Samfundet Forn Sed Sverige ställer sig bakom Naturens rättigheter

Samfundet Forn Sed Sverige ställer sig bakom idén om naturens rättigheter. Detta beslutades vid Samfundets årsting den 12:e april i år, 2020. Därmed blir vårt hedniska samfund det första trossamfund i Sverige som gör detta ställningstagande.

Samfundet Forn Sed Sverige kommer enligt beslutet aktivt verka för att sprida information om hur en hednisk livssyn hänger samman med idén om naturens rättigheter och varför naturens rättigheter behöver erkännas i vårt juridiska system. 

Henrik Hallgren, riksgode i Samfundet och en av dem som lagt fram motionen till årstinget, var nöjd med beslutet.
– Jag är mycket glad att motionen antogs. Inom forn sed ses naturen som helig. Det är ett synsätt som helt enkelt inte går ihop med dagens juridiska system, vilket bygger på idén att naturen är ett rättslöst objekt som bara är till för oss att utnyttja. Det är hög tid för ett skifte!

Samfundet beslutade också att undersöka om det finns behov av och möjlighet att på juridisk väg kräva ett stärkt skydd för våra heliga platser i landskapet. Här hämtar samfundet inspiration från utvecklingar på den afrikanska kontinenten där dessa frågor uppmärksammas allt mer. 2017 uppmanade ”African Commission on Human and Peoples’ Rights” i en resolution Afrikas stater att ”erkänna och respektera det inneboende värdet hos heliga platser och territorier i naturen”. Detta erkännade inkluderar även de traditionella seder och ceremonier som hör till de heliga platserna. Våld mot heliga platser kan nu komma upp som fall inför den Afrikanska Kommissionen. 

– Det är en väldigt spännande utveckling vi ser i Afrika nu och även på många andra håll i världen, säger Henrik Hallgren. Genom att vi börjar arbeta med frågan om stärkt skydd för heliga platser så sällar vi oss till en rörelse som blir alltmer global. Det är tydligt att trots århundraden av industrialisering och monoteistisk mission finns det ändå kvar livskraftiga naturreligioner runt om i världen som får en alltmer ökad aktualitet i dessa tider av ekologisk kris. Det kan mycket väl vara så att animistiska och hedniska traditioner – varav vår forna sed är en – kommer kunna spela en nyckelroll när det gäller att hitta fram till en mer respektfull relation till naturen. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna