Årsavgift

Samfundets ekonomi är helt beroende av medlemmarnas ekonomiska stöd i form av årsavgift.

Avi med OCR
I början på varje år får du en avi via e-post eller sms där du ombeds att betala årsavgiften. Via länken i meddelandet kan du välja att betala via Bankgiro och då ange OCR, eller via en Swish-länk. Detta medför en automatisk avprickning i vårt medlemsregister.

Dina avgifter och avier
Du som medlem kan alltid se dina avgifter och avier i vårt medlemsregister hos MyClub.

Årsavgift 2024
Årsavgiften för medlemmar är 300 kronor, för familjemedlem 50 kronor samt minderårig 0 kronor.

Boende i utlandet
Boende i utlandet får göra en manuell betalning via sin bank, ange då OCR-numret som du finner på avin.
På grund av merkostnaden för utskick av bland annat medlemstidningen Mimers Källa osv, så är årsavgiften för utlandsboende 325 kronor.

BIC: NDEASESS
IBAN: SE75 9500 0099 6042 0519 1259

Varför betala årsavgiften?

Du som betalar årsavgiften får medlemstidningen Mimers Källa hemskickad – antingen som tryckt tidning, eller som en pdf via epost. Dessutom har bara betalande medlemmar rösträtt på årstinget och därför möjlighet att påverka.

Som betalande medlem har du också rabatt på vissa arrangemang som kostar. För en aktiv medlem kan det alltså löna sig att vara betalande medlem.

Som betalande medlem har du också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för samfundsaktiviteter. Det kan exempelvis vara kurser, blot eller resor till andra samfund.

Som betalande medlem får du rabatt på livstegsceremonier och rådgivande samtal med gode eller gydja.

Det är de konkreta personliga fördelarna med att vara betalande medlem. Men lika mycket handlar det om att stödja samfundet.

Genom att få in årsavgifter får samfundet bättre möjligheter att skapa förutsättningar för utövande av sed. På sikt har vi en förhoppning om att kunna skaffa eget Hov med gillessal med tillhörande mark som medlemmarna ska kunna använda. Liknande projekt kan dyka upp på olika håll i landet.

Genom att stödja ditt Samfundet ekonomiskt ger du ett stöd till seden och våra värderingar. Det finns andra hedniska samfund i Sverige som gärna tar utrymme i medier. Genom att vara betalande medlem i ditt Samfundet ger du möjlighet för samfundet att vara en starkare röst inom och utom den hedniska sfären.

Årsavgift 2024
Medlem: 300 kronor
Familjemedlem: 50 kronor
Minderårig: 0 kronor
Utlandsmedlem: 325 kronor