Förändringar i samfundets råd

Tyvärr har samfundets råd (styrelse) förlorat två medlemmar på kort tid.

Sylvia Hild, som tidigare varit rådsgydja, har av hälsoskäl valt att lämna sin plats i rådet. Hon kommer fortsätta att verka som gydja i viss utsträckning.

Birka Skogsberg, som fram tills nu har varit rådsgydja, har av personliga skäl valt att lämna sin post som rådsgydja och därmed också sin plats i rådet. Hon kvarstår som gydja, men har ett slags ”tjänstledighet” en tid.

Jag tror jag talar för hela samfundet när jag säger att dessa bägge nyheter är mycket tråkiga, och att de innebär stora förluster för samfundet. Sylvias och Birkas insatser kan inte räknas, och de har betytt mycket för samfundets utveckling, var och en på sitt sätt.

Å samfundets vägnar vill jag tacka Sylvia och Birka för all tid och energi de lagt på samfundet. Tack!

Äring och fred.

Martin Domeij
Ordförande, FSS

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter