Rådet

Rådet är Samfundets styrelse och består av förtroendevalda personer som väljs av medlemmarna vid varje årsting (årsmöte). Rådet samlas regelbundet i rådsmöten och ansvarar för att samfundets verksamhet löper som den ska mellan årstingen.

Presentationer av rådet

Bruse Persson, ordförande

Birka Skogsberg, ordförande

Bor i Fritsla, 20 min från Borås. Är också gydja i samfundet.
Du kan nå Birka på birka.skogsberg@samfundetfornsed.se

Bettan Edberg, ledamot

Bettan Edberg, ledamot
Född 1961, uppvuxen i Dalarna bor i Ångermanland. Seden för mej är att följa årstiderna, hålla kontakt med makterna på de platser jag befinner mej på, att se klart inåt och utåt. Kanske är det Völvans väg? 

Ylva Petersson
Ylva Petersson, född 1967, bor i Uppland. Tillbringar så mycket tid som möjligt i naturen där jag ofta är själv tillsammans med makterna. .

Per Lundberg

Per Lundberg, riksgode
Född 1969. Bor på gränsen mellan Stockholm och Södermanland. Varit aktiv i dåvarande Asatrosamfundet i början av 2000-talet. Tycker det är viktigt med att medlemmar kan kommunicera med varandra så fler blotlag kan bildas. Håller årsblot och utövar sejd är även coach och terapeut i NLP och Neurosemantik. Gillar att trumma, snida, dansa och bada i vackra sjöar i skogen om sommaren. 
Per nås på per.lundberg@samfundetfornsed.se
 

Lucas Ericson, ledamot

Lucas Ericson, ledamot
Född 1998
Bor i Stockholm. Mycket historieintresserad och till följd av detta hittas Lucas oftast i Kungliga biblioteket eller Statsarkivet där han gräver ner sig i diverse gamla skrifter. Tycker även om musik i alla dess former och spelar gitarr. För övrigt så är han student. 

Elena Zetterman, kassör

Elena Zetterman, kassör
Betraktar mig som hedersvärmlänning på grund av idogt återvändande, bor numera i Karlstad. Återimigrerad emigrant men med en fot kvar på Island.
Elena nås på elena.zetterman@samfundetfornsed.se

Nick Lundberg, suppleant

Nick Lundberg, ledamot
Född 1970.
Jag är entreprenör och fann Megin som ung då Ull snart blev min vägvisare på resan genom livet. - En resa som fört mig till många boningsplatser runt om i världen och senast tillbaks till Stockholms närhet.
I många år praktiserade jag seden i min ensamhet, men i Samfundet Forn Sed Sverige känner jag mig i lag med fränder och fränkor.