Rådet

Rådet är Samfundets styrelse och de som ser till att den rikstäckende verksamheten löper som den ska mellan årstingen.
Vill du få kontakt med hela rådet så kan du maila till radet@samfundetfornsed.se

Det mesta av verksamheten sker i blotlagen och medlemmars initiativ.

Presentationer

Bruse Persson, ordförande

Bruse Persson, ordförande
Född 1964
Bor i Kärrtorp, Stockholm men bördig från Värmland. Notorisk cyklist som fikar ofta. Operativ ledare i ett statligt verk.
Du kan nå Bruse på bruse.persson@samfundetfornsed.se

Elena Zetterman, kassör

Elena Zetterman, kassör
Betraktar mig som hedersvärmlänning på grund av idogt återvändande, bor numera i Karlstad. Återimigrerad emigrant men med en fot kvar på Island.

Beatrice Håkansson, sekreterare

Beatrice Håkansson, sekreterare
Född 1975. Bor vid berget nära Skåne och Blekinges gräns. Vandrar Valans väg, med forn nordisk sejd, shamanism samt run- och trummagi. 
Följer cykler och håller blot. Kontaktperson för Branthalla Blotlag.

Linda Stiernbergm, riksgydja

Linda Stiernberg, riksgydja
Född 1980, känner sig hemma i Jämtland och Västernorrland. Kontaktperson för Frejas Blotlag. Kontaktperson för godeord Nord.
Du kan nå Linda på linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Lucas Ericson, ledamot

Lucas Ericson, ledamot
Född 1998
Bor i Stockholm. Mycket historieintresserad, och till följd av detta hittas Lucas oftast i Kungliga biblioteket eller Statsarkivet där han gräver ner sig i diverse gamla skrifter. Tycker även om musik i alla dess former och spelar gitarr. För övrigt så är han student. 

Bettan Edberg, ledamot

Bettan Edberg, ledamot
Född 1961, uppvuxen i Dalarna bor i Ångermanland. Seden för mej är att följa årstiderna, hålla kontakt med makterna på de platser jag befinner mej på, att se klart inåt och utåt. Kanske är det Völvans väg? 

Nick Lundberg, suppleant

Nick Lundberg, suppleant
Född 1970.
Jag är entreprenör och fann Megin som ung då Ull snart blev min vägvisare på resan genom livet. - En resa som fört mig till många boningsplatser runt om i världen och senast tillbaks till Stockholms närhet.
I många år praktiserade jag seden i min ensamhet, men i Samfundet Forn Sed Sverige känner jag mig i lag med fränder och fränkor.