Diskussionsforum för Samfundet Forn Sed Sverige

Samfundets forum är nerlagt. 
Vi avvaktar med nya möjligheter för digitala samtal om forn sed och hedendom. 

Du som är medlem i Samfundet Forn Sed kan gå med i vår Facebookgrupp för medlemmar. 

Samfundets Äldsta diskussionsforum

Det finns även ett äldre forum som numera är stängt, men som finns kvar som referens.

 Samfundet forn Seds gamla forum:  Samfundet hette då Sveriges Asatrosamfund 
Detta gamla forum är digert och svårt att manövrera. Ibland kan en hitta skrifter och samtal av intresse. 


FornSed.Nu

FornSed.Nu, Forum För Forn Sed, är ett oberoende diskussionsforum för allmän diskussion kring forn sed och relaterade ämnen.

För diskussioner som av någon anledning inte ryms inom ramarna för samfundets forum hänvisas till detta forum. Observera att Samfundet Forn Sed Sverige inte har något direkt samarbete med FornSed.Nu och därmed inte heller någon kontroll över eller ansvar för vad som diskuteras på detta forum.