Silfwerlood har släppt musik på Spotify

Hednisk musik för en levande hednisk sed.
https://open.spotify.com/album/1e6U32gU6HojH9fKC0qPj5
Lägg till i din spellista!

Silfwerlood vill tacka:
-Per "Skalleper" Lundberg, som designat Silfwerloods bindruna.
-Béatrice Posner, som tagit den fantastiska bilden till omslaget.
-Emma Posner Lindegren, som ordnat det grafiska.
-We are machine media AB, för inspelning, mix och mastring.
-Samfundet Forn Sed, som finansierat en del av projektet.

Medlemmar i Samfundet Forn Sed har möjighet att söka ekonomiskt stöd för projekt som gagnar seden i väven, och detta är resultatet av ett sådant bistånd.

Silfwerlood

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter