2012 > 04

Idag den 24 april hålls en paneldiskussion på Historiska museet i Stockholm på temat Vems är vikingen? Detta är en del i serien Het historia.

 

Rådsgode Martin Domeij deltar.

 

För mer information, se Het historias blogg.

Visa hela nyheten »

Hej medlemmar.

 

Tiden närmar sig för samfundets årsting och därför vill jag och rådet här med skicka ut denna kallelse som inbjuder er att deltaga. I år kommer årstinget att hållas i Småland, närmare bestämt i Hjortsberga, strax utanför Alvesta på en anläggning som heter Hjortsbergagården. Träffen sträcker sig från fredag em/kväll 25/5 till söndag 27/5 och själva tingsförhandlingarna kommer att äga rum på lördagen 26/5 med start kl. 13:00. Fredags kvällen ägnar vi åt samkväm och gamman och under söndagen hjälps vi åt att städa i ordning.

 

Till skillnad från de senaste årens tingplatser ligger Hjortsbergagården inte sjupt inne i skogen utan mer i samhället och vi måste därör tänka på att visa hänsyn till grannar och dylikt. För information om stället, besök dess hemsida: www.hjortsbergagarden.se En ordentlig vägbeskrivning kommer att finnas tillgänglig här inom kort.

 

På årstinget kommer vi behandla sådant som brukar ske på ett årsmöte, vi går igenom året som gått och sätter upp mål för året som kommer, nya ledamöter till rådet ska väljas och frågor som är av vikt för samfundet diskuteras. Här har var och en som är medlem en möjlighet att vara med och demokratiskt påverka. Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

 

1. Godkännande av dagordningen.

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av mötesfunktionärer

4. Frågan om tingets utlysande i rätt tid.

5. Ordförandes årsberättelse.

6. Rådsgodens/Rådsgydjans årsberättelse.

7. Verksamhetens granskares årsrapport.

8. Kassörens årsberättelse.

9. De ekonomiska granskarnas årsrapport.

10. Fråga om bokslutets fastställande.

11. Fråga om ansvarsfrihet för de förtroendevalda.

12. Val av nya granskare för ekonomin och verksamheten.

13. Val av nya förtroendevalda.

14. Beslut om årsavgifter för det kommande året.

15. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.

16. Motioner.

17. Övriga frågor.

18. Meddelande om var och när tingsprotokollet finns tillgängligt.

 

På kvällen efter tingsförhandlingarna kommer vi att hålla blot tillsammans och därefter, som seden bjuder, ha ett hejdundrande gille.

 

Du som är medlem och som vill medverka vid årstinget kan sända din anmälan via e-post till ordförande Erik Otterberg (erik.otterberg@samfundetfornsed.se). Kostnaden för att delta under helgen är 250 kronor per person och i det priset ingår hyran för kursgården samt mat under helgen. (Undantaget gillet på lördag kväll där ju själva tanken är att var och en tar med sig något.) Skulle någon icke-medlem önska deltaga under helgen går det bra, priset är då 300 kronor. Barn under 7 år kommer gratis och för barn mellan 7-15 är priset 100 kronor. Betalning sker till samfundets plusgiro: 519125-9 (Märk betalningen "Årsting 2012" och ditt namn.

 

Naturligtvis går det bra för den som så önskar att bara komma på själva tingsförhandlingarna. Det kostar då inget men vi uppskattar ändå en föranmälan.

Den som har en motion till årstinget kan skicka den till ordföranden (samma mejl som ovan), helst senast måndag 21/5.

 

Ni är alla hjärtligt välkomna. Äring och fred.

 

För rådet,

Erik Otterberg (ordf.)

 

Denna kallelse kommer också att skickas i brevform till alla medlemmar i samfundet.


Vägbeskrivning bil:

Hjortsbergagården ligger strax väster om Alvesta. Sväng av väg 24/25 på Alvestavägen riktning norrut. Inne i Hjortsberga samhälle, sväng vänster/västerut på Gravanäsvägen. Efter en knapp km ligger Hjortsbergagården på vänster hand.

 

Adressen är Gravanäsvägen 19 i Alvesta kommun.
Se även karta http://kartor.eniro.se/m/9lMY3

 

 

Vägbeskrivning kollektivtrafik:

Det enklaste sättet att ta sig till Hjortsbergagården med kollektivtrafik är att åka buss från Alvesta järnvägsstation.

Om du kommer på fredag eftermiddag/kväll:
Ta buss 270 från Alvesta station i riktning Värnamo. Stig av vid hållplats Hjortsberga.

 

Avångstider Alvesta: 14:10, 15:10, 16:15, samt 17:45.
Restid ca 15 min.

 

För full tidtabell, se http://www.print4web.fskab.se/ltk/Regionbuss/111211_120616/Regionbuss_270_111211_120616.pdf

 

Från hållplats Hjortsberga, gå på Åredavägen riktning västerut och så småningom norrut. Åredavägen slutar när den kommer fram till Gravanäsvägen. Sväng vänster och Hjortsbergagården ligger på vänster sida efter 150 meter.

 

Se även karta http://kartor.eniro.se/m/9lMY3

 

 

Om du kommer lördag morgon/förmiddag:
Ta buss 145 från Alvesta station i riktning Halmstad Stig av vid hållplats Norra Råsen.

 

Avgångstider Alvesta: 07:40, 09:15, 10:45, 11:45, 12:45.
Restid ca 5 min.

 

För full tidtabell, se http://www.print4web.fskab.se/ltk/Regionbuss/111211_120616/Regionbuss_144_145_111211_120616.pdf

 

Från hållplats Norra Råsen, fortsätt i bussens riktning (västerut) på väg 25/25. Sväng höger (norrut) på Alvestavägen och gå in i samhället Hjortsberga. Sväng vänster vid busshållplatsen och följ Åredavägen tills den slutar vid Gravanäsvägen. Sväng vänster och Hjortsbergagården ligger på vänster sida efter 150 meter.

 

Se även karta http://kartor.eniro.se/m/9lMY3


Visa hela nyheten »

Redan den 3:e mars sändes ett nytt avsnitt av radioprogrammet "Vid dagens början" med goden Henrik Hallgren. Det går fortfarande att lyssna på Henriks betraktelse via SRs hemsida, klicka här så kommer ni rätt. (Det går också att ladda ned såväl det här programmet som en del av de tidigare via iTunes.)

 

"Om en gången tid - när man endast var uppkopplad på landskapets stilla rörelser. Det minns Henrik Hallgren i dagens program. Där ser han spåren av liv för över tusen år sedan. Där hämtar han inspiration i nuet från den gamla forna seden."

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv