RAPPORT FRÅN ÅRSTINGET 2: Verksamhetsplan 2011-12

Vid årstinget fattades beslut om en verksamhetsplan inför året som kommer. Detta är de punkter som rådet särskilt kommer att fokusera sitt arbete på:

 

SEDEN I OFFENTLIGHETEN

Samfundet och rådet ska fortsätta att aktivt arbeta för att synas och märkas i offentligheten. Detta sker på en rad olika sätt. Dels handlar det om vår egen närvaro på nätet och sociala medier. Vi ska fortsätta att vidareutveckla vår hemsida till exempel. Vi ska också se till att få igång den YouTube-kanal som vi startat och fylla den med innehåll. Vi ska också fortsätta arbetet med att förnya vårt tryckta informationsmaterial.

 

Det handlar också om att synas i media. Rådets medlemmar kommer även fortsättningsvis att ställa upp och medverka för att sprida information om seden och Samfundet. Vi är dock noga med att sammanhanget ska vara seriöst.

 

Till vårt arbete i offentligheten hör även att ställa upp när skolor, andra utbildningsenheter och forskare vill ställa frågor eller önskar att vi ska komma och tala.

 

FÖRLAGSVERKSAMHETEN

Mimers källas förlag är Samfundets förlagsverksamhet. Arbetet med att följa upp Ord om sed sätts nu tydligare i fokus. Vi kommer nu även ut med ”På gudarnas stigar” av Johan Sundström. Andra böcker på g är dels en reviderad version av Forn sed i nutid, dels den länge efterlängtade ”Blotboken”. Arbetet med att få det sistnämnda projektet på fötter har pågått väldigt länge nu och det är dags att det ges hög prioritet.

 

LOKAL VERKSAMHET

Samfundet och rådet ska fortsätta med att försöka stimulera och utveckla lokal verksamhet. Samfundet har idag två blotlag anslutna och ett tredje på väg. Det finns potential att växa.

 

Under det gångna året har vi infört ytterligare ett återkommande årligt blot, utöver vårblotet i Uppsala, nämligen julblotet i Göteborg. Målet är att fler sådana årligt återkommande, av Samfundet arrangerade blot ska kunna hållas på olika platser i landet.

 

EKONOMI

Rådet kommer under året aktivt att söka nya vägar för att stärka samfundets ekonomi, bland annat genom att undersöka möjligheter till exempelvis bidrag, stipendier och annat.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna