Köp pins på Vårblot och Årsting

På årsmöte vårblotet i Gamla Uppsala 20 april  kommer du kunna köpa vår fina  pin till specialpris 60 kr.
Efter årsting och vårblot 2014 kommer den att kosta 80 kr + 10 i porto och hantering. Det är en fin pin i metall och emalj, är 19 mm i diameter.
Möjlighet att köpa här på hemsidan kommer så småningom då nya rådet och kassören har etablerat sig efter årstinget.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter