Rådet

Rådet är samfundets styrelse och de som ser till att rikstäckende verksamheten löper som den ska mellan årstingen.
Vill du få kontakt med hela rådet så kan du maila till radet@samfundetfornsed.se

Det mesta av verksamheten sker i blotlagen och medlemmars initiativ.

Presentationer

Bruse Persson, Ordförande
Född 1964
Bor i Kärrtorp, Stockholm men bördig från Värmland. Notorisk cyklist som fikar ofta. Operativ ledare i ett statligt verk.
Du kan nå Bruse på bruse.persson@samfundetfornsed.se

Per Lundberg, Kassör
Född 1969
Bor på gränsen mellan Stockholm och Södermanland. Varit aktiv i dåvarande Asatrosamfundet, tagit en paus och är tillbaka som tjänstgörande för medlemmar i Forn Sed Sverige. Tycker det är viktigt med att medlemmar kan kommunicera med varandra så fler blotlag kan bildas. Håller årsblot och utövar sejd. Är även gode i godord Öst.
Du kan nå Per på per.lundberg@samfundetfornsed.se 

Emma Hernejärvi, Riksgydja
Född 1989
Biolog och Stockholmare. Tvåspråkig och gillar lakrits. Är även gydja i FSS i godord Öst.
Du kan nå Emma på emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se

Lars Goldammer, vice ordförande
Presentation kommer så småningom.

Lucas Ericson, ledamot
Född 1998
Bor i Stockholm. Mycket historieintresserad, och till följd av detta hittas Lucas oftast i Kungliga biblioteket eller Statsarkivet där han gräver ner sig i diverse gamla skrifter. Tycker även om musik i alla dess former och spelar gitarr. För övrigt så är han student. 

Linnea Lönnberg, ledamot
Presentation kommer så småningom.

Linnea Lindblad, suppleant
Född 1988 Född 1988
Bor i goa Göteborg och hjälper under dagarna till att skapa små mirakel i ett mörkt laboratorium. Tycker öl och vissa mjöder är mindre behagliga. Är en av de som håller i Samtal om Sed varje månad.

Nick Lundberg, suppleant
Presentation kommer så småningom.