2011 > 09

Religionsfrihet är en mycket viktig fråga för samfundet. Vi arbetar aktivt för öppenhet och tolerans i vårt mångkulturella samhälle. En viktig förutsättning för detta är att staten ska vara sekulär och att inga trosamfund ska särbehandlas av stat och mydigheter.

 

Rådsgoden Martin Domeij har skrivit en debattartikel om detta ämne som ni kan läsa genom att klicka här.

Visa hela nyheten »

Tid: 12:00 16 oktober 2011
Plats: Hemma hos Martin Domeij, Fjällbruden 178.

... Nu är det dags att fördjupa våra kunskaper i eddorna, den poetiska såväl som den prosaiska.

Den 16 oktober ordnar samfundet en träff där vi tillsammans fördjupar oss i dessa texter. Till formen är denna träff en inledande översikt av det akademiska slaget, där vi försöker reda ut vad eddorna är, var de kommer ifrån, vad de betyder som litterära verk, och hur de är skrivna.

Detta tillfälle leds av Martin Domeij, Erik Otterberg och Markus Skogsberg. Martin bjuder på historisk och språklig bakgrund, Erik reder ut den litterära gestaltningen och formen i verken, och Markus förklarar hur de använda versmåtten ser ut. Tillsammans försöker vi också reda ut hur vi som sedare kan förhålla oss till eddorna.

Träffen beräknas ta ungefär fyra timmar.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Martin Domeij, martin.domeij@samfundetfornsed.se.

Alla intresserade är välkomna!

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv