabil gemenskap med andra hedningar
 • Möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om den forna seden och dess myter
 • Möjlighet att fortsätta, stärka och utveckla en sed som vi med heder kan överlämna till nästa generation
 • Tidningen Mimers Källa som kommer ut 1-2 gånger per å
 • Nyhetsbrevet Rune Hund som innehåller senaste nytt om vad som är på gång i samfundet
 • Skriften "Forn sed i nutid"
 • Tillgång till den interna Facebookgruppen vilket ger dig möjlighet att träffa andra hedningar nära dig
 • Rabatt på evenemang som samfundet anordnar
 • Rabatt på livsstegsceremonier

 
Hur blir du medlem?
Det enda som krävs för att du ska kunna bli medlem är att du accepterar Samfundets stadgar och följer vår värdegrund.

Bli medlem genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten

Samfundet stadgar med värdegrunden

Vad är sed 

Visa hela nyheten »
Etiketter: medlem

Samfundet Forn Sed Sverige ställer sig bakom idén om naturens rättigheter. Detta beslutades vid Samfundets årsting den 12:e april i år, 2020. Därmed blir vårt hedniska samfund det första trossamfund i Sverige som gör detta ställningstagande.

Samfundet Forn Sed Sverige kommer enligt beslutet aktivt verka för att sprida information om hur en hednisk livssyn hänger samman med idén om naturens rättigheter och varför naturens rättigheter behöver erkännas i vårt juridiska system. 

Henrik Hallgren, riksgode i Samfundet och en av dem som lagt fram motionen till årstinget, var nöjd med beslutet.
– Jag är mycket glad att motionen antogs. Inom forn sed ses naturen som helig. Det är ett synsätt som helt enkelt inte går ihop med dagens juridiska system, vilket bygger på idén att naturen är ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja. Det är hög tid för ett skifte!

Samfundet beslutade också att undersöka om det finns behov av och möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för våra heliga platser i landskapet. Här hämtar samfundet inspiration från utvecklingar på den afrikanska kontinenten där dessa frågor uppmärksammas allt mer. 2017 uppmanade ”African Commission on Human and Peoples’ Rights” i en resolution Afrikas stater att ”erkänna och respektera det inneboende värdet hos heliga platser och territorier i naturen”. Detta erkännade inkluderar även de traditionella seder och ceremonier som hör till de heliga platserna. Våld mot heliga platser kan nu komma upp som fall inför den Afrikanska Kommissionen. 

– Det är en väldigt spännande utveckling vi ser i Afrika nu och även på många andra håll i världen, säger Henrik Hallgren. Genom att vi börjar arbeta med frågan om stärkt skydd för heliga platser så sällar vi oss till en rörelse som blir alltmer global. Det är tydligt att trots århundraden av industrialisering och monoteistisk mission finns det ändå kvar livskraftiga naturreligioner runt om i världen som får en alltmer ökad aktualitet i dessa tider av ekologisk kris. Det kan mycket väl vara så att animistiska och hedniska traditioner – varav vår forna sed är en – kommer kunna spela en nyckelroll när det gäller att hitta fram till en mer respektfull relation till naturen. 

Visa hela nyheten »

Vi nås av det tragiska beskedet att Erik ryckts ifrån oss för tidigt.

Erik var länge medlem i Samfundet och hann med att vara ordförande, gode i goderingen och redaktör för medlemstidningen Mimers Källa. Våra tankar går till de anhöriga. Erik, må makterna vägleda dig på din fortsatta resa.

Erik blev 41 år.
 

Visa hela nyheten »

Boken "Jordens ande: Om nordisk naturreligion" av Samfundets riksgode Henrik Hallgren finns nu som ljudbok! Kan hittas på Storytel.

Den tryckta boken är utgiven av Samfundets eget förlag, Mimers Källas Förlag.

Visa hela nyheten »

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Läsa hela dikten i vår blogg Urds väv.

 

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv