Nytt nummer av Mimers Källa

Ett nytt nummer tidsskriften Mimers Källa har lämnat tryckeriet.

Temat för nummer 46 är kärlek. Läs om och se ett kollage om hur vi återigen mötte varandra i Nordens största publika hedniska religiösa sammankomst i Gamla Uppsala. Läs även om forn mat, kärlek genom tiderna, kärleksdikter och flera tips om musik, poddar mm.

Mimers Källa distribueras till alla medlemmar som betalat årsavgiften. Den finns också att beställa i Samfundsboden.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter