Interreligiös fredsmanifestation för Ukraina i Storkyrkan

Måndagskvällen den 28 februari hölls en interreligiös manifestation för fred i Ukraina i Storkyrkan i Gamla Stan, Stockholm. Samfundets riksgode, Per Lundberg var med och kvad, framförde i kraft, en andlig dikt för kraft och fred för Ukrainas folk och fä. 

Att Samfundet Forn Sed Sverige är med i en manifestation som denna är för att det i vår stadga §2 står “Samfundet ska arbeta för att den forna seden blir ett andligt alternativ, jämställd med andra religioner i Sverige.” 

Därav har vi representanter i både Sveriges Interreligösa Råd och Interreligösa Rådet i Stockholm. Sammarbetet ger att seden och hedendomen finns med i större sammanhang i det svenska samhället. Skulle vart blotlag finnas och vara var för sig och sina nätverk, mycket via sociala media, skulle detta inte vara möjligt! Hedningar sätter sin sed och andlighet i samhället när vi kommer samman och organiserar oss!

Läs mer om vilka olika trosinriktningar som var representerade i manifestation för fred i Ukraina
 

Per Lundbergs tankar dagen efter manifestationen

Jag är rätt full av megin (subtila stämning och energin) från manifestationen igår kväll just nu!

En del och reflektion är förstärkningen av att "människor i tro" har mer gemensamt är som skiljer!

Finns det skillnader och "gärdsgårdar" (dvs gränser) mellan olika samfund och religioner?
JA absolut och samtidigt så mycket lika och gemensamt!

Jag känner i mig tacksamhet att jag bor och lever i Sverige där så ofta öppenhet och vilja till samförstånd finns. Jag kände mig välkomnad av alla olika representanter under manifestationen. En hednisk gode sitter med kardinal i Katolska kyrkan, biskop i Stockholms stift, metropolit i Grekiska ortodoxa kyrkan, tibetansk buddistmunk, muslim, Bahai, mfl!

Det är dags och hög tid att hedningar och sedvandrare mer och mer omprogrammerar sig själva i håg och hjärta från historiens vingslag av dominans, nedvärderande, förbud och förstörelse av hedendomen, seden, asatron, häxeri mm!

Det är hög tid att det dömande fängelset från historien och fördömande i nutid transformeras i oss sedvandrare!
Håller vi kvar denna attityd och känslor blir det till vårt eget fängelse!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter