2013 > 05

På Samfundet Forn Sed Sveriges årsting den 18 maj valdes bland annat ett nytt råd.

 

För mer information om det nya rådet, se http://www.samfundetfornsed.se/om-samfundet/organisation/r%C3%A5det-1283041.

 

Mer information om årstinget kommer.

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv