Samfundet Forn Sed Sverige har nya förtroendevalda!

På Samfundet Forn Sed Sveriges årsting den 18 maj valdes bland annat ett nytt råd.

 

För mer information om det nya rådet, se http://www.samfundetfornsed.se/om-samfundet/organisation/r%C3%A5det-1283041.

 

Mer information om årstinget kommer.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna