Rådet

Rådet är samfundets styrelse och de som ser till att rikstäckende verksamheten löper som den ska mellan årstingen.
Vill du få kontakt med hela rådet så kan du maila till radet@samfundetfornsed.se

Det mesta av verksamheten sker i blotlagen och medlemmars initiativ.

Presentationer

Bruse Persson, Ordförande
Född 1964
Bor i Kärrtorp, Stockholm men bördig från Värmland. Notorisk cyklist som fikar ofta. Operativ ledare i ett statligt verk.

Elli Jobring, Sekreterare
Född 1990
Bor på Hisingen i Göteborg. Elli har varit aktiv medlem i samfundet sedan 2008. Det som Elli uppskattar mest med seden är närheten till naturmakterna och firandet av skiftena i årshjulet. Elli tycker mycket om att spela musik av alla dess slag och uttrycker sig gärna i sång. Annars läser hon till socionom i Göteborg.  

Per Lundberg, Kassör
Född 1969
Bor på gränsen mellan Stockholm och Södermanland. Varit aktiv i dåvarande Asatrosamfundet, tagit en paus och är tillbaka som tjänstgörande för medlemmar i Forn Sed Sverige. Tycker det är viktigt med att medlemmar kan kommunicera med varandra så fler blotlag kan bildas. Håller årsblot och utövar sejd. Är även gode i godord Öst.
Du kan nå Per på per.lundberg@samfundetfornsed.se 

Lars Goldammer, Vice ordförande
Född 1973
Jurist, boende i Uppland. Ägnar sig även åt musik

Emma Hernejärvi, Rådsgydja
Född 1989
Biolog och Stockholmare. Tvåspråkig och gillar lakrits. Är även gydja i FSS i godord Öst

Linnea Lindblad, Suppleant
Född 1988 
Presentation kommer så småningom.

Lucas Ericson, Suppleant
Född 1998
Bor i Stockholm. Mycket historieintresserad, och till följd av detta hittas Lucas oftast i Kungliga biblioteket eller Statsarkivet där han gräver ner sig i diverse gamla skrifter. Tycker även om musik i alla dess former och spelar gitarr. För övrigt så är han student.