RAPPORT FRÅN ÅRSTINGET 1: Nya förtroendevalda

Vid årstinget i Humlamaden utanför Veberöd i Skåne, lördagen den 4/6 2011 valdes ett antal nya förtroendevalda till olika poster i samfundet.

 

Bland annat fick rådet delvis en ny sammansättning. Till ny ordförande valdes Erik Otterberg (som dock fungerat som tillförordnad ordf. sedan Henrik Hallgren avgick i höstas.) Ny kassör blev Rune Forssén från Laholm. Martin Domeij omvaldes till rådsgode och även Markus Skogsberg omvaldes till rådet. Till nya ledamöter valdes Alexander Bågenholm och Emma Hernejärvi, båda från Stockholm. Vid rådets konstituerande möte senare på eftermiddagen valdes Emma Hernejärvi också till vice ordförande. Birka Skogsberg, Nathalie Otterberg, Gunnar Creutz och Saga Sunniva Berg sitter kvar på sina gamla mandat.

 

Nya granskare valdes också. Till ny verksamhetsgranskare valdes Rickard Feiff och till ekonomisk granskare valdes Martin Dahl.

 

Till valberedning för kommande år valdes Åsa Åkesdotter och Johan Sandström.

 

Årstinget utsåg även tre nya moderatorer till hemsidans forum: Stina Jarenskog, Emma Hernejärvi och Rikard Feiff.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna