2011 > 06

Samfundet fortsätter att arbeta för att göra seden synlig i samhället. När SVT Debatt bad oss att skriva något hur vi sedare firar midsommar författade rådsgoden Martin Domeij följande artikel som ni kan läsa här.

 

(Den något spetsiga rubriken har SVT valt.)

Visa hela nyheten »

Det är med stor stolthet som Mimers Källas förlag nu ger ut Johan Sandströms diktsamling ”På gudarnas stigar”. Detta blir vår andra stora publikation efter förra årets ”Ord om sed”.

 

Johan Sandström bjuder läsarna på en vandring längs slingriga stigar; stundtals bland mosstäckta stenar och gamla, mörka träd och stundtals under surrande elledningar. Han blandar hudnära naturupplevelser med filosofi och strofer som för tankarna till koaner i sin enkelhet, och hela tiden skimrar gudarnas närvaro – som värmedallring över vägen eller så stiger de fram och möter oss, ansikte mot ansikte. I På gudarnas stigar möter vi en hednisk poet med musik i språket och en okonstlad närhet till livets stora och små ting.

 

Boken kan beställas bland annat genom Books on demand och ni hittar den här.

Visa hela nyheten »

Vid blotet som hölls i samband med årstinget kunde tre nya godar vigas till sitt uppdrag. Henrik Hallgren, Erik Otterberg och Markus Skogsberg svor var sin högtidlig ed och kröntes med blomsterkransar till allmänt jubel och gamman.

 

Redan vidga sedan tidigare är rådsgoden Martin Domeij, rådsgydjan Birka Skogsberg och förre rådsgydjan Sylvia Hild. Dessa sex personer utgör så här långt samfundets godar och gydjor.

Visa hela nyheten »
Etiketter: årsting, gode/gydja

Vid årstinget fattades beslut om en verksamhetsplan inför året som kommer. Detta är de punkter som rådet särskilt kommer att fokusera sitt arbete på:

 

SEDEN I OFFENTLIGHETEN

Samfundet och rådet ska fortsätta att aktivt arbeta för att synas och märkas i offentligheten. Detta sker på en rad olika sätt. Dels handlar det om vår egen närvaro på nätet och sociala medier. Vi ska fortsätta att vidareutveckla vår hemsida till exempel. Vi ska också se till att få igång den YouTube-kanal som vi startat och fylla den med innehåll. Vi ska också fortsätta arbetet med att förnya vårt tryckta informationsmaterial.

 

Det handlar också om att synas i media. Rådets medlemmar kommer även fortsättningsvis att ställa upp och medverka för att sprida information om seden och Samfundet. Vi är dock noga med att sammanhanget ska vara seriöst.

 

Till vårt arbete i offentligheten hör även att ställa upp när skolor, andra utbildningsenheter och forskare vill ställa frågor eller önskar att vi ska komma och tala.

 

FÖRLAGSVERKSAMHETEN

Mimers källas förlag är Samfundets förlagsverksamhet. Arbetet med att följa upp Ord om sed sätts nu tydligare i fokus. Vi kommer nu även ut med ”På gudarnas stigar” av Johan Sundström. Andra böcker på g är dels en reviderad version av Forn sed i nutid, dels den länge efterlängtade ”Blotboken”. Arbetet med att få det sistnämnda projektet på fötter har pågått väldigt länge nu och det är dags att det ges hög prioritet.

 

LOKAL VERKSAMHET

Samfundet och rådet ska fortsätta med att försöka stimulera och utveckla lokal verksamhet. Samfundet har idag två blotlag anslutna och ett tredje på väg. Det finns potential att växa.

 

Under det gångna året har vi infört ytterligare ett återkommande årligt blot, utöver vårblotet i Uppsala, nämligen julblotet i Göteborg. Målet är att fler sådana årligt återkommande, av Samfundet arrangerade blot ska kunna hållas på olika platser i landet.

 

EKONOMI

Rådet kommer under året aktivt att söka nya vägar för att stärka samfundets ekonomi, bland annat genom att undersöka möjligheter till exempelvis bidrag, stipendier och annat.

Visa hela nyheten »

Vid årstinget i Humlamaden utanför Veberöd i Skåne, lördagen den 4/6 2011 valdes ett antal nya förtroendevalda till olika poster i samfundet.

 

Bland annat fick rådet delvis en ny sammansättning. Till ny ordförande valdes Erik Otterberg (som dock fungerat som tillförordnad ordf. sedan Henrik Hallgren avgick i höstas.) Ny kassör blev Rune Forssén från Laholm. Martin Domeij omvaldes till rådsgode och även Markus Skogsberg omvaldes till rådet. Till nya ledamöter valdes Alexander Bågenholm och Emma Hernejärvi, båda från Stockholm. Vid rådets konstituerande möte senare på eftermiddagen valdes Emma Hernejärvi också till vice ordförande. Birka Skogsberg, Nathalie Otterberg, Gunnar Creutz och Saga Sunniva Berg sitter kvar på sina gamla mandat.

 

Nya granskare valdes också. Till ny verksamhetsgranskare valdes Rickard Feiff och till ekonomisk granskare valdes Martin Dahl.

 

Till valberedning för kommande år valdes Åsa Åkesdotter och Johan Sandström.

 

Årstinget utsåg även tre nya moderatorer till hemsidans forum: Stina Jarenskog, Emma Hernejärvi och Rikard Feiff.

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv