2014 > 05

Samfundet välkomnar ett nytt blotlag till sin hägn: 

Forn Sed Göteborg! 
I ansökan så beskrivs gruppens syfte:
Forn Sed Göteborgs syfte är att främja Samfundets sed i Göteborgsområdet genom att anordna blot och andra aktiviteter för samfundsmedlemmar och andra intresserade. 

Forn Sed Göteborg består av en mindre planeringsgrupp som tillsammans drar upp riktlinjer och planerar kommande aktiviteter. Villkor för medlemskap är medlemskap i Samfundet Forn Sed Sverige.

Forn Sed Göteborgs ambition är att hålla åtminstone fyra blot per år, inklusive det traditionsenliga julblotet i Slottsskogen. Utöver dessa kan även fler blot och andra typer av aktivteter komma att hållas.


Du kan kontakta dem via: 
https://www.facebook.com/fornsedgoteborg 
Joel Grip joelgrip75@gmail.com 
Magnus Johansson johansson_602@hotmail.com
Edward Rosén edward.rosen@samfundetfornsed.se

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv