Två nya blotlag har anslutit sig

Det är glädjande att meddela att två nya blotlag har anslutit sig till Samfundet Forn Sed Sverige.
 
Forn Sed Uppland
Blotlaget Forn Sed Uppland utövar sed och sejd. Vi avser att hålla 4-5 stycken årstidsblot, att hålla aktiviteter för blotlagets medlemmar men även att anordna aktiviteter för ickemedlemmar.
Kontaktperson: Jorunn Houvenaghel
 
Forn Sed Värm-Dal - Blotlaget Fröskog
Forn Sed Värm-Dal – Blotlaget Fröskog (FSVD) är ett blotlag för utövande av Sed i Värmland och Dalsland. Namnet på blotlaget är taget efter bygden, som i sin tur fått sin namn av en förkristen kultplats helgad åt Frö, enligt lokala berättelser.

Vi firar fyra stora blot om året: Julblot, Vårblot, Midsommarblot och Höstblot, men har ibland även andra träffar.

För närvarande sker våra blot och sammankomster huvudsakligen i Fröskog/Fengersfors.

Blotlaget har en öppen facebooksida och Kontaktperson är Markus Räv Skogsberg.
 
Nätverk i Östergötland
I Östergötland har det skapats en öppen facebooksida för dig som är medlem i Samfundet Forn Sed Sverige, och bor eller är aktiv i Östergötland med omnejd. Sidan där du kan träffa likasinnade, diskutera seden och makterna, och tipsa om sådant som intresserar östgötska hedningar! Du som ännu inte är medlem, med funderar på att bli, är också välkommen att gilla den här sidan!

Vi välkomnar detta initiativ!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna