Rådet

Rådet är Samfundets styrelse och består av förtroendevalda personer som väljs av medlemmarna vid varje årsting (årsmöte). Rådet samlas regelbundet i rådsmöten och ansvarar för att samfundets verksamhet löper som den ska mellan årstingen.

Presentationer av rådet

Bruse Persson, ordförande

Birka Skogsberg, ordförande

Bor i Fritsla, 20 min från Borås. Är också gydja i samfundet.
Du kan nå Birka på birka.skogsberg@samfundetfornsed.se

Bettan Edberg, ledamot

Bettan Edberg, ledamot
Född 1961, uppvuxen i Dalarna bor i Ångermanland. Seden för mej är att följa årstiderna, hålla kontakt med makterna på de platser jag befinner mej på, att se klart inåt och utåt. Kanske är det Völvans väg? 

Ylva Petersson
Ylva Petersson, född 1967, bor i Uppland. Tillbringar så mycket tid som möjligt i naturen där jag ofta är själv tillsammans med makterna. .

Per Lundberg

Linda Stiernberg, rikgydja
Född 1980, känner sig hemma i Jämtland och Västernorrland. Kontaktperson för Frejas Blotlag. Kontaktperson för godeord Nord.
Linda nås på linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Lucas Ericson, ledamot

Anna Bäck, sekreterare
Född 1985. Uppvuxen i Gävle men bor nu i nordöstra Skåne. Relationen till Jord och rådarna i naturen är det viktigaste i mitt utövande av seden. Särskilt intresserad av runor och örter.

Elena Zetterman, kassör

Elena Zetterman, kassör
Betraktar mig som hedersvärmlänning på grund av idogt återvändande, bor numera i Karlstad. Återimigrerad emigrant men med en fot kvar på Island.
Elena nås på elena.zetterman@samfundetfornsed.se

Nick Lundberg, suppleant

Patrik Olsson, ledamot
Född 1972.
Född och uppväxt i Lysekil, bor numera i Alingsås. Medlem i Friggs blotlag och tillbringar  mycken tid i skog och mark. Är Frejas fulltrogne.