2011

Tid: Söndagen 18:e december, kl. 15:00

 

Plats: Slottsskogen, nedanför Björngårdsvillan, Göteborg

 

För andra året i rad bjuder Samfundet Forn Sed Sverige in till öppet jul- och midvinterblot i Göteborg.

 

Söndagen den 18:e december kl. 15 samlas vi nedanför Björngårdsvillan i Slottsskogen. Där kommer vi att lysa upp den mörkaste av årstider, tar farväl av året som gått och möter det nya som ska komma. Tillsammans kommer vi att ta del av berättelsen om hur Sol försvinner, hur vinterns makter råder, hur Jolnir och de döda ger sig ut på den vilda ritten och hur slutligen, när mörkret verkar som mäktigast, Sol återvänder.

 

Blotet är öppet för alla, medlemmar som icke medlemmar, såväl för vana sedare som för nyfikna som aldrig varit med om blot förr. I ceremonin kommer vi även att ha tillfälle för personliga blot – så ta med något som du vill offra till makterna. Tag också gärna med egna gudabilder att ställa

på altaret.

 

Tänk på att vintertid är förkylnings- och influensatid. Medtag egen bägare/horn att dricka och skåla ur.

 

GOD ÄRING!

GOD FRED!

GOD JUL!

Visa hela nyheten »

Samfundet ger ut en hednisk kalender! Det är en snygg väggkalender där varje uppslag har ett motiv med hedniska gudar som passar till årstiden. Bilderna är gjorda av konstnären Alexander Bågenholm (se exempel på bilder här) och finns att beställa via samfundet. Sätt in 150 kr på samfundets Plusgirokonto (PG-nummer 51 91 25-9) och skicka ett mail till
markus.skogsberg@samfundetfornsed.se 

 

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH ADRESS NÄR DU BETALAR IN!

 

Förutom snygga bilder innehåller kalendern korta texter som förklarar hedniska högtider, och dessutom är de markerade med grönt i månadsbladen.

Visa hela nyheten »

Lördagen den 29:e oktober sänder Sveriges Radios P1 ett nytt "Vid dagens början" av och med Henrik Hallgren. Programmet handlar om förhållningssätt till döden och beskrivs så här på SRs hemsida:

 

- I den nordiska mytologin hittar vi ett myller av olika dödsriken med olika gudar som råder över dem. Så säger Henrik Hallgren, med i Samfundet Forn Sed ( f d Asatrosamfundet)

- Freja har sitt dödsrike, liksom gudinnan Gefjon har sitt. Tor och Oden har sina salar dit de döda kan komma. För att nämna några.

- Ibland leker jag med tanken att vi efter döden kanske kommer till den gud som står oss närmast. Då skulle jag komma till Frejas salar medan den kristne kommer till Jesus...

I den fornnordiska religionen möter vi inte bara föreställningar om gudars olika dödsriken. Där finns också berättelser om att den döde lever vidare i gravhögen, eller att man återförenas med sin släkt inne i ett heligt berg.

- Kanske kan alla dessa myter berätta något om vad som händer efter döden, säger Henrik Hallgren i programmet. Men personligen tolkar jag nog dödsföreställningarna ur ett mer psykologiskt perspektiv. De ger oss bilder av livet snarare än av döden. Mytologins dödsriken utgör mentala och känslomässiga världar som vi kan identifiera oss med och uppleva i detta livet.

 

Missade du programmet går det att ladda ned i efterhand, exempelvis här.

Visa hela nyheten »

Samfundet Forn Sed har fått sitt tredje blotlag, Frejas blotlag i Västernorrland. De startade i våras och har nu ansökt om att bli anslutna till Samfundet, och rådet har godkänt deras ansökan. Besök deras snygga bloggsida!

Vill du starta ett blotlag på din ort? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta medlemmar i din närhet.

Visa hela nyheten »
Etiketter: blotlag, frejas blotlag

Tema: Ödet och Viljan
Plats: Stockholm
Datum: 4-6 November

 

Varmt välkommen till Samfundet Forn Seds höstmöte 2011, i år arrangerat av blotlaget Forn Sed Stockholm.

 

Temat för detta år är "Ödet och viljan". Vad är egentligen ödet? Vilken roll spelar ödet i en hednisk livssyn? Står ödet i motsättning till vår vilja, eller är den tvärtom en förutsättning för viljan? Är ödet personligt, kollektivt eller bådadera? Vilka är nornorna? Är världsträdet Yggdrasils ask en bild av världens öde?

 

Det finns mycket spännande att samlas kring och diskutera. Men vi kommer inte bara ägna oss åt samtal och diskussion. Vi kommer också utforska ödet på ett mer upplevelsebaserat plan, i kontakt med natur, runor och rådare.

 

Under lördagkvällen kommer vi hålla Alvablot och Gille. Alvablotet tillägnas de döda och våra förfäder och förmödrar. Det är också ett blot där vi hälsar vinterhalvåret välkommet.

 

Lokal och övernattning: Tyvärr vet vi ännu inte säkert var vi kommer hålla till, förutom att det kommer vara i Stockholm eller dess närområde. Mer information kommer. Håll utkik på vår hemsida http://www.samfundetfornsed.se . För er som sover över kommer det finnas sådana möjligheter från fredag till söndag. Antingen genom att sovplatser finns tillgängliga i den lokal vi kommer vara i, eller att ni kan sova hos blotlagets medlemmar i Stockholm. Hör av er om sådant behov finns.

 

Tider: Vi samlas runt 18.00 på fredagen och håller på fram till söndag förmiddag.


Mat och dryck: Kvällsmål på fredagen och lunch under lördagen ingår i priset (ev också frukost beroende på boendeform). Lördagkvällens gille är ett knytis, där man tar med en maträtt som man ger till det gemensamma gillesbordet. Blotlaget Forn Sed Stockholm kommer ha en bar öppen med öl och vin till försäljning.

 

Marknad: Under träffen kommer vi har ett utrymme tillgängligt som marknadsplats. Ta gärna med eget hantverk, böcker, mm, som du vill sälja.

 

Kostnad: 200 kr för medlemmar i samfundet, 300 kr för icke-medlemmar.

 

Anmälan: Anmäl dig senast 31 oktober genom att betala in avgiften på vårt plusgirokonto 51 91 25-9. Skriv "höstmöte 2011" på inbetalningskortet. Mer information samt vägbeskrivning kommer skickas ut till de som anmält sig. Om du undrar någonting hör av dig till Henrik Hallgren ekosof@hotmail.com eller tel: 0707 30 84 82.

 

Övrigt: Vi kommer sätta upp ett altare för de döda under träffen. Ta gärna med minnessymboler och foton av avlidna anhöriga att placera på altaret.

 

Obs! Vi kan inte återbetala anmälningsavgiften vid avbokning.

 

Väl mött!

Rådet & Blotlaget Forn Sed Stockholm

Visa hela nyheten »

Religionsfrihet är en mycket viktig fråga för samfundet. Vi arbetar aktivt för öppenhet och tolerans i vårt mångkulturella samhälle. En viktig förutsättning för detta är att staten ska vara sekulär och att inga trosamfund ska särbehandlas av stat och mydigheter.

 

Rådsgoden Martin Domeij har skrivit en debattartikel om detta ämne som ni kan läsa genom att klicka här.

Visa hela nyheten »

Tid: 12:00 16 oktober 2011
Plats: Hemma hos Martin Domeij, Fjällbruden 178.

... Nu är det dags att fördjupa våra kunskaper i eddorna, den poetiska såväl som den prosaiska.

Den 16 oktober ordnar samfundet en träff där vi tillsammans fördjupar oss i dessa texter. Till formen är denna träff en inledande översikt av det akademiska slaget, där vi försöker reda ut vad eddorna är, var de kommer ifrån, vad de betyder som litterära verk, och hur de är skrivna.

Detta tillfälle leds av Martin Domeij, Erik Otterberg och Markus Skogsberg. Martin bjuder på historisk och språklig bakgrund, Erik reder ut den litterära gestaltningen och formen i verken, och Markus förklarar hur de använda versmåtten ser ut. Tillsammans försöker vi också reda ut hur vi som sedare kan förhålla oss till eddorna.

Träffen beräknas ta ungefär fyra timmar.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Martin Domeij, martin.domeij@samfundetfornsed.se.

Alla intresserade är välkomna!

Visa hela nyheten »

Samfundet fortsätter att arbeta för att göra seden synlig i samhället. När SVT Debatt bad oss att skriva något hur vi sedare firar midsommar författade rådsgoden Martin Domeij följande artikel som ni kan läsa här.

 

(Den något spetsiga rubriken har SVT valt.)

Visa hela nyheten »

Det är med stor stolthet som Mimers Källas förlag nu ger ut Johan Sandströms diktsamling ”På gudarnas stigar”. Detta blir vår andra stora publikation efter förra årets ”Ord om sed”.

 

Johan Sandström bjuder läsarna på en vandring längs slingriga stigar; stundtals bland mosstäckta stenar och gamla, mörka träd och stundtals under surrande elledningar. Han blandar hudnära naturupplevelser med filosofi och strofer som för tankarna till koaner i sin enkelhet, och hela tiden skimrar gudarnas närvaro – som värmedallring över vägen eller så stiger de fram och möter oss, ansikte mot ansikte. I På gudarnas stigar möter vi en hednisk poet med musik i språket och en okonstlad närhet till livets stora och små ting.

 

Boken kan beställas bland annat genom Books on demand och ni hittar den här.

Visa hela nyheten »

Vid blotet som hölls i samband med årstinget kunde tre nya godar vigas till sitt uppdrag. Henrik Hallgren, Erik Otterberg och Markus Skogsberg svor var sin högtidlig ed och kröntes med blomsterkransar till allmänt jubel och gamman.

 

Redan vidga sedan tidigare är rådsgoden Martin Domeij, rådsgydjan Birka Skogsberg och förre rådsgydjan Sylvia Hild. Dessa sex personer utgör så här långt samfundets godar och gydjor.

Visa hela nyheten »
Etiketter: årsting, gode/gydja

Vid årstinget fattades beslut om en verksamhetsplan inför året som kommer. Detta är de punkter som rådet särskilt kommer att fokusera sitt arbete på:

 

SEDEN I OFFENTLIGHETEN

Samfundet och rådet ska fortsätta att aktivt arbeta för att synas och märkas i offentligheten. Detta sker på en rad olika sätt. Dels handlar det om vår egen närvaro på nätet och sociala medier. Vi ska fortsätta att vidareutveckla vår hemsida till exempel. Vi ska också se till att få igång den YouTube-kanal som vi startat och fylla den med innehåll. Vi ska också fortsätta arbetet med att förnya vårt tryckta informationsmaterial.

 

Det handlar också om att synas i media. Rådets medlemmar kommer även fortsättningsvis att ställa upp och medverka för att sprida information om seden och Samfundet. Vi är dock noga med att sammanhanget ska vara seriöst.

 

Till vårt arbete i offentligheten hör även att ställa upp när skolor, andra utbildningsenheter och forskare vill ställa frågor eller önskar att vi ska komma och tala.

 

FÖRLAGSVERKSAMHETEN

Mimers källas förlag är Samfundets förlagsverksamhet. Arbetet med att följa upp Ord om sed sätts nu tydligare i fokus. Vi kommer nu även ut med ”På gudarnas stigar” av Johan Sundström. Andra böcker på g är dels en reviderad version av Forn sed i nutid, dels den länge efterlängtade ”Blotboken”. Arbetet med att få det sistnämnda projektet på fötter har pågått väldigt länge nu och det är dags att det ges hög prioritet.

 

LOKAL VERKSAMHET

Samfundet och rådet ska fortsätta med att försöka stimulera och utveckla lokal verksamhet. Samfundet har idag två blotlag anslutna och ett tredje på väg. Det finns potential att växa.

 

Under det gångna året har vi infört ytterligare ett återkommande årligt blot, utöver vårblotet i Uppsala, nämligen julblotet i Göteborg. Målet är att fler sådana årligt återkommande, av Samfundet arrangerade blot ska kunna hållas på olika platser i landet.

 

EKONOMI

Rådet kommer under året aktivt att söka nya vägar för att stärka samfundets ekonomi, bland annat genom att undersöka möjligheter till exempelvis bidrag, stipendier och annat.

Visa hela nyheten »

Vid årstinget i Humlamaden utanför Veberöd i Skåne, lördagen den 4/6 2011 valdes ett antal nya förtroendevalda till olika poster i samfundet.

 

Bland annat fick rådet delvis en ny sammansättning. Till ny ordförande valdes Erik Otterberg (som dock fungerat som tillförordnad ordf. sedan Henrik Hallgren avgick i höstas.) Ny kassör blev Rune Forssén från Laholm. Martin Domeij omvaldes till rådsgode och även Markus Skogsberg omvaldes till rådet. Till nya ledamöter valdes Alexander Bågenholm och Emma Hernejärvi, båda från Stockholm. Vid rådets konstituerande möte senare på eftermiddagen valdes Emma Hernejärvi också till vice ordförande. Birka Skogsberg, Nathalie Otterberg, Gunnar Creutz och Saga Sunniva Berg sitter kvar på sina gamla mandat.

 

Nya granskare valdes också. Till ny verksamhetsgranskare valdes Rickard Feiff och till ekonomisk granskare valdes Martin Dahl.

 

Till valberedning för kommande år valdes Åsa Åkesdotter och Johan Sandström.

 

Årstinget utsåg även tre nya moderatorer till hemsidans forum: Stina Jarenskog, Emma Hernejärvi och Rikard Feiff.

Visa hela nyheten »
Hej medlemmar.

Tiden närmar sig för samfundets årsting och därför vill jag och rådet härmed skicka ut denna kallelse som inbjuder er att deltaga. I år kommer årstinget att hållas i Skåne, närmare bestämt strax sydost om Veberöd i scoutstugan Humlamaden. Träffen sträcker sig från fredag em/kväll 3/6 till söndag 5/6 och själva tingsförhandlingarna kommer att äga rum på lördagen 4/6 med start kl. 13:00. Fredagskvällen ägnar vi åt samkväm och gamman och under söndagen hjälps vi åt att städa i ordning.

För information om vägbeskrivning och exakt vad som finns på plats, besök stugans hemsida: www.humlamaden.se

På årstinget kommer vi behandla sådant som brukar ske på ett årsmöte, vi går igenom året som gått och sätter upp mål för året som kommer, nya ledamöter till rådet ska väljas och frågor som är av vikt för samfundet diskuteras. Här har var och en som är medlem en möjlighet att vara med och demokratiskt påverka. Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

1. Godkännande av dagordningen.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av mötesfunktionärer
4. Frågan om tingets utlysande i rätt tid.
5. Ordförandes årsberättelse.
6. Rådsgodens/Rådsgydjans årsberättelse.
7. Verksamhetens granskares årsrapport.
8. Kassörens årsberättelse.
9. De ekonomiska granskarnas årsrapport.
10. Fråga om bokslutets fastställande.
11. Fråga om ansvarsfrihet för de förtroendevalda.
12. Val av nya granskare för ekonomin och verksamheten.
13. Val av nya förtroendevalda.
14. Beslut om årsavgifter för det kommande året.
15. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
16. Motioner.
17. Övriga frågor.
18. Meddelande om var och när tingsprotokollet finns tillgängligt.

På kvällen efter tingsförhandlingarna kommer vi att hålla blot tillsammans och därefter, som seden bjuder, ha ett hejdundrande gille. Under helgen kommer även en ceremoni att hållas då de som av rådet valts till samfundets första godar och gydjor kommer att invigas i detta förtroendeuppdrag.

Du som är medlem och som vill medverka vid årstinget kan sända din anmälan via e-post till ordförande Erik Otterberg (erik.otterberg@samfundetf ornsed.se). Kostnaden för att delta under helgen är 200 kronor per person och i det priset ingår hyran för scoutstugan samt mat under helgen. (Undantaget gillet på lördag kväll där ju själva tanken är att var och en tar med sig något.) Skulle någon icke-medlem önska deltaga under helgen går det bra, priset är då 250 kronor. Barn under 7 år kommer gratis och för barn mellan 7-15 är priset 100 kronor. Betalning sker till samfundets plusgiro: 519125-9 (Märk betalningen ”Årsting 2011” och ditt namn.

Naturligtvis går det bra för den som så önskar att bara komma på själva tingsförhandlingarna. Det kostar då inget men vi uppskattar ändå en föranmälan.

Den som har en motion till årstinget kan skicka den till ordföranden (samma mejl som ovan), helst senast måndag 30/5.

Ni är alla hjärtligt välkomna. Äring och fred.

För rådet,
Erik Otterberg (ordf.)
Visa mer
Visa hela nyheten »

I afton, fredagen 29/4, kommer P1s filmmagasin "Kino" att tala om den nya biofilmen Thor som baseras på Marvel Comics superhjälteversion av den nordiska mytologin. Roligt nog för oss har programmet bjudit med en av vårt samfunds medlemmar att se filmen och prata om den. Hur ser en modern utövande hedning på hur gudarna skildras i filmen?

 

Missar du programmet kl. 18.15 kan du lyssna på det i efterhand på webben. Programmets sida hittar du här.

Visa hela nyheten »
Etiketter: radio, torPlats: Museet, Gamla Uppsala
Tid: Kl. 14
Medtag eget horn/dryckeskärl

Som sed är inbjuder Samfundet Forn Sed Sverige till vårblot vid Gamla Uppsala!

I år är datumet den 24. april, eftersom vi som vanligt väljer söndagen i helgen med många röda dagar runt omkring sig.

Nytt för i år är att vi inleder med en liten pratstund utanför museet klockan 14:00. Här kommer det berättas om samfundet, om forn sed och om blotet.


Efter föredraget inleds blotet utanför museet och vi tar oss bort till blotplatsen gemensamt i procession!

Blotet kommer att ha fokus på vårens makter och årstidsväxlingen från vinter till sommar. Musik, skådespel och dans kommer att ingå. Eftersom vi (förhoppningsvis) blir så många kommer vi inte skicka runt horn, utan skålar sker i horn/dryckeskärl man själv har med. Såväl mjöd som alkoholfritt alternativ kommer finnas tillgängligt. Tag också gärna med egna gudabilder att ställa på altaret, samt egna offergåvor i form av mat eller dryck!

Alla intresserade är välkomna, medlemmar som icke medlemmar!

Till Gamla Uppsala kan man ta sig med buss från centrala Uppsala. Se http://www.ul.se/ för detaljerad information.

Åker man bil hittar man lättast Gamla Uppsala strax norr om Uppsala längs väg 290. Se karta http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=gamla+uppsala

 

 

Äring och Fred

Martin Domeij
Rådsgode, Samfundet Forn Sed Sverige

 

Om någon vill skriva ut dessa och sätta upp på lämpliga ställen vore det tacknämligt! Välj den som passar din skrivare!

http://dl.dropbox.com/u/1815215/posters/varblot2011_svart_vitt.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1815215/posters/varblot2011_a4_farg.pdf
http://dl.dropbox.com/u/1815215/posters/varblot2011_a3_farg.pdf

Visa hela nyheten »

Representanter för Samfundet Forn Sed Sverige medverkar på en livsåskådningsmässa i Götene den 2. april.

 

Mässan har temat LIVET OCH DÖDEN "Att möta livets med och motgångar" och förutom samfundet medverkar även representanter för judendom, kristendom, islam, bahai, hinduism, buddhism, sikhism och humanism.

 

För mer information, se information på Götene kommuns webbplats:

 

http://www.gotene.se/barnkunskap/skolor/vasterbyskolan/vasterbyskolan/livsaskadningsmassa.8782.html

Visa hela nyheten »

Nu byter vår medlemstidning Mimers Källa chefredaktör, och i samma veva ser vi över utseendet och innehållet.

 

Vi skulle gärna vilja veta vad du tycker kan göras bättre, och tar gärna emot input i form av förslag och önskemål. Vill du kanske bidra med material till tidningen?

Hör av dig till redaktören Sara Larsson på: 

sara.larsson@samfundetfornsed.se

Visa hela nyheten »

Ett nytt blotlag är på väg att startas i Stockholm av medlemmar i samfundet. Ett uppstartsmöte går av stapeln kl 17 den 13:e mars på Helgagatan 36 (ingång nr 9 i fritidslokalen). Mötet ska formellt bilda blotlaget samt skapa planer och kalendarium för det kommande året. Man har för avsikt att vara ett blotlag inom Samfundet Forn Sed Sverige, däremot behöver man inte nödvändigtvis vara medlem i samfundet för att vara medlem i blotlaget.

 

Kontakta gärna Henrik Hallgren för mer information.

Visa hela nyheten »

 

Lördagen den 26:e februari anordnar SFSS ett öppet Disablot i Göteborg. Vi firar Freyja Vanadis och kollektivet av kvinnliga makter som kallas diser – de makter som råder över födelsens mysterium och den mörka jordens fruktbarhet.

 

Blotet kommer att filmas av ett tv-team från SVT, men vi har fått försäkringar om att de kommer göra det mycket diskret för att inte störa. Det är dock svårt att lova någon att inte synas på bild.

 

Om du vill närvara så hör av dig till rådsgydja Birka Skogsberg på birka.skogsberg@samfundetfornsed.se för närmare information om tid och plats.

Visa hela nyheten »
Etiketter: blot, freja

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv