Tre nya tillägg i stadgarna

Vid årstinget, 27 mars 2016, så röstades för andra gången förslaget om tillägg till stadgarna: 

5g.Vi utövar seden genom att utforska den forna sedens myter, världsbild och kosmologi.
5h.Vi utövar seden genom vardagliga och personliga bruk och ceremonier, där vi möter makterna.
5i. Vi utövar seden genom att leva med heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter.


 Dessa tre punkter ger förtydligande om Seden. Läs alla stadgarna

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter