Kallelse till årsting 2011

Hej medlemmar.

Tiden närmar sig för samfundets årsting och därför vill jag och rådet härmed skicka ut denna kallelse som inbjuder er att deltaga. I år kommer årstinget att hållas i Skåne, närmare bestämt strax sydost om Veberöd i scoutstugan Humlamaden. Träffen sträcker sig från fredag em/kväll 3/6 till söndag 5/6 och själva tingsförhandlingarna kommer att äga rum på lördagen 4/6 med start kl. 13:00. Fredagskvällen ägnar vi åt samkväm och gamman och under söndagen hjälps vi åt att städa i ordning.

För information om vägbeskrivning och exakt vad som finns på plats, besök stugans hemsida: www.humlamaden.se

På årstinget kommer vi behandla sådant som brukar ske på ett årsmöte, vi går igenom året som gått och sätter upp mål för året som kommer, nya ledamöter till rådet ska väljas och frågor som är av vikt för samfundet diskuteras. Här har var och en som är medlem en möjlighet att vara med och demokratiskt påverka. Den preliminära dagordningen ser ut som följer:

1. Godkännande av dagordningen.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av mötesfunktionärer
4. Frågan om tingets utlysande i rätt tid.
5. Ordförandes årsberättelse.
6. Rådsgodens/Rådsgydjans årsberättelse.
7. Verksamhetens granskares årsrapport.
8. Kassörens årsberättelse.
9. De ekonomiska granskarnas årsrapport.
10. Fråga om bokslutets fastställande.
11. Fråga om ansvarsfrihet för de förtroendevalda.
12. Val av nya granskare för ekonomin och verksamheten.
13. Val av nya förtroendevalda.
14. Beslut om årsavgifter för det kommande året.
15. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
16. Motioner.
17. Övriga frågor.
18. Meddelande om var och när tingsprotokollet finns tillgängligt.

På kvällen efter tingsförhandlingarna kommer vi att hålla blot tillsammans och därefter, som seden bjuder, ha ett hejdundrande gille. Under helgen kommer även en ceremoni att hållas då de som av rådet valts till samfundets första godar och gydjor kommer att invigas i detta förtroendeuppdrag.

Du som är medlem och som vill medverka vid årstinget kan sända din anmälan via e-post till ordförande Erik Otterberg (erik.otterberg@samfundetf ornsed.se). Kostnaden för att delta under helgen är 200 kronor per person och i det priset ingår hyran för scoutstugan samt mat under helgen. (Undantaget gillet på lördag kväll där ju själva tanken är att var och en tar med sig något.) Skulle någon icke-medlem önska deltaga under helgen går det bra, priset är då 250 kronor. Barn under 7 år kommer gratis och för barn mellan 7-15 är priset 100 kronor. Betalning sker till samfundets plusgiro: 519125-9 (Märk betalningen ”Årsting 2011” och ditt namn.

Naturligtvis går det bra för den som så önskar att bara komma på själva tingsförhandlingarna. Det kostar då inget men vi uppskattar ändå en föranmälan.

Den som har en motion till årstinget kan skicka den till ordföranden (samma mejl som ovan), helst senast måndag 30/5.

Ni är alla hjärtligt välkomna. Äring och fred.

För rådet,
Erik Otterberg (ordf.)
Visa mer

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna