Stora Vårblotet med Sejd - Gamla Uppsala - 2024

Enligt traditionen möts vi till Vårblot i Gamla Uppsala på Påskdagen. Vi blotar för vårens makter och för att stärka växtkraften efter en lång vinter. 

I år söndagen den 31 mars kl 14.00

Samling sker vid muséet och därifrån går vi i procession till blotplatsen under sång och trummande. 

SÅNGEN FÖR PROCESSIONEN FRÅN MUSEET
"Alu, Lina laukar"- Henrik Hallgren har en kort förklaring samt sången här: https://youtu.be/U8Zhh_XR02I 

SAMFUNDET FORN SED SVERIGE FYLLER 30 ÅR I ÅR 
Efter en trevande start som Sveriges Asatrosamfund har vi bytt namn till Samfundet Forn Sed Sverige och har numera utvecklats till en bärande andlig kraft i samhället. Själva födelsedagen kommer blotlagen att fira lokalt. På vårblotet går vi händelserna i förväg. I syfte att stärka seden och Samfundet i många år framåt anordnar vi för första gången en sejd som höjdpunkt i blotet. 

SEJD I BLOTET - HJÄLLESITTNING -  
I år kommer det att bli speciellt för vi kommer att hålla sejd med en ceremoni som kallas hjällesittning. Sejd kan ses som vår äldsta form av nordisk “shamanism” och magiutövande. Hjällesittning finns beskrivet i Erik rödes saga från Grönland.

Hjällesittning kommer göras enligt det som många utövare har utvecklat och skapat sedan 1980-talet. Det blir trummor och sång som alla kan vara med på i denna publika vårritual.

Sejden är en magisk ceremoni med rötter från Vanerna. Den utövas av speciella personer som under trance kallar på gudarnas hjälp för styrka och klarsyn. Sejdarna sitter på en hjälle (liten plattform) som täcks med skinn. De får hjälp av omkringstående trummare och sångare. Den som vill låna sin fäll eller trumma själv till sejdandet är välkommen att bidra. 

I övrigt gäller den traditionella blotordningen.
 
ALLA ÄR VÄLKOMNA
Alla är välkomna med kärleksfull respekt och gemenskap, oavsett medlemskap i Samfundet Forn Sed Sverige eller tillhörighet i andra samfund eller religioner.
Kom och fira våren tillsammans med gudinnor och gudar som verkar för växtkraft och kärlek.

TA MED
* Ett helgat, glatt sinnelag.
* Eget dryckeshorn eller annat dryckeskärl för gemensamt skålande.
* Egna blotgåvor (valfritt).
* Trummor eller andra slagverk (valfritt).
* Skinn eller fäll till hjällen om du har.
* Kläder efter väder.
* Picknickkorg och filt (för den som vill så fikar vi efteråt tillsammans vid blotplatsen).
Gydjor och godar i Samfundet Forn Sed Sverige har en dräkt som är vit underklädnad och mörkröd överdräkt för att visa på deras funktion.
Vårblotet i Gamla Uppsala är ett publikt blot, fotograferande och filmande turister samt media kan förekomma.

TJUGOFEMTE GÅNGEN
Det stora vårblotet i Gamla Uppsala hålls i år för 25:e gången. Det är jämngammalt med millenniet eftersom det symboliskt nog instiftades vid just tusenårsskiftet för att markera en ny ”tidsålder” och religionsfriheten stärktes i Sverige i och med att statskyrkan avskaffades den 1 januari 2000.

FRÅN HELA LANDET
Varje år sedan dess har hedningar från hela landet samlats vid högarna i Gamla Uppsala på påskdagen för att hålla blot och hjälpa våren på traven. Vårblotet har sedan sekelskiftet varit en viktig samlingspunkt för hedningar i Sverige och då blotet är öppet har många Uppsalabor kunnat se hur ett blot går till och även medier har under åren rapporterat om denna stora hedniska manifestation.

FILMKLIPP från vårblotet 2022: https://youtu.be/mlxtqx74DJI 

Det stora vårblotet 2022
Söndag 31 mars kl 14 - 16 (ca), samling utanför Gamla Uppsala museum. 

TA MED
* Ett helgat, glatt sinnelag.
* Eget dryckeshorn eller annat dryckeskärl för gemensamt skålande.
* Egna blotgåvor (valfritt).
* Trummor eller andra slagverk (valfritt).
* Skinn eller fäll till hjällen om du har.
* Kläder efter väder.
* Picknickkorg och filt (för den som vill så fikar vi efteråt tillsammans vid blotplatsen).

Mjödet i blotet sponsras av
Mjödhamnen och  Mjödbaren
Vi är hjärligen tacksamma för det underbara mjödet !