Rådet

Rådet är Samfundets styrelse och består av förtroendevalda personer som väljs av medlemmarna vid varje årstinge (årsmöte). Rådet samlas regelbundet i rådsmöten och ansvarar för att Samfundets verksamhet löper som den ska mellan årstingen.

Du kan komma i kontakt med rådet via ordförande enligt nedan eller via kontaktformuläret.

Presentationer

Bruse Persson, ordförande

Bruse Persson, ordförande
Född 1964
Bor i Kärrtorp, Stockholm men bördig från Värmland. Notorisk cyklist som fikar ofta. Operativ ledare i ett statligt verk.
Du kan nå Bruse på bruse.persson@samfundetfornsed.se

Elena Zetterman, kassör

Elena Zetterman, kassör
Betraktar mig som hedersvärmlänning på grund av idogt återvändande, bor numera i Karlstad. Återimigrerad emigrant men med en fot kvar på Island.
Elena nås på elena.zetterman@samfundetfornsed.se

Beatrice Håkansson, sekreterare

Beatrice Håkansson, sekreterare
Född 1975. Bor vid berget nära Skåne och Blekinges gräns. Vandrar Valans väg, med forn nordisk sejd, shamanism samt run- och trummagi. 
Följer cykler och håller blot. Kontaktperson för Branthalla Blotlag.

Per Lundberg

Per Lundberg, riksgode
Född 1969. Bor på gränsen mellan Stockholm och Södermanland. Varit aktiv i dåvarande Asatrosamfundet i början av 2000-talet, tagit en paus och är tillbaka som tjänstgörande för medlemmar i Forn Sed Sverige. Tycker det är viktigt med att medlemmar kan kommunicera med varandra så fler blotlag kan bildas. Håller årsblot och utövar sejd är även coach och terapeut i NLP och Neurosemantik. Gillar att trumma, snida, dansa och bada i vackra sjöar i skogen om sommaren. 
Per nås på per.lundberg@samfundetfornsed.se
 

Lucas Ericson, ledamot

Lucas Ericson, ledamot
Född 1998
Bor i Stockholm. Mycket historieintresserad, och till följd av detta hittas Lucas oftast i Kungliga biblioteket eller Statsarkivet där han gräver ner sig i diverse gamla skrifter. Tycker även om musik i alla dess former och spelar gitarr. För övrigt så är han student. 

Bettan Edberg, ledamot

Bettan Edberg, ledamot
Född 1961, uppvuxen i Dalarna bor i Ångermanland. Seden för mej är att följa årstiderna, hålla kontakt med makterna på de platser jag befinner mej på, att se klart inåt och utåt. Kanske är det Völvans väg? 

Nick Lundberg, suppleant

Nick Lundberg, ledamot
Född 1970.
Jag är entreprenör och fann Megin som ung då Ull snart blev min vägvisare på resan genom livet. - En resa som fört mig till många boningsplatser runt om i världen och senast tillbaks till Stockholms närhet.
I många år praktiserade jag seden i min ensamhet, men i Samfundet Forn Sed Sverige känner jag mig i lag med fränder och fränkor.