2013

 Lördag 21 december bjuder Forn Sed Stockholm till julblot kl 16.00

Vi kommer att mötas på en plats innanför tullarna i Stockholm och även julgrötsgillet hålls på privat adress i innerstan. Blotet är öppet för både samfundsmedlemmar och icke medlemmar men vi vill att du anmäler dig om du vill deltaga.
Anmälan kan göras till sylvia.hild@comhem.se eller tel 070-3039630.
Mer detaljerad information kommer vid anmälan.

Ars ok fridar, för god äring och fred

Sylvia Hild och Susanne Stenhammar

Visa hela nyheten »


För tredje året i rad kommer Samfundet Forn Sed Sverige ge ut en väggkalender! Denna kalender kommer att kosta 100 kr inklusive frakt. För medlemmar som betalar sin årsavgift för 2014 innan den 31 december 2013 finns möjlighet att i samband med betalning av årsavgiften köpa kalendern till det rabatterade priset 70 kr.

För att beställa:

  • sätt in 100 kr på Plusgiro 51 91 25-9 och skriv ”Kalender 2014” i meddelandefältet. 
  • Betalar du din årsavgift samtidigt, sätt in 270 kr på samfundets PG-konto och skriv ditt namn samt  "årsavgift" och "Kalender 2014" i meddelandefältet.
 

 

Visa hela nyheten »
Etiketter: kalender

Tyvärr har samfundets råd (styrelse) förlorat två medlemmar på kort tid.

Sylvia Hild, som tidigare varit rådsgydja, har av hälsoskäl valt att lämna sin plats i rådet. Hon kommer fortsätta att verka som gydja i viss utsträckning.

Birka Skogsberg, som fram tills nu har varit rådsgydja, har av personliga skäl valt att lämna sin post som rådsgydja och därmed också sin plats i rådet. Hon kvarstår som gydja, men har ett slags ”tjänstledighet” en tid.

Jag tror jag talar för hela samfundet när jag säger att dessa bägge nyheter är mycket tråkiga, och att de innebär stora förluster för samfundet. Sylvias och Birkas insatser kan inte räknas, och de har betytt mycket för samfundets utveckling, var och en på sitt sätt.

Å samfundets vägnar vill jag tacka Sylvia och Birka för all tid och energi de lagt på samfundet. Tack!

Äring och fred.

Martin Domeij
Ordförande, FSS

Visa hela nyheten »

Årets höstmöte arrangeras av Forn Sed Stockholm. Temat är sång och sejd. Vi kommer ägna mycket tid åt att lära oss olika hedniska sånger. Dessutom  tränar och sjunger vi galdersång som vi använder i en Sejd på lördagkväll. Blot och gille kommer hållas, då såklart i sångens tecken. Ta gärna med musikinstrument!

Datum: 1-3 november, fredag kl. 18.00 till söndag kl.14.00
Plats: Södermalm, Stockholm. Adress skickas ut till anmälda deltagare. Vi kan erbjuda vissa sovplatser hos medlemmar men kan du själv ordna egen sovplats så är det välkommet.

Kostnad: 250 kr för samfundsmedlemmar och 350 för icke medlemmar.
Betalas in på samfundets pg 51 91 25 - 9. Skriv "höstmöte" som meddelande.

För mer information, kontakta 
Henrik Hallgren: henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Sylvia Hild: sylvia.hild@samfundetfornsed.se
Per Lundberg: per.lundberg@samfundetfornsed.se

Visa hela nyheten »
Poetiska Eddan översättning av Alexander Bågenholm Poetiska Eddan översättning av Alexander Bågenholm

En ny översättning av Poetiska Eddan är i tryck. Det är samfundmedlemen Alexander Bågenholm som på eget bevåg ger ut och har översatt från fornnordiska till svenska.

Boken är fortfarande i tryck och information om var du kan beställa den kommer när det blir tillgänglig. 

Troligtvis kommer den ut i internetbutiker i början av oktober, 2013.  

Så håll ögonen och i minne att söka efter denna bok.

Visa hela nyheten »


Nu är "Sed" färdig! 
Sed är en CD med 15 spår hednisk folk-etno-fornnordica-inspirerad musik designad för både vardag och blot. Några sånger avhandlar myter och sagor ur den fornnordiska gudavärlden, medan andra bara gnyr fram genom tidsåldrarna, burna av diverse underliga instrument. 
"Sed" går att beställa genom att skriva ett mail till moraharpa@yahoo.se 
Den kostar 150 kr + frakt. 
Ulv-Johan Vendelkorp Sandström
Äring och fred!
 

Nu är "Sed" färdig! 
Sed är en CD med 15 spår hednisk folk-etno-fornnordica-inspirerad musik designad för både vardag och blot. Några sånger avhandlar myter och sagor ur den fornnordiska gudavärlden, medan andra bara gnyr fram genom tidsåldrarna, burna av diverse underliga instrument. 
"Sed" går att beställa genom att skriva ett mail till moraharpa@yahoo.se 
Den kostar 150 kr + frakt. 
Äring och fred!
/ Johan
Visa hela nyheten »

Välkommen till höstblot med fokus på överflöd, tacksamhet, delande, generositet, gemenskap och balansen mellan ljus och mörker.

De som vill kan komma tidigare på dagen, öppet hus hemma hos mig från kl. 16 och framåt där vi ägnar oss åt enkelt ceremoniellt hantverk/pyssel som att tillverka äppelljus och gudadockor av halm som vi sedan tar med in i blotet.
Kl. 18 går vi till blotplatsen som ligger ca 15 minuters promenad från mitt hus. Efter blotet hålls gille där det serveras vegetarisk och ekologisk mat. Jag ansvarar för maten men eventuell dryck tar alla med själva. Välkomna Henrik Hallgren
Vägbeskrivning fås vid anmälan och deltagandet kostar 80 kr och inkluderar mat och annat. 

Anmälan och frågor ställs till Henrik Hallgren

Visa hela nyheten »
Vi håller just nu på att titta på hur vi kan förbättra vår hemsida, och därför är det värdefullt att höra vad du som besökare tycker.  Har du några minuter över, så svara på vår enkät.

Tack på förhand!
Visa hela nyheten »

På Samfundet Forn Sed Sveriges årsting den 18 maj valdes bland annat ett nytt råd.

 

För mer information om det nya rådet, se http://www.samfundetfornsed.se/om-samfundet/organisation/r%C3%A5det-1283041.

 

Mer information om årstinget kommer.

Visa hela nyheten »

Hej medlemmar.

 

Tiden närmar sig för samfundets årsting och därför vill jag och rådet här med skicka ut denna kallelse som inbjuder er att deltaga. I år kommer årstinget att hållas utanför Stockholm, närmare bestämt i Gilwellstugan, Sparreholm vid sjön Båven. Träffen sträcker sig från fredag em/kväll 17/5 till söndag 19/5 och själva tingsförhandlingarna kommer att äga rum på lördagen 18/5 med start kl. 13:00. Fredags kvällen ägnar vi åt samkväm och gamman och under söndagen hjälps vi åt att städa i ordning.

 

För information om vägbeskrivning och exakt vad som finns på plats, besök ställets hemsida:

http://www.ssf.scout.se/stockholm/service/scoutstugor/g/gilwellstugan-sparreholm/

 

Det är tydligen en bit att gå från närmaste busshållplats men vi kommer att försöka ordna med någon form av transport.

 

På årstinget kommer vi behandla sådant som brukar ske på ett årsmöte, vi går igenom året som gått och sätter upp mål för året som kommer, nya ledamöter till rådet ska väljas och frågor som är av vikt för samfundet diskuteras. Här har var och en som är medlem en möjlighet att vara med och demokratiskt påverka. Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

 

1. Godkännande av dagordningen.

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av mötesfunktionärer

4. Frågan om tingets utlysande i rätt tid.

5. Ordförandes årsberättelse.

6. Rådsgodens/Rådsgydjans årsberättelse.

7. Verksamhetens granskares årsrapport.

8. Kassörens årsberättelse.

9. De ekonomiska granskarnas årsrapport.

10. Fråga om bokslutets fastställande.

11. Fråga om ansvarsfrihet för de förtroendevalda.

12. Val av nya granskare för ekonomin och verksamheten.

13. Val av nya förtroendevalda.

14. Beslut om årsavgifter för det kommande året.

15. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.

16. Motioner.

17. Övriga frågor.

18. Meddelande om var och när tingsprotokollet finns tillgängligt.

 

På kvällen efter tingsförhandlingarna kommer vi att hålla blot tillsammans och därefter, som seden bjuder, ha ett hejdundrande gille.

 

Du som är medlem och som vill medverka vid årstinget kan sända din anmälan via e-post till ordförande Erik Otterberg (erik.otterberg@samfundetfornsed.se). Kostnaden för att delta under helgen är 250 kronor per person och i det priset ingår hyran för gården samt mat under helgen. (Undantaget gillet på lördag kväll där ju själva tanken är att var och en tar med sig något.) Skulle någon icke-medlem önska deltaga under helgen går det bra, priset är då 300 kronor. Barn under 7 år kommer gratis och för barn mellan 7-15 är priset 100 kronor. Betalning sker till samfundets plusgiro: 519125-9 (Märk betalningen "Årsting 2013" och ditt namn.)

 

Naturligtvis går det bra för den som så önskar att bara komma på själva tingsförhandlingarna. Det kostar då inget men vi uppskattar ändå en föranmälan.

 

Den som har en motion till årstinget kan skicka den till ordföranden (samma mejl som ovan), helst senast måndag 13/5.

 

Ni är alla hjärtligt välkomna. Äring och fred.

 

För rådet,

Erik Otterberg (ordf.)

Visa hela nyheten »

Lördagen 13:e april publicerade Värmlands Folkblad en intervju med rådsgydja Birka Skogsberg om Samfundet Forn Sed. Det blev ett helt uppslag med bilder och en väldigt trevlig ton i texten. I PDF-filen ovan kan man läsa hela artikeln.

Visa hela nyheten »

Plats: Uppsala högar, Gamla Uppsala

(Gräsmattan mellan högarna och kyrkan)

Datum: Påskdagen, 31 mars

Tid: kl. 14.

 

Som sed är inbjuder Samfundet Forn Sed Sverige till vårblot vid Gamla Uppsala!

 

Blotet kommer att ha fokus på vårens makter och årstidsväxlingen från vinter till sommar. Tag gärna med egna gudabilder att ställa på altaret, samt egna offergåvor i form av mat eller dryck! Om vädret tillåter har vi picknick i gräset efteråt.

 

Till Gamla Uppsala kan man ta sig med buss från centrala Uppsala. Se http://www.ul.se/ för detaljerad information.

 

Åker man bil hittar man lättast Gamla Uppsala strax norr om Uppsala längs väg 290. Se karta

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=gamla+uppsala

Visa hela nyheten »

Måndagen den 11:e februari intervjuades rådsgydjan Birka Skogsberg om forn sed och hästkött i P1-programmet Nordegren & Epstein. Ni som missade programmet kan fortfarande lyssna på det här.

Visa hela nyheten »
Omslaget till MK nr 31 Omslaget till MK nr 31

Äntligen är den här. Mimers Källa nummer 31. Som vanligt är tidningen sprängfylld med intressanta och läsvärda artiklar. Numrets tema är "träd" och här kan ni läsa om symboliken kring världsträdet Yggdrasil, denna så centrala gren av sedens mytologi. Här finns också bland mycket annat artiklar och olika trädslags kopplingar till olika makter samt en lång text om den moderna sedens rötter.

 

Mimers Källa nummer 31 är också det sista numret under reaktören Sara Larssons ledning. Efter att ha förtjänstfullt arbetat med tidningen i två års tid lämnar nu Sara vidare stafettpinnen. Mer information om MKs framtid kommer inom kort.

 

P.S. Nummer 31 var från början avsett som ett julnummer men blev av olika anledningar kraftigt försenat. Därför är några av texterna i tidningen kanske inte helt aktuella. Vi ber om ursäkt för detta.

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv