Livsstegriter

Livets högtider

Kramande par efter ett bröllop

Livets högtider kan vara många, alltifrån namngivning till bröllop och begravning. Dessa högtider innebär ofta stora och betydelsefulla steg i en människans livslopp. Vi kallar dem därför livsstegsriter.

Samfundet har utbildade godar och gydjor som kan anlitas som officianter vid olika livsstegsriter. Då ingår förutom själva riten även ett förberedande samtal där livsstegsriten utformas och planeras. En livsstegsrit som utförs av samfundet utgår från vissa hedniska kärnpunkter men stor hänsyn tas också till deltagarnas personliga önskemål.

En del hedningar vill själva hålla i och ansvara för sina livsstegsriter men känner att de behöver stöd och hjälp med utformning och planering. I ett sådant fall kan samfundets godar och gydjor fungera som rådgivare. Vi erbjuder vägledande samtal som kan ge förutsättningar för en så bra ceremoni som möjligt. 

Om du vill ha hjälp med en livsstegsrit, kontakta en gode eller gydja i ditt godeord

Prisuppgifter

Kostnader för livsstegsceremoni med gode eller gydja som officiant
För medlem som betalat årsavgiften samt varit medlem mer än 12 månader: 500 kronor + godens eller gydjans eventuella resekostnader.

För medlem som ej betalat årsavgiften samt icke-medlem: 3.000 kronor + godens eller gydjans eventuella resekostnader. Kontakta en gode eller gydja för mer information.

Kostnader för rådgivande samtal
För medlem som betalt årsavgift är det rådgivande samtalet kostnadsfritt.
För medlem som ej betalt årsavgift samt icke-medlem tar Samfundet ut en kostnad på 500 kronor.
Kontakta en gode eller gydja för mer information.

Namngivning

Namngivning eller namnfästelse är att rituellt ge barnet dess namn, och be gudarna att beskydda det. Det innebär inte att barnet därigenom upptas i samfundet. Namngivningen kan till exempel innehålla element som vattenösning eller knäsättning. Om ni vill ha hjälp med en namngivning kan ni kontakta någon av våra gydjor och godar, vare sig ni vill ha hjälp att utföra ritualen själv eller vill att en gydja eller gode ska utföra den åt er.

Bröllop

Ett bröllop är ett vackert sätt att fira kärleken och inför gudar och makter lova att älska och ta hand om varandra. Vi välkomnar givetvis såväl olikkönade som samkönade par, samt förhållanden med fler än två personer. Det viktigaste, oavsett vilka som gifter sig, är samtycke och jämlikhet mellan alla parter. 

De giftassugna kan tillsammans med den gode/gydja som ska förrätta utforma hur ceremonin ska gå till.

Samfundet Forn Sed Sverige har antagit policyn att inte arbeta för att få juridisk vigselrätt, då vi anser att den rätten enbart bör tillkomma staten. Som religiöst samfund är vår uppgift att hjälpa människor att inför gudarna avge löften om kärlek. 

Begravning

Begravningen är ett tillfälle för de levande att ta farväl av den döde, men för många hedningar är det också en ritual då de levande hjälper den döde till sin nya existens.
 
Läs mer om begravning och hur du kan göra egen begravningsönskan.

Vuxensteg

Barn växer och utvecklas hela tiden. Vissa tidpunkter i barnets liv är viktigt att lyfta fram för att betona både för barnen och för alla i dess närhet att nu har hen gått ytterligare ett steg i livet.
 
Vuxensteg kan hållas i flera åldrar, populärt är vid:

  • 6-7 års åldern då barnen börjar i skolan.
  • Runt 15- års åldern då barndomen lämnar plats för ungdomstid
  • Vid 18-21 års åldern, då ungdomen blir vuxen

Ålderssteg

För äldre finns det vackra och kraftfulla ceremonier för att fira att kraften som hen osjälviskt har deltat med sig av nu kan hållas inom sig och delas efter tid och ork. Att de lärdomar som hen har fått under livet nu kan delas som erhållen visdom.

Skilsmässa

Ett äktenskap som behöver upplösas kan göras så ceremoniellt. En ritual i ensamhet eller med familj och vänner, allt beroende på behovet hos de inblandade. Att fira vänskap istället för kärlek, utan att förringa de känslor och arbetsamma som en skilsmässa innebär.