Vårblotet i Gamla Uppsala är inställt!

Vi har beslutat att ställa in vårblotet i Gamla Uppsala med anledning av coronaviruset. Vi kan inte i förväg förutse hur många som kommer till blotet i och vi måste alla hjälpas åt att undvika större folksamlingar eftersom det medför ökad risk för smittspridning.
 
Du kan istället blota helt på egen hand, eller tillsammans med några andra i ett "Vårblot - tillsammans var för sig".

Vårblot - tillsammans var för sig

Du kan blota helt på egen hand, eller tillsammans med några andra (t ex din familj). Förslagsvis förbereder du dagarna innan genom att öva på vårkvädet samt bekantar dig med myten om Frej och Gerd (Skírnismál / Sången om Skirner).
 
Söndag 12 april 2020 klockan 12:30

För dig som vill utforma blotet mer fritt

Klockan 12:30, tänd ett ljus eller annan eldkälla. Bjud in Frej, Gerd och Freja med dina egna ord. Ge en blotgåva du tycker känns vårig. Uttryck dina förhoppningar till makterna. Efter själva blotet, låt lågan fortsätta brinna och ät en god måltid i makternas sällskap. Efter måltiden, tacka och släck lågan. 

För dig som vill ha en detaljerad blotordning att följa

Du behöver

 • Ett frö och något att plantera det i (t ex, en kruka med jord om du är inomhus, eller en bit mark om du är i din trädgård).
 • Mat som du gillar
 • Ett horn/glas - per deltagare
 • Något gott att dricka (t ex mjöd, cider eller saft)
 • Ett ljus, eldfat eller en brasa
 • Inte obligatoriskt: edsring

 
I god tid, gå till platsen där du ska blota. Det kan vara inomhus, utomhus i naturen, eller kanske på balkong eller veranda. Städa upp platsen: t ex, om du är ute i skogen och du ser att det finns skräp på platsen, plocka upp det. Om du är inomhus, se till att städa rummet så att det är snyggt.
 
Välkomna till blotet och blotsfred
Exakt klockan 12.30, tänd ljuset/brasan. Säg:
 
Hell Heimdall, gudarnas väktare
För att du låter vägen mellan oss och gudarna vara öppen
Hell Asar, Vaner och Alver
Hell diser och rådare
Hell vättar och dvärgar
Hell förfäder och förmödrar
Hell REGIN
Vi går er tillmötes på denna heliga plats, vid denna heliga tid
HELL ER!!!
 
"Under blot och gille råder blotsfred. Jag/vi går i ed på att inte skada eller bråka med någon. Jag lyser frid över denna plats." (Om du har en edsring/armring av metall kan du lyfta den - skicka runt den bland alla deltagarna om ni är flera). 
 
Särskild inbjudan
"Jag/vi firar våren, och till detta blot bjuder jag särskilt in vissa makter.
Hell Frej, Njords son!
Hell Gerd, Gymes dotter!
Hell Freja, vackra vanadis!"
 
Sång, blot och skålar
Sjung vårkvädet medan ni planterar fröet.
https://www.youtube.com/watch?v=C6dKgvkvUJc
 
Fyll dryckesbägaren/-bägarna med dricka, tillräckligt för att skåla fyra gånger + att det bli över lite grann.
 
Skåla i tur och ordning för: Frej, Gerd, Freja och den sista skålen för vem/vad du än vill! 
 
Avslutning 
Citera från den poetiska eddan:
(Om ni är flera, dela med fördel upp det, så att en person läser första halvan och en annan läser andra halvan)
 
Barre heter,
som vi båda vet,
en lugn och stilla lund.
Efter nio nätter
skall Njords son där
njuta av Gerds älskog.
 
En natt är lång,
två nätter är längre
hur kan jag tåla mig i tre?
Ofta en månad tycktes mig mindre lång
än en halv vaknatts väntan
 
Avsluta med ett "För äring och fred, hell!" och häll de sista dropparna från dryckeskärlet/-kärlen i jorden där fröet planterades.
 
Gille 
Ät därefter något gott, fira våren med en god måltid. När måltiden är över släcker du brasan/ljuset. 
 
Under resten av våren, ta hand om fröet du planterade och se det gro och växa.

Visa hela nyheten »

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Läsa hela dikten i vår blogg Urds väv.

 

Visa hela nyheten »

Årstinget är Samfundet Forn Seds högsta beslutande organ och alla medlemmar kallas härmed till årsting 2020 som går av stapeln söndag 12 april 2020 klockan 15:30 och beräknas avslutas senast klockan 18:00. Plats är Odinsborg i Gamla Uppsala. Observera att vi endast har 2,5 timmar på̊ oss att hålla årstinget, så se till att ha läst igenom alla möteshandlingar som skickas med kallelsen till alla medlemmar med e-post senast 10 mars 2020.

Rösträtt
Årstinget är öppet för alla medlemmar, men endast de som betalat årsavgiften för år 2020 har rösträtt på tinget. Betala därför din årsavgift nu om du inte redan gjort det.

Årstinget genomförs som utlyst om inte myndigheters beslut sätter hinder.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation och stanna hemma om du är sjuk eller upplever symptom.

Läs mer och föranmäl dig till fikat

Visa hela nyheten »

God jul och god solvända önskar vi Samfundet Forn Sed. Hela julhälsningen finns i vår blogg.

Från oss alla, till er alla, en riktigt god jul och solvända!

Visa hela nyheten »
Blotboken del 1: Vet du, hur du blota skall?

Äntligen är den här!
Allt du velat veta om blot, men aldrig vågat fråga!

Finns nu att köpa i Samfundsboden för 100 kr/st + frakt 27 kr (= 127 kr). 

Denna skrift berättar om grunderna i blotandet. Vi hoppas att detta blothäfte skall kunna ge läsaren en bra grund – både teoretiskt och praktiskt – för hur ett blot kan gå till. Att det skall fungera som inspiration, vägledning och stöd.

Visa hela nyheten »

Är du hedning, naturtroende eller asatroende? 

Passa på att bli medlem i Sveriges äldsta befintliga asatrosamfund! 

Vi är ett religiöst samfund som värnar om relationerna med naturen, gudarna, makterna och såklart om våra medlemmar. 

Samfundet vänder sig till en mångfald av norröna hedniska makter så som vaner, diser, alver och asar, rådare, naturväsen och vissa av jättesläkt. Vi uppmuntrar alla att söka sin egen andliga väg och personliga relation till makterna. 

Samfundet ser den forna seden som en levande andlig tradition som har sina rötter i norröna hedniska och folkliga seder. Vår sed utgår från naturens och tillvarons helighet och vi erkänner många olika gudar, gudinnor, makter och andliga förhållningssätt. Självklart behöver du som medlem inte vända dig till alla norröna makter, men samfundet i stort gör det. 
 
Fördelarna med att gå med i Samfundet Forn Sed är många!
Som medlem har du möjlighet att få hjälp av våra utbildade godar och gydjor. De kan hjälpa dig i andliga frågor, planering av ceremonier och blot eller med hugsvala om du behöver det. Gydjorna, godarna och rådet finns här för att stötta dig som medlem. Det finns flera fördelar med att gå med i just vårt samfund.

 • Vi är ett seriöst samfund som värnar om våra medlemmar
 • Vi är partipolitiskt obundna och välkomnar alla som följer vår värdegrund
 • Vi är ett demokratiskt samfund med årsting varje år där alla medlemmar som avlagt årsavgift röstar fram det råd som ska arbeta för samfundets bästa.
 • Vi har utbildade godar och gydjor som har stor erfarenhet att hålla i både blot och livsstegsceremonier. Som medlem kan du söka råd och hjälp hos dem.
 • Vi har en stark värdegrund som grundar sig i heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter
 • Vi har en varm gemenskap och arbetar för att alla ska trivas och känna sig välkomna på våra träffar och blot
 • Vår verksamhet är både djupt andlig och fast förankrad i jorden och livet här och nu
 • Flera av oss har stor kunskap om myter och vi uppmuntrar alla att studera och uppleva myterna och seden själva
 • Våra medlemmar väljer själva vilka makter de vänder sig till och hur de utövar seden
 • Varje år ordnar vi det populära vårblotet vid Gamla Uppsala högar – som medlem kan du vara med och hjälpa till
 • Flera av oss har lång och djup erfarenhet av både blot och sejd – som medlem har du möjlighet att lära dig av andra och själv lära ut det du kan
 • Vi utvecklar seden tillsammans och medlemmar hos oss har skapat nya fina traditioner, till exempel firandet av Vänt inför jul
 • Vi har nära kontakt sedan många år med andra inkluderande hedniska samfund utomlands och knyter vänskapsband över gränserna 
 • Vi är med i Sveriges Interreligiösa Råd där vi representerar vår sed och samtalar tillsammans med de andra större religionerna Sverige
 • Vi är öppna om och stolta över vår sed och presenterar den gärna i andra sammanhang där medlemmar hos oss väljer att delta.
 • Vi är medlemmar i IASC (International Asatru Summer Camp) där vi vart tredje år träffar medlemmar ur andra samfund i Europa. Som medlem i samfundet kan också du delta.
 • Vi har ett eget bokförlag där vi ger ut böcker som rör olika delar av seden
 • Samfundet uppmuntrar medlemmar att gå samman i blotlag. Blotlagen har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för aktiviteter. 

 
Om du blir medlem innan sista december 2019 kommer du att:

 • räknas som betalande medlem hela år 2020 ut (så du behöver inte vänta, bli medlem redan nu!)
 • kunna köpa samfundets senaste bok ”Blotboken del 1, Vet du hur du blota skall” för endast 90 kr inklusive frakt (ordinarie pris 127 kr inkl frakt)
 

Detta får du som betalande medlem

 • En stabil gemenskap med andra hedningar
 • Möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om den forna seden och dess myter
 • Möjlighet att fortsätta, stärka och utveckla en sed som vi med heder kan överlämna till nästa generation
 • Tidningen Mimers källa som kommer ut 1-2 gånger per år
 • Informationsbladet Rune Hund som innehåller senaste nytt om vad som är på gång i samfundet
 • Skriften "Forn sed i nutid" gratis
 • Tillgång till den interna facebookgruppen vilket ger dig möjlighet att träffa andra hedningar nära dig
 • Rabatt på evenemang som samfundet anordnar
 • Rabatt på livsstegsceremonier

 
Det enda som krävs för att du ska kunna bli medlem är att du är myndig, kan ställa upp på våra stadgar och följer vår värdegrund.

Visa hela nyheten »

Nytt inlägg på Samfundets blogg!
Vilka är vi egentligen, vad är vår sed och varför har vi inte ordet asatro i vårt namn, trots att vi är det äldsta befintliga samfundet för asatro i Sverige?
Vår riksgydja Linda reder ut det hela i vår blogg.

Visa hela nyheten »

Samfundet Forn Sed är ett registrerat trossamfund. Men vad innebär det?
Ordförande Bruse reder ut det hela i bloggen.

Visa hela nyheten »

Samfundet Forn Sed har fått sitt sjunde blotlag, Halmstad blotlag. De startade denna sommaren och har nu ansökt om att bli anslutna till Samfundet, och rådet har godkänt deras ansökan. 

Blotlaget håller till i Halmstad med omnejd. Firar åtta årshögtider men håller även andra slags relaterade träffar, som till exempel utflykter till heliga platser, sångstunder, sejd eller systuga. Kontaktas via Facebooksidan eller Sandra Lindholm-Svensson.

Hör av dig till oss om du vill starta ett blotlag på din ort, så hjälper vi dig att hitta medlemmar i din närhet.

Visa hela nyheten »
Etiketter: blotlag halmstad
Jubileumsnummer 41 av Mimers Källa Jubileumsnummer 41 av Mimers Källa

Ett nytt nummer, 41, av medlemstidningen Mimers Källa har under veckan skickats ut till alla medlemmar som betalat årsavgiften. Den finns även att beställa i Samfundsboden.

Det är ett tjockt jubileumsnummer i samband med att Samfundet Forn Sed under 2019 fyller 25 år. Numret innehåller texter från alla tidigare ordförande, godar och gydjor, redaktörer mfl som ville medverka. Läs bla om hur Samfundet bildades för 25 år sen, ursprunget till vårblotet i Gamla Uppsala, hur Samfundet fick sitt namn, om några krisartade, reflektioner av religionshistorikern Fredrik Gregorius och mycket mer.

Visa hela nyheten »

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv