Vår jord, vår tro – en interreligiös skrift

Samfundet Forn Sed är medlem i Sveriges Interreligiösa Råd. Själva rådet har cirka 2-3 möten per år, men förutom dessa finns även ett antal arbetsgrupper varav en för miljö- och klimatfrågor, där Henrik Hallgren är vår representant.

Sedan Henrik gick med i arbetsgruppen har de framför allt fokuserat på att ta fram och publicera en interreligiös skrift om miljöfrågan. Nu är den äntligen klar och bär titeln ”Vår jord, vår tro”. 17 författare som representerar 13 trossamfund har bidragit med texter. Lanseringen skedde den 15 november, lägligt i samband med klimatmötet i Egypten COP27, i en lokal tillhörande katolska St:a Eugeniakyrkan.

Panelsamtal
Det var ett panelsamtal där några som bidragit med texter i skriften talade om våra bidrag och sin religions förhållningssätt till natur och miljö. Talare var också Amanda Lind som skrivit ett förord till skriften då hon när skriften påbörjades var kulturminister med ansvar för trossamfundsfrågor. Även kardinal Anders Arborelius deltog med avslutande reflektioner.

Ekologiskt grundade
Det blev ett viktigt samtal i en närapå fullsatt lokal där flera talare lyfte fram att värnandet av jorden har potentialen att bli en förenande länk mellan olika religioner. Det går i och för sig att med fog att hävda att vissa religiösa traditioner (som vår nordiska naturreligion) i grunden är mer ekologiskt grundade än andra, men det är tydligt att i det i de flesta religiösa traditioner går att hitta inspiration till ett ekologiskt hållbart liv, om man har viljan att se det. Henrik står tillsammans med Emma Hernejärvi bakom Samfundet Forn Sed bidrag till skriften. De fokuserar på asken Yggdrasil som en grundberättelse inom den forna seden och lyfter fram vårt samfunds ställningstagande för naturens rättigheter. 

Ladda ned skriften och se filmen från lanseringen
Skriften finns att ladda ned från Sveriges Interreligiösa Råds hemsida, där det även finns en film från lanseringen.

Foto: Bruse LF Persson

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter