Våra tankar går till de som drabbats av dådet i Stockholm under fredagen

Hell asar och asynjor, hell alver och vise vaner
Må Eir läka dem som skadats
Må moder Frigg trösta dem som förlorat någon
Må Tyr ge oss modet som behövs i denna tid
Hell förfäder och förmödrar, ta väl hand om dem som gått över till er sida

Våra tankar går till de som drabbats av dådet i Stockholm under fredagen. Våra godar och gydjor har som uppdrag att ge andligt stöd och hugsvala åt medlemmar som behöver det. Kontaktuppgifter här: http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/godeord-1283048

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna